Holistisch, Spiritual, Life Coach. Coaching vanuit Gods Liefde!
Johannes 15:8 Mijn Vader wordt verheerlijkt wanneer jullie rijkelijk vrucht dragen

Tel:030-8779344

Genezen en bloeien in Gods Liefde!
  
Nieuw! video cursus

Cursus online 10 video’s, 8 uur onderwijs.
Energetisch Belevend Bijbel lezen.
bijbel-energie-kaft

Gratis e-book

toon_je_schoonheid_cover

Inschrijving
Archief
Behandeling

Spiritualiteit en Zingeving.
Vrede met God.
Vrede met jezelf.
Innerlijke rust.
Relaties.
Opruimen blokkades.
Burn-out.
Depressie.
Chronisch ziek.
Komen in je kracht.
Balans in business.
Lovefulness.
Onzekerheid.
Seksualiteit.
Angsten.
Mensenvrees.
Verslaving.
Verwerken trauma’s.
Hooggevoeligheid.
Paranormaal.
Energetisch genezen.
Holistisch genezen.
Handoplegging.
Doop in Heilige Geest.
Gaven Heilige Geest.
Horen van stemmen.
Entiteiten.
Bevrijding.
Reiniging.
Vrij zijn.
Worden wie je bent.
Bovennatuurlijke ervaringen.
Zinvol leven,
Zinvol sterven.
Vruchtbaar leven.
Vergeven.
Bijna dood ervaring.
Leef je droom.
Leren genieten.
Leren liefhebben.

Holistisch spiritueel – life coaching

holistische-transformatie-coachGratis kennismakings gesprek‘Bij jouw gebeden voelde ik een grote last van mijn borst verdwijnen, oude vastgeroeste emoties vielen als dorre takken van mij af…. – Armando’

Liefde is in jezelf investeren zodat je tot bloei komt en leeft zoals God dat heeft bedoeld. Je schoonheid tonen die God je heeft geschonken.
Liefde is je gaven en talenten en je persoonlijkheid ontwikkelen om via de mogelijkheden die je van God hebt gekregen de Liefde van God uit te stralen in je omgeving.

Via een unieke holistische benadering vanuit de christelijke spiritualiteit help ik je te groeien naar een betekenisvol en vruchtbaar leven waarin je steeds meer je echte ZELF mag zijn met je mooie kwaliteiten, gaven en karakter eigenschappen die God je gegeven heeft.
Of het nu gaat om business coaching, innerlijke/lichamelijke genezing of persoonlijke groei,
vanuit Gods Liefde komt alles tot bloei!
Mijn spiritueel holistisch coaching praktijk is gevestigd in het midden van het land in Nieuwegein (Utrecht) vlak langs de snelweg. Dus voor iedereen goed bereikbaar.

 

In mijn begeleiding/consulten benadruk ik je kwaliteiten en de schoonheid die God je gegeven heeft. Ik geloof dat God je gemaakt heeft vanuit Zijn oneindige onvoorwaardelijke Liefde. Weer terugkeren naar die Liefde brengt alle heling en herstel en voorzienigheid in je leven die je nodig hebt om tot bloei te komen.
God heeft me een gave gegeven om snel tot de kern van problemen door te dringen en daar door gesprek en zegening Gods Liefde terug te brengen zodat er herstel en genezing kan plaatsvinden vanuit de Bron en je weer gaat ontdekken en herinneren wie je bent. Vanuit de helderheid die ontstaat door Gods Liefde komen dan antwoorden op belangrijke vragen vanzelf op uit je diepste zelf. Jij bent immers geschapen naar Gods beeld en Zijn goddelijke blauwdruk ligt opgeslagen in je geest. Het enige wat nodig is, is die goddelijke blauwdruk weer gaan ervaren en ruimte geven.
Dan kan Gods Geest en Zijn Liefde weer stromen en zal Hij in jou met Zijn Liefde gaan bewerken wat je zelf niet kunt.
Dat proces begeleiden doe ik met Agape Coaching.

