Holistisch, Spiritual, Life Coach. Coaching vanuit Gods Liefde!
Johannes 15:8 Mijn Vader wordt verheerlijkt wanneer jullie rijkelijk vrucht dragen

Tel:030-8779344

Genezen en bloeien in Gods Liefde!
  
Seksualiteit als Gods scheppingskracht
Bijbel cursus

Cursus online 10 video’s, 8 uur onderwijs.
Energetisch Belevend Bijbel lezen.
bijbel-energie-kaft

Gratis e-book

toon_je_schoonheid_cover

Inschrijving
Archief

Robert

VOEL jij je geliefd?

Het diepste verlangen van ieder mens is zich geliefd VOELEN.
Toen de leerlingen van Jezus met elkaar in discussie waren wie de grootste is in het Koninkrijk van God gaf Jezus hen op een bijzondere wijze hier onderwijs over. Niet in woorden maar door een warme pure omhelzing te tonen.
Jezus nam de discipelen mee in de beleving van waar het leven echt om gaat. Hij nam een kind en omarmde het en liet de discipelen een beetje beschaamd achter.

Marc 9:36 En Hij nam een kind en plaatste dat in hun midden, omarmde het en zeide tot hen:37 Wie een van zodanige kinderen ontvangt in mijn naam, die ontvangt Mij.
Marc 10:13  En zij brachten de kinderen tot Hem, opdat Hij ze zou aanraken; …..16 En Hij omarmde ze en hun de handen opleggende, zegende Hij ze.

Het zien van deze innige omhelzing waarmee Jezus dit kind omarmde bracht de discipelen in verwarring. Ze voelde gelijk aan hoe stom ze eigenlijk bezig waren. Want diep van binnen verlangde ze dit kind te zijn in de armen van Jezus. Ze wisten als discipelen hoe die omarming voelde. Want Jezus was een man van aanraking. Hij raakte zelf graag aan en was erg toegankelijk voor anderen.
Jezus raakte eens een melaatse aan die volgens de wet niet aangeraakt mocht worden en doorbrak daarmee een taboe. Deze aanraking bracht op vele wijze heling voor deze man. Zowel emotioneel, lichamelijk als sociaal. Zo zijn er meer voorbeelden in de Bijbel waarin aanraking diep helend is.

Door een liefdevolle aanraking VOEL je je geliefd. Het spreekt meer dan woorden. We hebben allemaal behoefde om liefde te voelen.
Je kunt wel geloven dat God van je houd maar als je het niet voelt blijft het een dogma waar je niet zoveel aan hebt. Het brengt geen genezing.

In mijn praktijk voor counseling zie ik hoe God vaak juist de fysieke zegenende aanraking gebruikt daar waar woorden tekort schieten en geen effect hebben.
Soms hebben mensen al zoveel gesprekken gehad met psychologen en counselors. Ze zijn uitgepraat. Ook is men soms uitgebeden.
Dan kan de aanraking een sleutel zijn tot doorbraak en heling.
Ik werk in mijn praktijk met zegenende aanraking en soms ook met zegenende gebedsmassage waarbij mensen in hun lijf een liefdevolle helende aanraking ervaren namen Jezus. Juist die aanraking doet soms meer dan duizend pastorale woorden en zelfs gebeden. Gewoon VOELEN, ERVAREN is zo essentieel.
We zijn het niet gewend. Er is zoveel huidhonger. Gewone gezonde liefdevolle aanraking is schaars geworden. Daardoor ontstaat er een honger, een leegte en een schreeuwende pijn van binnen die gestild wil worden. Als die aanraking er langdurig niet mag zijn kunnen er negatieve patronen gaan ontstaan. Of het gevoel sterft af of men gaat vluchten in ongezonde relaties om toch maar aandacht te krijgen.

Mensen die weinig liefdevolle aanraking in hun leven hebben gehad hebben soms meer baat bij een helende massage dan eindeloze gesprekken bij een psycholoog. Ook Bijbelstudie, kerkgang en voor je laten bidden vult die leegte niet op.
Een lege maag heeft voedsel nodig. Huidhonger ontvang heling door oprechte zuivere en liefdevolle aanraking.

Herken jij je in dit verhaal en voel jij behoefte aan zegenende aanraking boven eindeloze gesprekken?
Neem gerust contact met me op om te kijken of deze vorm iets voor je is.

Robert, 030-8779344 of vul een contactformulier in
https://agapecoach.nl/contactformulier-agape-coach/

Waar haal jij je voeding vandaan?

