Mattheüs 6:14 Want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven;

proces van vergevingHet proces van vergeving gaat via noodzakelijk stappen.
Jezus onderwijst ons dat we elkaar moeten vergeven zoals God ons vergeeft.
Toch wordt er vaak te makkelijk gedacht over vergeving. God is ook een rechtvaardig God die wil en eist dat rechtvaardigheid geschied.
Vergeving en rechtvaardigheid gaan dus hand in hand.
Voordat er vergeving ontvangen en geschonken kan worden is het belangrijk dat er eerst een duidelijk oordeel komt. Er zal eerst helder in beeld gebracht moeten worden wat de schade en het vergrijp is. Als dat niet gebeurt en er te snel vergeving wordt geschonken kan het zijn dat de vergeving niet volledig is en onvergevingsgezindheid, boosheid of zelfs haat en schuld, schaamte en pijn blijft doorwoekeren.

Zeker bij ernstige overtredingen waarbij iemand zwaar onrecht is aangedaan is het proces van erkenning uiterst belangrijk.
Stelt dat er sprake is van seksueel misbruik of een andere ernstige vorm van misbruik. Dan kan en hoeft die persoon niet gelijk te vergeven. De persoon heeft eerst volledige erkenning nodig van hetgeen er is gebeurd. Als de volle omvang erkend is kan het proces van vergeving gaan beginnen.
Die erkenning is niet altijd mogelijk door de dader. Maar de erkenning moet door het slachtoffer ervaren worden voordat er heling kan komen. Het is belangrijk om aandacht te geven aan dit proces van erkenning. En daar hoort soms ook aangifte bij.
Als het te lang geleden is of de erkenning niet mogelijk is, is het belangrijk dat men die erkenning volledig bij God ervaart. Jezus weet wat er gebeurd is en wat de schade en omvang van het misbruik is. God stapt hier niet zomaar overheen maar zal zorgen voor gerechtigheid! God zal de dader aanspreken en verantwoordelijkheid van hem eisen. Hij zal de gevolgen van zijn daden dragen. De dader gaat in geen geval vrijuit bij God. Het is belangrijk voor het slachtoffer om dat te weten en te ervaren. Pas dan kan het slachtoffer het oordeel aan Jezus geven en kan er vergeving geschonken worden. Jezus zal ook de dader Zijn vergeving aanbieden maar pas dan wanneer de dader zijn zonde inziet en spijt heeft en de dader zal pas bevrijding en vergeving ontvangen als deze het Offer van Jezus aanvaardt.
Vergeven zonder die volledige erkenning van schuld is wegstoppen en verdringen van pijn en geeft meer schade dan heling.
Ook als dader is het belangrijk om eerst volledig je zonde onder ogen te zien en te erkennen en de stappen te zetten die nodig zijn voor de rechtvaardigheid om volledige vergeving te ontvangen.
Het is niet voor niks dat je regelmatig hoort dat criminelen die tot geloof komen zichzelf aangeven bij de politie.
In het geval van overspel is het belangrijk dit eerlijk te belijden aan de partner. Zonder openheid kan er geen volledig herstel plaats vinden.
De Heilige Geest overtuigt van zonde. Als Hij dat doet kun je niet meer verder leven zonder het goed te maken. Geef je geen gehoor aan die innerlijke drang om je zonden te erkennen en te belijden aan de personen om wie het gaat, dan zul je Gods vrede missen in je leven.

Johannes 16:8 En als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel;
1 Johannes 1:9 Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.

Worstel jij het het thema vergeving en herken jij jezelf in bovenstaand stukje?
Heb jij het gevoel dat je nooit echt gezien bent in je pijn?
Voel je dat je onrecht aangedaan is en heb je moeit met vergeving omdat er nooit erkenning is geweest?
Ervaar je diep weggestopte trauma’s die nooit erkenning hebben gekregen en dus ook nooit geheeld zijn?
Of worstel je zelf met vergeving omdat je dingen gedaan hebt waar je spijt van hebt?
Het kan zijn dat je hier alleen niet goed uit komt en dat het fijn is om daar samen met iemand samen met Jezus naar te kijken.
Ik help je graag hierbij. Neem gerust contact met me op en blijf niet lopen met schuld en schaamte. Vergeving is zo belangrijk om echt vrij te zijn. Maar te goedkope vergeving werkt niet.
http://agapecoach.nl/contactformulier-agape-coach/