huisgroepHieronder staan een aanral video boodschappen met bijbehorende handout met vragen bedoeld om samen met vrienden, buren, familie of partner te gaan bekijken.
Veel mensen verlangen om hun geloof te delen met anderen maar weten niet goed hoe ze dat moeten aanpakken.
Deze video serie geeft een handreiking om je vrienden uit te nodigen om regelmatig bij elkaar te komen en samen na te denken over thema's van het geloof.

De korte boodschappen varierend van 10 tot 25 minuten per video geven genoeg stof om er met elkaar over te praten. Je kunt de bijbehorende handouts met vragen gebruiken als hulpmiddel om het gesprek op gang te brengen. De handout is zowel in 'pdf' maar ook in 'word' te downloaden zodat je zelf nog aanvullingen kunt toevoegen of de vragen voor jezelf beantwoorden. Iedere boodschap sluit ik af met een gebed die je met elkaar mee kunt bidden. Dat gebed is ook een mooi middel om het samenzijn mee af te sluiten. Eventueel aangevuld met een gebed met eigen woorden. Je kunt deze video serie ook gebruiken als start om zelf een gespeksgroepje te beginnen bij je thuis.

 

Heb je het verlangen om zelfs een gespreksgroepje te beginnen maar heb je behoefte aan wat ondersteuning hierin dan kun je contact met mij opnemen via http://www.agapecoach.nl/contact.html Ik kan je hierbij coachen op verschillende manieren.

Je kunt de filmpjes natuurlijk ook gewoon in je eentje bekijken.

Al deze boodschappen en handouts zijn vrij te bekijken en te downloaden. De handout zijn zowel in 'pdf'als in 'word' te downloaden zodat je zelf ook nog aanvullingen erbij kunt schrijven of de vragen beantwoorden in het document.
Ik ben voor dit werk volledig afhankelijk van giften. Een vrijwillige bijdrage om met dit werk door te kunnen gaan kun je overmaken via mijn andere site http://www.leveningod.nl/doneren.html

video boodschappen voor gespreksgroepen

korte omschrijving 

Handouts
download

Les 1 - Jij bent geschapen uit Liefde met een doel

Jij wondermooi mensenkind, bent geschapen uit pure liefde met een doel deze liefde op unieke wijze tot expressie te brengen.

file icon
file icon

Les 2 - Van lijden naar overwinning

Mijn geliefd kind, ik ken je lijden, je pijn en verdriet. In de wereld is er lijden maar heb goede moed, Ik heb het lijden overwonnen. De plaats van het lijden vanuit Gods perspectief

file icon

file icon

Les 3 - Bevrijding van schuld en negatief karma/levenspatronen

Je kunt vrijkomen van machten en krachten die je vasthouden en belemmeren in je bestemming te komen. Waarschijnlijk ervaar je ook dat er krachten in je leven werken die sterker zijn dan jij bent en die je tegenhouden om vrij te zijn, om in je goddelijke bestemming te komen

file icon

file icon

 

Les 4 - Jezus als voorbeeld.

De persoon Jezus Christus heeft meer dan enig ander persoon de wereldgeschiedenis bepaald. We leven nu in het jaar 2012 na Christus. Wat betekent Jezus voor jou persoonlijk?

file icon

file icon

Les 5 - De Bijbel lezen zoals Jezus dat deed.

De Bijbel, het Oude Testament zoals Jezus dat had, staat vol van voorspellingen over het leven van Jezus die allemaal in vervulling zijn gegaan. Na de opstanding heeft Jezus Zijn discipelen al deze Schriftgedeeltes uitgelegd en laten zien hoe de Schrift goddelijke geïnspireerd was.

file icon

file icon

 

Les 6 - Geestelijk opnieuw geboren worden? De wedergeboorte.

Mensen kunnen jarenlang naar de kerk gaan en zich christen noemen en toch geen enkel inzicht hebben in het koninkrijk van God omdat ze de ervaring van wedergeboorte niet kennen. Wat bedoelde Jezus met ‘wedergeboorte’?

file icon

file icon

Les 7 - Wat gebeurt er na de dood?

De mens is een eeuwige ziel en blijft voortbestaan na de dood. Dat blijft ook uit verhalen van mensen met een bijna dood ervaring. De vraag is echter waar blijft de ziel?

file icon

file icon

Les 8 - Hoe moet je bidden?

De kracht van Jezus zat in Zijn gebedsleven. Jezus wandelde in een zeer nauwe verbinding met God de Vader. Als Jezus ging bidden dat gebeurde er iets. De leerlingen van Jezus hadden dat gezien en vroegen aan Jezus of Hij hen wilde leren bidden.

file icon

file icon

Les 9 - Wat doet de Heilige Geest in ons leven?

Jezus deed bovennatuurlijke dingen. Hij kon deze dingen alleen doen door de Heilige Geest. Jezus zegt dat wij deze dingen ook kunnen doen.

file icon

file icon

Les 10 - De kracht van samen?/synergie

Toen God de schepping schiep was alles volmaakt behalve een ding. Van een ding zie God dat het niet goed was. Namelijk. Het was niet goed dat de mens alleen was.

file icon

file icon

Les 11 - Geloof zonder werken is dood.Geen woorden maar daden!

Geloof krijgt pas betekenis als het vorm krijgt in je leven. Geloven in God op zich betekent niks als het in geen enkel opzicht je leven in beweging zet of veranderd.

file icon

file icon

Les 12 - Niet mijn (ego) wil maar Uw (goddelijke) wil geschiedde

Als Jezus zelf gehoorzaamheid moest leren door moeilijke situaties heen, dan moeten wij niet denken dat we nooit getest hoeven te worden. Soms is het niet de duivel die aanvalt maar test God onze trouw en gehoorzaamheid om te groeien in kracht.

 

file icon

file icon