Deze zwaluwen heb ik gefotografeerd tijdens mijn vakantie in Frankrijk. De jonge zwaluw kan nog niet zo lang in de lucht blijven en zit op de draad te wachten tot zijn ouders hem voeden. Hij moet goed opletten want zijn ouders komen niet rustig naast hem zitten maar ze voeden hun jongen al vliegend vanuit de lucht.
Ik moest hierbij denken aan onze eigen voeding. Waar haal jij je voeding vandaan? Wordt jij gevoed vanuit de aarde of vanuit de hemel? Waar verwacht jij je voeding vandaan?
Jezus leert ons te bidden tot onze hemelse Vader: “Geef ons heden ons dagelijks brood.” (Matt 6:11)
In Johannes leert Jezus ons dat Hij zelf het Brood is dat uit de hemel is neergedaald om ons te voeden.
Johannes 6:51  Ik ben het levende brood, dat uit de hemel nedergedaald is. Indien iemand van dit brood eet, hij zal in eeuwigheid leven;
De jonge zwaluw in de foto moest de lucht goed in de gaten houden. Hij verwachtte zijn voeding van boven. Hij was hongerig en hield zijn bekje wagenwijd open om de voeding te ontvangen.
Waar verwacht jij je voeding vandaan?
Zoek jij je vervulling en voeding bij mensen, in aardse zaken? Zoek jij je voeding in kennis, diploma’s, opleiding, succes?
Zoek jij je voeding in bevestiging door mensen?
Waar je hart naar uitgaat daarmee zal je hart vervuld worden!
Waar jij tijd in investeert daarmee zul je gevoed worden.
Deze jonge vogel was steeds gericht op de lucht en hield zijn ouders goed in de gaten. Hij kwam niks tekort en kreeg steeds de voeding die hij nodig had om op te groeien tot een sterke zwaluw. Hij was klaar om te ontvangen als een van zijn ouders aan kwam vliegen.
God biedt ons zoveel gezonde voeding aan maar vaak zijn we zo gericht op de aardse zaken en nemen deze ons zo in beslag dat we het hemelse Manna niet eens zien aankomen of herkennen. God stuurt zijn engelen en die vliegen af en aan om ons te voeden maar als wij niet gericht zijn op boven en niet verlangend zijn om Gods voeding tot ons te nemen zullen we ondervoed raken en worden we zwak.
Richt je aandacht naar Boven en kijk vol verwachting en verlangend uit naar de voeding die God je geeft.

Pak je vrijheid dan…..!

Vandaag vloog er een vlinder in mijn praktijkruimte. Hij zocht op eigen kracht de vrijheid en probeerde naar het licht te vliegen. Het probleem was echter dat er een onoverbrugbare kloof zat tussen waar hij was en waar hij heen wilde. De vlinder verlangde naar vrijheid, naar de zon, de lucht en de bloemen buiten.
Voor de vlinder was het onmogelijk om vrij te komen. Er zat aan raam tussen.
Gelukkig was er een verlosser in de ruimte aanwezig. Voorzichtig probeer ik de vlinder te vangen in mijn handen zonder zijn vleugels te beschadigen.
In mijn handen kwam de vlinder tot rust.
Toen ik echter de raam had geopend om de vlinder vrij te laten durfde de vlinder de vrijheid niet in te gaan en bleef gewoon op mijn hand zitten.
Toen moest ik denken aan de symboliek.
Jezus heeft de weg vrijgemaakt voor onze vrijheid. Alles wat ons bindt heeft Jezus doorbroken met Zijn leven.
Hij heeft het raam open gezet naar onze vrijheid.
Hij neemt ons bij de hand en leidt ons naar onze vrijheid met de bedoeling dat we zouden gaan vliegen.
Veel kinderen van God blijven echter veilig op Gods hand zitten. Ze zijn blij dat ze gered zijn, vergeven en geliefd maar komen nooit in hun bestemming.
Ze begrijpen niet dat ze mogen leven in vrijheid en dat ze gered zijn om vrij te zijn en niet om opnieuw in gevangenschap te leven maar nu in christelijke wetjes en regeltjes.
Galaten 5:1 Leef dus in de vrijheid die Christus ons gegeven heeft. Laat je niet opnieuw tot slaven maken van wetten en regels.

God is geen tovenaar

Het liefst zouden we God willen zien als een soort tovenaar die al onze problemen en ziektes als bij toverslag van ons afneemt door ons gebed. En als het niet door ons gebed lukt dan wellicht door het gebed van een geloofsheld, het hulpje van de tovenaar.
God is echter geen tovenaar maar een liefhebbende Vader die wil dat het goed met je gaat en die een liefdevolle relatie met je wil hebben.
God is Liefde en Hij verlangt je leven te helen. Door als bij toverslag al je problemen steeds weg te nemen zou betekenen dat je nooit iets zou leren. Je leert niet van je fouten, je verkeerde denk en gedragspatronen komen nooit aan het licht. Je hoeft niet te veranderen en je blijft in je verbrokenheid.
Dat is geen liefde.
God wil heel graag je leven helen en je brengen in je goddelijke bestemming. Daarom wil Hij dat je soms dwars door dingen heen gaat om te leren. Maar Hij laat je niet alleen. Hij gaat met je mee. Problemen in ons leven hebben vaak een oorzaak. God wil die diepere oorzaak in ons leven helen.
Als we bidden en God om hulp vragen gaat Hij aan de slag. Maar niet altijd op de wijze waarop wij dat willen. Wij willen vaak zo snel mogelijk van onze problemen af terwijl God gaat voor een diepgaande en blijvende oplossing en heling van heel ons leven.
Dat komt omdat God uit is op een herstelde en diepgaande relatie in liefde en niet enkel op een oppervlakkige zegening. God wil Zijn Liefde EN Heerlijkheid met ons delen en dat kan Hij alleen als ons leven geheeld is.
God is niet van de symptoom bestrijding van van het diepe helen van ons leven. Dan moet soms de onderste steen boven. Dat is niet altijd leuk maar wel nodig om tot diepe heling te komen. Het doel van die heling is dat God Zijn Heerlijkheid met ons kan delen. Zijn Heerlijkheid kan Hij niet delen als wij nog leven in verbrokenheid.

In mijn bediening als gebedstherapeut leer ik ook steeds meer om te luisteren naar de Heilige Geest en niet zomaar te bidden voor symptomen. Ik ga samen met mensen en Jezus kijken naar de diepere lagen achter het probleem. Vaak hebben problemen in ons leven een diepere oorzaak en zijn het gevolg van een verbroken leven. Dan is er meer nodig dat het wegnemen van het symptoom. Of het nu om angsten, ziektes of relatie problemen gaat. Vaak liggen er destructieve patronen in ons eigen leven aan ten grondslag. Durven wij daar samen met Jezus naar te kijken en Zijn helende Liefde daar in toe te laten?
Daar is moed voor nodig. Bereidheid om naar je pijn te kijken en bereidheid om te veranderen. Het is veel makkelijker om gebed te vragen aan een godsman die dan vervolgens door handoplegging in Jezus naam al je problemen wegneemt. Maar dan benaderen we God als een tovenaar en nemen geen enkele verantwoordelijkheid voor ons leven.
God wil ons leven helen maar wil dat samen met jou doen. Jezus is gekomen en heeft Zijn leven voor je gegeven. Maar Hij kan alleen je leven helen als Jij dat toestaat. Als Jij Jezus toestemming geeft je leven te helen in die lagen waarin heling nodig is. Daarin speelt overgave, vertrouwen, vergeving en loslaten van controle een belangrijk rol.

God is geen tovenaar maar een Leidsman ten Leven.

Als gebedstherapeut wil ik je helpen en dienen in dit proces van diepgaande heling.
Ik doe dat via de helende reis met Jezus.
https://agapecoach.nl/coaching-tot-transformatie-5-sessies/

Fulltime mezelf

Vroegik-zelfer had ik een droom. Ik droomde ervan om God fulltime te dienen. Uiteindelijk had ik mijn droom waargemaakt en mocht ik fulltime voorganger zijn. Ik kreeg echter een burn-out en moest mijn droom opgeven. Ik was niks meer, had niks meer. Geen status, geen titel, geen bediening, geen vrucht, geen goede werken. Niks. Toen mocht ik leren dat ik nog steeds geliefd was door God. Gods Liefde voor mij was niet afhankelijk van mijn werken of status. Ook mijn eigenwaarde en identiteit bleek niet afhankelijk van wat ik deed. Wat een heerlijke bevrijding is dat om dat te ontdekken.
Nu heb ik een nieuwe droom. Ik droom ervan om fulltime mezelf te zijn. God wil niet dat ik iemand anders ben maar juist vrij ben om mijn mooiste zelf te leven. Dat is het meest geestelijk was er bestaat. Op deze foto ben ik mezelf op mijn werk. Ik doe niks. Ik geniet met mijn ogen dicht van een bakje koffie. Ik ben niet eens aan het bidden. Toch ben ik daarin in diep contact met God. Intimiteit met God is zo eenvoudig. God houdt ook van koffie heb ik ontdekt……….

