Holistisch, Spiritual, Life Coach. Coaching vanuit Gods Liefde!
Johannes 15:8 Mijn Vader wordt verheerlijkt wanneer jullie rijkelijk vrucht dragen

Tel:030-8779344

Genezen en bloeien in Gods Liefde!
  
Nieuw! video cursus

Cursus online 10 video’s, 8 uur onderwijs.
Energetisch Belevend Bijbel lezen.
bijbel-energie-kaft

Gratis e-book

toon_je_schoonheid_cover

Inschrijving
Archief
Behandeling

Spiritualiteit en Zingeving.
Vrede met God.
Vrede met jezelf.
Innerlijke rust.
Relaties.
Opruimen blokkades.
Burn-out.
Depressie.
Chronisch ziek.
Komen in je kracht.
Balans in business.
Lovefulness.
Onzekerheid.
Seksualiteit.
Angsten.
Mensenvrees.
Verslaving.
Verwerken trauma’s.
Hooggevoeligheid.
Paranormaal.
Energetisch genezen.
Holistisch genezen.
Handoplegging.
Doop in Heilige Geest.
Gaven Heilige Geest.
Horen van stemmen.
Entiteiten.
Bevrijding.
Reiniging.
Vrij zijn.
Worden wie je bent.
Bovennatuurlijke ervaringen.
Zinvol leven,
Zinvol sterven.
Vruchtbaar leven.
Vergeven.
Bijna dood ervaring.
Leef je droom.
Leren genieten.
Leren liefhebben.

Waar haal jij je voeding vandaan?

Deze zwaluwen heb ik gefotografeerd tijdens mijn vakantie in Frankrijk. De jonge zwaluw kan nog niet zo lang in de lucht blijven en zit op de draad te wachten tot zijn ouders hem voeden. Hij moet goed opletten want zijn ouders komen niet rustig naast hem zitten maar ze voeden hun jongen al vliegend vanuit de lucht.
Ik moest hierbij denken aan onze eigen voeding. Waar haal jij je voeding vandaan? Wordt jij gevoed vanuit de aarde of vanuit de hemel? Waar verwacht jij je voeding vandaan?
Jezus leert ons te bidden tot onze hemelse Vader: “Geef ons heden ons dagelijks brood.” (Matt 6:11)
In Johannes leert Jezus ons dat Hij zelf het Brood is dat uit de hemel is neergedaald om ons te voeden.
Johannes 6:51  Ik ben het levende brood, dat uit de hemel nedergedaald is. Indien iemand van dit brood eet, hij zal in eeuwigheid leven;
De jonge zwaluw in de foto moest de lucht goed in de gaten houden. Hij verwachtte zijn voeding van boven. Hij was hongerig en hield zijn bekje wagenwijd open om de voeding te ontvangen.
Waar verwacht jij je voeding vandaan?
Zoek jij je vervulling en voeding bij mensen, in aardse zaken? Zoek jij je voeding in kennis, diploma’s, opleiding, succes?
Zoek jij je voeding in bevestiging door mensen?
Waar je hart naar uitgaat daarmee zal je hart vervuld worden!
Waar jij tijd in investeert daarmee zul je gevoed worden.
Deze jonge vogel was steeds gericht op de lucht en hield zijn ouders goed in de gaten. Hij kwam niks tekort en kreeg steeds de voeding die hij nodig had om op te groeien tot een sterke zwaluw. Hij was klaar om te ontvangen als een van zijn ouders aan kwam vliegen.
God biedt ons zoveel gezonde voeding aan maar vaak zijn we zo gericht op de aardse zaken en nemen deze ons zo in beslag dat we het hemelse Manna niet eens zien aankomen of herkennen. God stuurt zijn engelen en die vliegen af en aan om ons te voeden maar als wij niet gericht zijn op boven en niet verlangend zijn om Gods voeding tot ons te nemen zullen we ondervoed raken en worden we zwak.
Richt je aandacht naar Boven en kijk vol verwachting en verlangend uit naar de voeding die God je geeft.

Leave a Reply

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *