Agape Coach, gaat uit van een hoger Bewustzijn, ook wel God, die het leven hier op aarde vorm geeft en bestuurt vanuit een hoger Plan.

Door je bewust te worden van dit hoger Plan en je af te stemmen op de goddelijke Hulp gebeuren er wonderen van herschepping en herstel van orde in voor ons uitzichtloze situaties.
Dit principe geldt zowel voor individuen als voor relaties, voor gemeenschappen en organisaties, voor bedrijven en politieke systemen, voor landen en voor mondiale problemen.

Agape Coach helpt individuen en grotere systemen van gemeenschappen zich weer bewust te worden van het hoger Plan en zich af te stemmen op de Bron van het leven en van daaruit te gaan leven.

Agape Coach brengt mensen in contact met het hoger Bewustzijn hierna te noemen God.
Het woord ‘Agape’ staat voor de onvoorwaardelijke Liefde van God. De hoogste en zuiverste vorm van Liefde.

De hoofdletter C van Coach duidt God zelf die ons wil coachen als we ons leren daar voor open te stellen.

De duif in het header vertegenwoordigd de Heilige Geest die hier op aarde is om ons te leiden naar de volle Waarheid

Johannes 16:13 doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid;
Lucas 3:22 en de Heilige Geest in lichamelijke gedaante als een duif op Hem nederdaalde

Bureau Agape Coach heeft niet de illusie zelf mensen te kunnen coachen in dit grote Plan maar faciliteert het proces waarin mensen weer in contact komen met God en zelf de Heilige Geest als Coach in hun leven gaan leren herkennen en toelaten.

Bureau Agape Coach neemt hierbij als grondslag de christelijke spiritualiteit en de persoon van Jezus Christus als basis voor de terugreis naar de Bron, naar God zelf.

Op dit moment is Agape Coach een eenmansbedrijfje en doe ik alle coaching zelf. Ik heb gekozen voor een bedrijfsnaam om de mogelijkheid te hebben in de toekomst met een team te werken vanuit dezelfde visie.