Van slachtoffer naar overwinnaar via verandering mindset

boomstronkAls je moeilijk dingen hebt meegemaakt in je leven en je bent er levend uitgekomen dan ben je geen slachtoffer maar overwinnaar!
Je littekens en beperkingen die je hebt overgehouden aan de strijd zijn de trofeeën van je overwinning. Je hoeft je daar niet voor te schamen. Je bent door het leven getekend en gevormd en hebt belangrijke levenslessen en ervaringen opgedaan die nu omgebogen mogen worden naar kracht.
Jouw levenservaring kan anderen weer tot zegen zijn. Continue reading

Verlangen naar echtheid

verlangen-naar-echtheid-1Sinds mijn burn-out, nu ongeveer 14 jaar geleden heb ik een diep verlangen naar echtheid. Het is zo vermoeiend om iemand anders te zijn, te voldoen aan maatstaven van anderen, een goed christen proberen te zijn en je zo te gedragen dan andere mensen denken dat je dat bent. Continue reading

Verzoen je met je verleden en heden

verzoening1Als je de 40 of 50 bent gepasseerd is de kans groot dat het leven sporen heeft achtergelaten. Het leven is anders gelopen dan jij je voor had gesteld. Het verleden kan je achterlaten met spijt, schuld, schaamte, verdriet, boosheid enz. Wellicht heb je een geliefde verloren, is een relatie stuk gegaan, heb je ontslag gekregen of ben je beperkt door een ziekte.
Als je niet oppast kan het verleden je zo in beslag nemen dat al je vreugde en levensenergie wordt weggeroofd en je geen kracht meer overhoudt om de mooie jij te leven zoals God je heeft bedoeld.
De oplossing is om je te verzoenen met het leven zoals het is gegaan en het heden te aanvaarden zoals het is. Schenk jezelf en anderen vergeving en omarm het leven in het hier en nu. Het verleden kun je niet meer veranderen maar je kunt wel kiezen om NU de Liefde van God te omarmen en te leven. In welke situatie je ook nu bevind. Niks kan je weerhouden je mooie jij te leven. Dat is een keuze tussen jou en God.
Jezus biedt je vergeving aan en nodigt je uit in Zijn Licht te stappen. Ontvang vergeving en schenk vergeving. Omarm de lessen die het leven je heeft gebracht en verrijk jezelf er mee. Juist door de dingen die je hebt meegemaakt kun je nu dichter bij mensen staan die hetzelfde doormaken. Je bent milder en begripvoller. Stel je open en laat Gods Liefde door je heen werken. Stop je verleden niet langer weg en vlucht niet langer. Je hoeft je nergens voor te schamen. Je bent niet volmaakt maar dat is niemand. Wees nederig en aanvaard dat je mens bent en fouten maakt en laat Gods Genade groot worden in je leven door transparant te zijn. Wees wie je bent. Verberg je niet langer maar leef je mooie jij!
Verzoenen met je verleden en beschadigd heden is niet altijd makkelijk. Maar het is de enige mogelijkheid om vrij te komen en weer vol te kunnen leven in het nu. Je hoeft het ook niet alleen te doen. Jezus wil je helpen. Zijn Liefde zal je in staat stellen om je met jezelf en met je leven te verzoenen en er zelfs sterker uit te komen.
Soms is het fijn om de weg van verzoening samen met iemand te lopen die je er bij kan helpen.
Als counselor help ik mensen in dit proces van verzoening en aanvaarding, van genezing en herstel van een beschadigd verleden en heden samen met Jezus. Ik heb velen tot diepe heling zien komen door samen met Jezus de helende reis van het verleden, heden en toekomst te bewandelen.
Een mooie vorm zou kunnen zijn de 5 sessies durende reis met Jezus. Zie https://agapecoach.nl/coaching-tot-transformatie-5-sessies/

Je nooit geboren kindje is bij God

miskraam-abortus1Als je ooit een kindje in je baarmoeder hebt verloren om welke reden dan ook dan mag je troost vinden in het feit dat je kindje nu bij God is en je jouw kindje zult ontmoeten en op je staat te wachten als het jouw tijd is om naar de hemel te gaan.
Hoe mooi is dat.
Het afbreken van een zwangerschap om welke reden dan ook grijpt diep in op je leven. Los van de pijn en het verdriet van het moment kunnen de omstandigheden waardoor het gebeurd ook een diepe pijn achterlaten. Er kan sprake zijn van schaamte, spijt, intens verdriet en schuldgevoel.
Jezus wil je genezen, vergeven, helen en troosten.