Een coachings- traject kan variëren tussen 1 en ongeveer 10 sessies afhankelijk van de vraag en het doel wat je wilt bereiken. Meestal zijn een aantal sessies aan te bevelen om tot een echt wezenlijke en blijvende verandering te komen.
Consulten bestaan meestal uit een combinatie van gesprek en intensief zegengebed met handoplegging.
Dit maakt mijn coaching uniek. Ik werk niet alleen met gesprek maar ook met liefdevolle zegenende aanraking op de behandeltafel waardoor niet alleen het verstand maar ook de emoties een aanraking van God ontvangen.
Vaak weten we in ons hoofd wel hoe het moet maar zitten blokkades in onze emoties. Juist door deze holistische benadering ontvangen mensen in korte tijd heling waar jarenlange gesprekken geen baat hebben gehad.
Voor deze holistische benadering heb ik verschillende therapieën ontwikkeld samen met God die ingezet kunnen worden waar nodig tijdens een begeleidings- traject.

De helende reis met Jezus


Een helende reis met Jezus bestaat uit een gesprek waarbij we inzicht krijgen en een afstemming. Een helende reis gaat niet alleen om inzicht maar ook om een ervaring van Gods helende aanraking in lichaam en ziel.
Hierbij nodig ik je uit om volledig gekleed op een behandeltafel te liggen in een ontspannen houding. Via zachte respectvolle handoplegging op hoofd, hart en buik en uitspreken van gebeden gaan we dan samen met Jezus op reis om Gods Liefde te brengen in de diepe lagen van je ziel waar de emotionele blokkades zijn ontstaan. Zodra de Liefde daar binnenstroomt kan er heling plaatsvinden op een diep niveau voorbij het verstand.

De helende reis met Jezus online

Via dit traject neem ik je aan de hand van 6 video boodschappen mee naar diepe innerlijke heling waarbij diep naar fundamentele Liefdes behoeften van ieder mens wordt gekeken. Herstel moederliefde, vaderliefde, liefde voor jezelf. Godsbeeld. Als je in je jeugd niet voldoende onvoorwaardelijke liefde van je ouders hebt gehad ga je dat later compenseren en ontstaat er scheefgroei en kunnen er emotionele blokkades ontstaan die je belemmeren in je leven. Bij elke video spreek ik een gebed uit om je te helpen de diepe helende Liefde van God te ervaren.

Relatie coaching

Bij relatie coaching ga ik samen met jou kijken waarin je vastloopt binnen je relatie. Samen met Jezus kijken we naar oude patronen en blokkades en zoeken een nieuwe weg van liefde om hiermee om te gaan. Het gaat hierbij vooral om de bereidheid om zelf te willen veranderen en anders leren omgaan met situaties die je niet kunt veranderen. Je kun alleen komen of samen.

Helend lichaamswerk met Jezus

Jezus genas mensen van ziekte en kwalen door het Woord van genezing uit te spreken en door aanraking. Jezus gaf ons ook de opdracht om zieken te genezen door hen de handen op te leggen.
Helend lichaamswerk met Jezus is een vorm van gebedsgenezing waarbij via zegenend gebed/aanraking en olie zalving aandacht wordt gegeven aan het lichaam en geluisterd wordt naar achterliggende blokkades die de genezing tegen houden. Er wordt tijd voor je genomen en er is aandacht om achterliggende en verbonden thema’s door Gods Liefde te laten helen. Het lichaam is heilig en een tempel van de Heilige Geest.

Coaching gesprek met God

Ook via gesprekken alleen kan er veel helderheid en heling komen. Zeker als je veel vragen hebt is het goed om eerst helderheid in je hoofd te krijgen. Ook coaching gesprekken begin ik altijd met een gebed.
Terwijl jij praat ben ik continu in afstemming op Gods Geest en luister achter de woorden naar de diepere lagen.
Vaak geeft God me voor het gesprek al een indruk en bemoediging om door te geven.
Doordat we samen met gebed beginnen en God ook welkom en aanwezig is met Zijn Heilige Geest komen er tijdens het gesprek dingen naar voren die geleid zijn door Gods Geest. Regelmatig krijg ik aan het begin van het gesprek al geopenbaard waar de kern, de bron van het probleem zit. Dat helpt enorm om te werken aan heling en opruimen van blokkades zodat je tot bloei kunt komen.

Tijdens alle consulten en trajecten zijn alle vormen van consulten mogelijk en kan in overleg gekozen worden wat het beste past.

Gratis kennismakings gesprek