Markus 9:23 Jezus zeide tot hem: Als Gij kunt! Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft.

Jezus geeft onderwijs aan Zijn discipelen dat alles mogelijk is als je maar gelooft. De simpele uitlegger zou dan kunnen zeggen dat je dus alles tevoorschijn kunt toveren in je leven als je maar genoeg geloof hebt. Dat wordt ook in sommige spirituele en christelijke kringen geleerd.
Door positieve gedachten en proclamatie of claimen in geloof en proclamatie in Jezus naam kun je dan alles krijgen wat je wilt. Als je maar genoeg geloof hebt.
Maar dan heb je het onderwijs van Jezus niet goed begrepen. Het gaat namelijk niet om ons geloof maar om Gods koninkrijk!
Ons geloof heeft alleen kracht als het gekoppeld wordt aan Gods wil en ter vestiging van Zijn koninkrijk. In alle andere gevallen proberen we onze zielenkracht en verbeelding te gebruiken om dingen voor elkaar te krijgen die eigenlijk niet bedoeld zijn door God. Dat is dan een vorm van tovenarij waarbij onbewust en onbedoeld kracht vrij kunnen komen uit het rijk van de duisternis.
Positiviteit en vertrouwen uitspreken is goed. Maar zodra je gaat proberen koste wat kost een situatie naar jouw hand te zetten kom je op het gebied van manipulatie en kom je op het terrein van tovenarij. Je kunt door zielenkracht en je eigen wil doordrijven Gods plan dwarsbomen. Je kunt dingen voor elkaar krijgen maar het is dan de vraag of het echt tot zegen is. Je eigen succes hoe wonderlijk ook kan dan tegen je gaan werken omdat het niet uit God maar uit je ego is voortgekomen.
Ik ken mensen die zich als een pitbull vastbijten in geloof in iets wat zij graag willen van God waarvan ik een sterk vermoeden heb dat God juist wil dat ze het loslaten. Juist dat loslaten is hun grootste angst. Maar vaak komt het wonder pas als wij loslaten en God ruimte geven om het op Zijn manier en Zijn tijd te doen. Wij verwarren angst om los te laten en iets heel graag willen vaak met geloof, vertrouwen en overgave.

Jezus stelt duidelijk een voorwaarde in de verhoring van gebeden.
Johannes 15:7 Indien gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wilt, en het zal u geworden.
De voorwaarde van gebedsverhoring is dus in Hem blijven en in Zijn Woord. Als je dat doet dan bidt je helemaal niet meer om je eigen wil door te drijven maar dan komen de gebeden die je bid van God.
En als je gebeden van God komen dan ontvang je ook de gave van geloof waardoor het gebed verhoord kan worden.
Je kunt geen goddelijk geloof ontvangen voor dingen die helemaal niet Gods wil zijn.
Voordat je gaat bidden is het dus belangrijk om je eerst af te stemmen op de wil van God.
Wat wil God in deze situatie?
Wat is gezien de omstandigheden het hoogst haalbare waar we voor mogen bidden?
Ja zeker. Voor God zijn alle dingen mogelijk. Maar God wil niet alle dingen en God is ook afhankelijk van de wil van mensen.
Dat maakt dat het belangrijk is per situatie af te stemmen op Gods wil.
Zelfs Jezus zegt dat Hij niks kan doen tenzij Hij het de Vader heeft zien doen.
Johannes 5:19 Jezus dan antwoordde en zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, de Zoon kan niets doen van Zichzelf, of Hij moet het de Vader zien doen; want wat deze doet, dat doet ook de Zoon evenzo.
Bidden in geloof is dus niet met kracht je wil doordrijven en volhardend bidden en strijden voor iets wat JIJ graag wilt.
Bidden in geloof heeft te maken met overgave, vertrouwen, je eigen wil los laten en je afstemmen op Gods volmaakte wil.
Vanuit een diepe vertrouwensrelatie met God zul je dan wonderlijke dingen geopenbaard krijgen en dingen gaan zien en meeĀ  maken die wonderbaarlijk zijn. God gaat je gebruiken op een wijze die je verbaast zal doen staan en je zult dingen mee maken die normaal gesproken niet mogelijk zijn.
Dat bedoelt Jezus als Hij zegt dat alle dingen mogelijk zijn voor wie geloofd. Het heeft niks met ons ego te maken maar alles met overgave en vertrouwen.