Steeds meer verhalen en ervaringen van mensen die visioenen hebben gehad over de hemel of een bijna dood ervaring wijzen erop dat kinderen die gestorven zijn in de baarmoeder om welke reden dan ook worden opgenomen in de hemel en door Jezus worden opgevoed. Ouders die hun kindje in de baarmoeder verliezen zullen door hun kindje opgewacht worden in de hemel.
Een bekend voorbeeld hiervan is het verhaal van de 4-jarige Colton Burpo. Zijn verhaal is opgetekend in een boek en verfilmd. Heaven is for real. Colton had een geknapte blinde darm en heeft een periode op het randje van de dood gebalanceerd. In die tijd blijkt het jongetje opgenomen te zijn geweest in de hemel. De verhalen van zijn ervaring komen later beetje bij beetje naar buiten. Hoewel zijn ouders het in eerste instantie niet wilde geloven waren zijn verhalen zo reëel en wist hij dingen te vertellen die hij onmogelijk kon weten dat ze uiteindelijk tot de overtuiging kwamen dat hun zoontje echt in de hemel is geweest. Een ontroerend stukje uit de film is wanneer Colton zijn moeder vertelt over zijn zusje die hij ontmoet had in de hemel. Zijn moeder had Colton nooit verteld over de misgeboorte. De moeder had het kindje ook nooit een naam gegeven. Toen de moeder vroeg hoe zijn zusje dan heette vertelde Colton dat ze nog geen naam had omdat ze die niet gekregen had. Op dat antwoord raakte zijn moeder overtuigd dat hij echt in de hemel was geweest.

Maar dit heeft ook diepgaande invloed op onze kijk op ongeboren kindjes. In Gods ogen zijn het dus volwaardige kinderen van God die zich enkel nog moeten ontwikkelen. God heeft hen blijkbaar al een ziel en geest gegeven nog voordat ze worden geboren. Dat geeft ook en andere kijk op abortus.
Dat betekent dat alle kinderen die in de baarmoeder sterven opgenomen worden in de hemel. Of het nu om een doodgeboorte gaat, een vroege miskraam of een abortus.

Laatst was er een klant bij mij voor een begeleidingstraject voor genezing en herstel. Ze had veel meegemaakt. Onder andere had ze 2 keer een abortus laten plegen. Ik heb haar geholpen daarin vergeving te ontvangen niet alleen van God maar ook van haar 2 kinderen. Ze heeft vergeving aan haar kinderen gevraagd dat ze niet welkom waren. Juist die erkenning dat het haar kinderen zijn en het weten dat haar kinderen bij Jezus zijn en dat ze hen eens zal ontmoeten gaf eerst veel tranen maar ook diepe heling. Later zag ik tijdens het bedieningsgebed dat Jezus haar kinderen bij haar op schoot bracht zoals een pasgeboren kindje bij moeder wordt gelegd. Er kwamen veel tranen en er kwam diepe heling. Ik heb haar geadviseerd haar kinderen alsnog een naam te geven als proces van erkenning en heling. De heling was niet alleen in haar ziel. Ze voelde ook dat haar gevoel weer terug kwam in haar baarmoeder en bekken.

Pijn, verdriet, schuld en schaamte kunnen diepe wonden achterlaten in de ziel maar kunnen zich ook manifesteren in het lichaam. Onverwerkte pijn op dat vlak kan ook een blokkade opwerpen in het beleven in het beleven van intimiteit met je partner.

