Holistisch, Spiritual, Life Coach. Coaching vanuit Gods Liefde!
Johannes 15:8 Mijn Vader wordt verheerlijkt wanneer jullie rijkelijk vrucht dragen

Tel:030-8779344

Agape Coach

Genezen en bloeien in Gods Liefde!

  

Nieuw! video cursus

Cursus online 10 video’s, 8 uur onderwijs.
Energetisch Belevend Bijbel lezen.
bijbel-energie-kaft

Gratis e-book

toon_je_schoonheid_cover

Inschrijving

Archief

Behandeling


Spiritualiteit en Zingeving.
Vrede met God.
Vrede met jezelf.
Innerlijke rust.
Relaties.
Opruimen blokkades.
Burn-out.
Depressie.
Chronisch ziek.
Komen in je kracht.
Balans in business.
Lovefulness.
Onzekerheid.
Seksualiteit.
Angsten.
Mensenvrees.
Verslaving.
Verwerken trauma’s.
Hooggevoeligheid.
Paranormaal.
Energetisch genezen.
Holistisch genezen.
Handoplegging.
Doop in Heilige Geest.
Gaven Heilige Geest.
Horen van stemmen.
Entiteiten.
Bevrijding.
Reiniging.
Vrij zijn.
Worden wie je bent.
Bovennatuurlijke ervaringen.
Zinvol leven,
Zinvol sterven.
Vruchtbaar leven.
Vergeven.
Bijna dood ervaring.
Leef je droom.
Leren genieten.
Leren liefhebben.

Beantwoorde Liefde

beantwoorde-liefdeVaak wordt ons geleerd dat de goddelijke liefde, de onvoorwaardelijke liefde, de hoogste vorm van liefde is. Dat is echter maar gedeeltelijk waar. De hoogste vorm van liefde is de beantwoorde liefde. Liefde krijgt pas betekenis en komt tot haar doel als deze wordt beantwoord met liefde. Dan wordt de liefde bevrucht en ontstaat er een verbinding in liefde, een relatie, een eenwording van waaruit vervulling en transformatie ontstaat waaruit schoonheid voortkomt. Een mooi voorbeeld hiervan op aarde is het huwelijk tussen man en vrouw. God schiep man en vrouw naar Zijn beeld. God schiep een liefdesrelatie, een diepe eenwording in liefde, een verbinding, samensmelting van waaruit nieuw leven ontstaat.
Het doel van God is niet enkel liefde maar beantwoorde liefde. Er is niemand op aarde die meer van jou houdt dan God. Maar je zult Zijn Liefde pas gaan ervaren als je deze gaat beantwoorden in je leven. Pas dan ontstaat er een liefdesverbinding, een eenwording waarin de overweldigende liefde en genade van God in en door ons leven tot expressie kan komen. Een vreugdevol samen ZIJN en LEVEN met en in God. God verlangt naar je. Hij verlangt naar jouw liefde.
Het is de bedoeling van God dat deze beantwoorde liefde ook op aarde zichtbaar wordt door liefdevolle relaties op aarde, een liefdevolle samenleving van liefdevolle vriendschappen en omgang met elkaar op alle denkbare niveaus.
Liefde krijgt pas betekenis als er liefdevolle verbindingen ontstaan. Geven en ontvangen, elkaars lasten dragen en vreugde delen. Door je liefdevol te durven verbinden met de ander brengt je Gods liefde tot expressie en maak je deze zichtbaar.

Houden van je ware zelf!

hug-me hugHeb jij al ontdekt hoe fantastisch jij bent?
Heb jij al contact gemaakt met die mooie zelf diep binnenin je waar je trots op kunt zijn?
Ieder mens is geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Ook jij.
Jij hebt dus een kern die zo mooi en volmaakt is. Een kern JIJ die zuiver en puur is.
Je mag van die kern JIJ houden. Dat is je diepe waarde. Onafhankelijk van daden of prestaties.
Jij bent waardevol omdat God je heeft gemaakt.
Jij zit vol potentie, schoonheid, wonderbaarlijk, krachtig en authentiek.
Je mag genieten van die ware JIJ. Je mag houden van die ware JIJ.
Die ware JIJ komt vaker naar de oppervlakte dan je denkt. Mensen kunnen het in je zien. Dieren ook.
Alleen zien mensen het vaak niet van zichzelf.
Daarom is het goed elkaar daaraan te herinneren.
Zodat we weer leren houden van onze mooie IK.
Deze IK mogen we koesteren en voeden. Dat is geen hoogmoed. Dat is je Schepper eren en danken dat Hij je zo mooi heeft gemaakt.
Ga maar eens naar de spiegel en ontdek die mooie JIJ.
Geef die JIJ een dikke kus en houd van die JIJ.
Wat je voedt en aandacht geeft gaat groeien. Die mooie JIJ moet gaan groeien.
Ga daarom die mooie JIJ voeden met liefde, benoemen en omarmen, aandacht geven en ontdekken.
Ga samen op reis met Jezus naar die mooie JIJ binnenin jou.

Ik wens je Gods zegen op die mooie reis.

Psalmen 139:14  Ik prijs U, omdat U mij zo prachtig hebt gemaakt. Alles wat U doet, is  wonderbaarlijk. Alles in mij getuigt daarvan.

De positieve energie van irritatie.

IrritatieJa, je leest het goed. Irritatie is een door God geschapen emotie. Het geeft je energie om dingen te veranderen.
Als je ergens door geïrriteerd raakt zet dat een energie vrij die je kunt aanwenden voor verandering. Continue reading

Relaties genezen door liefde, vergeving en aanvaarding.

Zwaan liefde relatieRelaties zijn het belangrijkste in ons leven.
Jezus is gekomen om relaties te genezen. God is liefde en liefde heeft altijd betrekking op relaties.
Liefde is eeuwig. Relaties zijn dus ook eeuwig!
Daarom is het zo belangrijk om zorgvuldig met relaties om te gaan. Geld, eer, roem en macht, prestatie, titels en mooie materiële dingen kun je niet de hemel in brengen.  Het valt allemaal van je af als het je tijd is om te gaan.
Wat overblijft zijn liefdevolle relaties die je hebt opgebouwd in je leven. Continue reading

Omgaan met seksuele energie en goddelijke liefde

seksuele energieGod heeft de mens geschapen naar Zijn beeld als een seksueel wezen.
Dat betekent dat de seksuele energie in principe goddelijk is. God heeft dus ook seksuele gevoelens! En die zijn heel mooi, zuiver en goddelijk.
De seksuele levensenergie is aan de mens gegeven als geweldig mooi geschenk. Het is een scheppende energie die verlangt naar schoonheid. In de seksuele energie zit passie en liefde en creatieve energie. Continue reading

Zoals je naar je ouders kijkt, zo ben je!

ouders-eren-2Je kunt onmogelijk van jezelf houden en in je kracht leven als je je ouders niet kunt vergeven, waarderen, respecteren en van hen houden om wie ze zijn.
Jij bent geen losstaand individu maar je bent onderdeel van een groter geheel. Je cultuur, je opvoeding maar vooral je ouders bepalen voor een groot deel wie je bent. Continue reading

Vrede met God, vrede met jezelf.

vrede met God en jezelf en je naasteEen van de belangrijkste basis behoeftes van de mens is vrede. Niet een uiterlijke vrede maar een diepe innerlijke vrede die tegen een stootje kan. We maken allemaal nare dingen mee in het leven. De een meer dan de ander. Maar een innerlijke vrede geeft kracht om er mee om te gaan, deze te boven te komen en te relativeren. Continue reading