Als je gelooft dat God almachtig en liefdevol is kun je niet anders dan erkennen dat alles in je leven betekenis heeft en blijkbaar onderdeel is van Gods plan met je leven.
Dat wil niet zeggen dat je geen eigen wil hebt. Die heb je namelijk wel.
Maar God heeft het leven zo ingedeeld dat je bij verkeerde keuzes steeds de mogelijkheid hebt om je les te leren en terug te keren tot God. Zo zit Zijn schepping in elkaar.
God is oneindig liefdevol en genadevol.
Ook ziekte, lijden, beproevingen en moeites hebben betekenis in ons leven.
Soms kunnen we er niks aan doen en overkomt het ons. Soms vloeit lijden voort uit eigen verkeerde keuzes.  Soms bewust en soms onbewust.
Maar God belooft dat Hij alle dingen doet medewerken ten goede. We kunnen het niet definitief verprutsen bij God. Er is altijd een route terug naar je goddelijke bestemming.
Als we maar bereid zijn onze levenslessen te omarmen en we er niet steeds bij weg lopen.
Maar als mensen zijn we vaak eigenwijs en hardleers. Ik wel in ieder geval.
We geven liever de omstandigheden of andere mensen de schuld dan dat we verantwoordelijkheid nemen voor onze keuzes er durven erkennen dat er lessen zitten in hetgeen we mee maken.
En dat de levenslessen vooral met ons zelf te maken hebben.
Veel dingen die we meemaken creëren we zelf vanuit onze onbewuste. Het zijn ongoddelijke patronen, ongoddelijke geloofsovertuigingen die dingen creëren in ons leven die we niet willen.
Als het leven ons die dingen zichtbaar maakt is het belangrijk onze les te omarmen en er niet van weg te lopen. Want dan komt de les vroeg of laat weer op ons bordje. Net zolang tot we de les geleerd hebben.
Durf je leven te omarmen als een leerschool. Je bent nooit verantwoordelijk voor de ander. Je bent alleen verantwoordelijk voor je eigen leven. Hoe ben JIJ omgegaan met de situatie die is ontstaan in je leven? Je wordt niet op de situatie afgerekend maar hoe je er mee omgaat bepaalt  je groei.
Wat mensen meemaken in hun leven kan totaal verschillend zijn. Maar hoe mensen omgaan met het leven bepaalt het karakter en geestelijke groei en volwassenheid.
Dus niet het uiterlijk succes maar juist hoe je omgaat met moeilijkheden zegt iets over iemands karakter.
Want ware godsvrucht. Liefde, blijdschap en vrede, komt juist daar tot uiting als de omstandigheden er niet naar zijn.