Heb je zelf een misgeboorte, miskraam of abortus gehad? Voel je dat dit nog niet helemaal verwerkt is? Blijf er niet mee lopen maar ga voor genezing.
Als jij je aangesproken voelt door dit verhaal en je hebt behoefte aan begeleiding hierin dan kun je contact met me opnemen.
Het kan zijn dat één consult je al kan helpen. Maar als er veel omheen speelt adviseer ik je een traject zodat je hele verhaal echt de ruimte krijgt en we tijd en ruimte hebben om alles goed door te bidden.
Zie https://agapecoach.nl/coaching-tot-transformatie-5-sessies/

 

Het Heilige Pure van God in een onvolmaakte mensenziel

Gods heiligheid in onsHoe kan het Heilige van God wonen in een onvolmaakte, onzuivere en zondige mensenziel?
Als je iets begrijpt van Gods puurheid begrijp je ook dat het onmogelijk is om ook maar een fractie van Zijn puurheid te ervaren. We zouden ter plekke verbranden. We kunnen Zijn Heiligheid niet aan.
Zijn Licht is te fel voor ons. Zijn Liefde te ontzagwekkend. Zijn Heiligheid te puur en zuiver. Al onze onvolkomenheden, verborgen zonden en fouten, zowel de bewust als de onbewust zouden in een keer in het Licht komen. Degene die denken dat ze het aardig goed doen als mens en aardig tevreden met zichzelf zijn zouden de confrontatie met Gods Heiligheid niet overleven. Alles en werkelijk alles komt aan het Licht. De bewuste en onbewuste daden en gedachten. Denk aan ramen die schoon lijken totdat het zonlicht erop gaan schijnen.

Toch verlangt God in Zijn Heiligheid in ons te wonen. Maar omdat we Zijn Heiligheid vanuit onszelf onmogelijk kunnen overleven heeft God Zijn Zoon gestuurd als beveiliging tegen Zijn Heiligheid.
Als we onze zonden, onze onvolmaaktheid bedekken met het bloed van Jezus, zijn we bestand tegen Gods Heiligheid en kan Hij in ons woning maken.
Het doel van Zijn inwoning in ons is niet dat we doorgaan met onze onvolmaakte levenswandel maar het doel van Zijn inwoning in ons leven is onze heiliging van binnenuit door Zijn Heilige Geest.
Jezus bedekt onze zonden niet met als doel dat we doorgaan met zondigen maar als bescherming tegen de Heiligheid van God met als doel onze genezing en bevrijding.
We leven nu in de tijd van Genade. God geeft ons ruimte en tijd om tot genezing en bevrijding te komen in Zijn Liefde met als doel voor eeuwig verenigd te worden in Zijn Heiligheid.
Het doel is dus heelwording en heiligheid. Als we Gods Genade gebruiken als excuus om te blijven zondigen in plaats van ruimte om tot heling en heiliging te komen, zullen we uiteindelijk geconfronteerd worden met onze eigen onzuivere hartsverlangens en alsnog door het vuur van Gods Heiligheid gaan.
Dat geeft een tweestrijd in onze verbroken ziel en in deze verbroken wereld waarin alles ver van heilig is.
Hoe gaan we om met de onvolkomenheid in onze ziel en in de wereld om ons heen?
We hebben de taak om heel te worden en heilig te leven maar ook om Gods Liefde en Genade uit te dragen. In het proces van heling en heiliging hebben we de ruimte van Gods Liefde en Genade nodig. Ook mensen om ons heen hebben die ruimte nodig. Daarom mogen we niet oordelen. Wel mogen we elkaar aanmoedigen en helpen tot heelwording en heiliging vanuit nederigheid, liefde en genade. Vanuit een diep besef dat we zelf ook onvolmaakt zijn en volkomen afhankelijk van Gods Genade die ons in Jezus geschonken is.

Laten we daarom ieder voor zichzelf heel serieus bezig zijn met heelwording en heiliging en onze naast broeder en zuster alle ruimte geven voor zijn/haar eigen proces zonder oordeel. Laten we elkaar dienen in liefde en vanuit genade en aanmoedigen tot heelheid en heiliging zonder oordeel.

In dat hele proces is het belangrijk dat we ons oog gericht blijven houden op Jezus.
Jezus is de volmaakte afspiegeling van Gods Liefde. In Jezus zien we Gods Heiligheid weerspiegeld.
Jezus is ons doel. Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven.
Laten we op aarde en in ons leven helder benoemen wat Gods weg van heiligheid is. We mogen niet goed praten wat fout is. Gods Waarheid moet verkondigd worden. Anders kunnen we niet groeien in heelheid en heiligheid. Gods verdient onze aanbidding.
Maar met de verkondiging van de waarheid en zuiverheid van God moet er ook de liefde en genade van God bij verkondigd worden opdat een ieder ruimte krijgt te leren en te groeien vanuit liefde, aanvaarding en vergeving.