Holistisch, Spiritual, Life Coach. Coaching vanuit Gods Liefde!
Johannes 15:8 Mijn Vader wordt verheerlijkt wanneer jullie rijkelijk vrucht dragen

Tel:030-8779344

Genezen en bloeien in Gods Liefde!
  
Seksualiteit als Gods scheppingskracht
Bijbel cursus

Cursus online 10 video’s, 8 uur onderwijs.
Energetisch Belevend Bijbel lezen.
bijbel-energie-kaft

Gratis e-book

toon_je_schoonheid_cover

Inschrijving
Archief

Robert

Leg jezelf de handen op in Jezus naam

Leg jezelf de handen op in Jezus naam

De laatste tijd laat God me steeds meer de kracht van aanraking/handoplegging zien en ontdekken. En dan niet enkel als symbolisch gebaar maar als daadwerkelijk heling door de liefdevolle verbinding die je maakt en de helende liefde die je kunt doorgeven via aanraking. Geen mystiek maar een door God geschapen natuurlijk proces.
De zuivere menselijk aanraking is al helend maar Jezus onderwijst ons de goddelijke aanraking in Jezus naam waardoor we Gods Liefde en helende kracht mogen doorgeven aan elkaar en aan onszelf!
In mijn praktijk zie ik hoe Gods helende kracht werkt door aanraking in Jezus naam met name bij psychosomatische en spanning en stress gerelateerde lichamelijke klachten. Speciaal voor deze groep lichamelijke klachten heb ik een therapie ontwikkeld die werkt met zegenende aanraking in Jezus naam in combinatie met zalving met olie.
zie ook https://agapecoach.nl/coaching-vormen/helend-lichaamswerk-met-jezus/
Onderaan deze mail staat het getuigenis van Linda die onlangs een sessie helend lichaamswerk met Jezus heeft ondergaan.

Maar je kunt ook jezelf de handen opleggen voor een gebed voor genezing.
Markus 16:18 op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden.
Jac 5:14 Is er iemand bij u ziek? Laat hij dan de oudsten der gemeente tot zich roepen, opdat zij over hem een gebed uitspreken en hem met olie zalven in de naam des Heren. 15 En het gelovige gebed zal de lijder gezond maken, en de Here zal hem oprichten.

Hieronder staat een gebed speciaal voor psychosomatische en spanning en stress gerelateerde klachten. (maar je kunt dit gebed ook voor andere klachten gebruiken)
handoplegging-zelfLeg jezelf de handen op, het liefst op de plek waar je de klachten ervaart. Je kunt dit eventueel combineren met zalving met olie in Jezus naam.
Bid dan onderstaand gebed hardop. Blijf dat indien nodig de komende dagen herhalen totdat je verbetering ervaart.
Het is belangrijk eerlijk en oprecht te zijn en bereid te zijn om te veranderen als God dingen aanwijst in je leven die te maken hebben met de klachten. Gods genezing stroom door geloof en liefde. Heb jezelf lief, heb je lichaam lief, heb dat deel van je lichaam lief wat klachten veroorzaakt.
Voel je dat je hier hulp bij nodig hebt dan kun je uiteraard altijd contact met je opnemen voor een afspraak voor een consult.

Gebed om jezelf Gods genezing door te geven in Jezus naam via handoplegging.

Heer Jezus. Dank U voor Uw volmaakt Liefde.
Dank U dat U ook voor mijn ziekte aan het kruis bent gestorven opdat ik genezing kan ontvangen in Uw naam.
In Jezus naam leg ik mijn handen op mijn lichaam en spreek ik genezing uit over mijn lichaam.
In Jezus naam zegen ik deze plek met Gods helende liefde en kracht en spreek gezondheid en leven uit.
Ik nodig de Heilige Geest uit om mijn leven te onderzoeken naar verstoringen in geest, ziel en lichaam die deze klachten hebben veroorzaakt. Ik sta Jezus toe mijn leven te helen en ook de onderliggende verkeerde patronen in mijn leven te helen die ten grondslag liggen van deze kwaal.
Ik dank U Jezus dat U nu in mijn leven werkt met Uw helende Liefde en ik vertrouw op Uw genezende kracht.

Amen

Nieuw leven na (v-echt)scheiding

Hoe kun je na een scheiding weer contact maken met je mooie zelf en samen met God bouwen aan een mooi toekomst en het verleden achter laten?

leven na scheidingVelen van ons hebben te maken gekregen met (echt)scheiding.
Van sommige zijn de ouders gescheiden en anderen hebben zelf een scheiding achter de rug.
Scheiding laat altijd een diepe wond achter die heling nodig heeft.
Vaak is er al een jarenlange strijd aan vooraf gegaan van ruzie, spanning, bedrog en soms ook misbruik. Soms is er gewoon een stille verwijdering.
Maar een scheiding, ook al is deze onoverkomelijk, geeft altijd veel verdriet.
Mensen beloven elkaar niet trouw met de intentie om later weer uit elkaar te gaan.
Na scheiding is er vaak sprake van schuld, schaamte, spijt, boosheid, haat, machteloosheid, teleurstelling en verharding.
Het probleem is ook dat scheiding lang niet alle problemen van de relatie oplost. Vaak is er nog een lange nasleep van de financiële afwikkeling en als er kinderen bij betrokken zijn zit je ook nog met de omgangsregeling. Je blijft de rest van je leven met elkaar verbonden omdat je samen kinderen hebt.
Maar ook als je samen geen kinderen hebt kan je ex nog de rest van je leven op een negatieve wijze in je systeem blijven zitten door de zielsverstrengeling die is ontstaan.
Je neemt na een scheiding ook altijd jezelf mee. Negatieve patronen en beschadigingen van je ziel neem je mee ook naar een eventuele nieuwe relatie.

De uitdaging na een scheiding is om de levenslessen te omarmen, naar jezelf durven te kijken en bereid te zijn om de lessen te leren die op je afkomen. Wijzen naar de ander heeft geen zin. Dan kom je in een slachtoffer rol en zul je de rest van je leven last hebben van het verleden.
Je kunt beter naar binnen naar jezelf kijken en je afvragen hoe dingen zover zijn gekomen. Waarom heb je deze dingen toegelaten in je leven? Door zelf een stuk verantwoording te nemen kun je groeien.
Je kunt kiezen om er sterker van te worden. Je kunt groeien en leren van de levenslessen.
Het is zelfs noodzakelijk om de lessen onder ogen te zien en te omarmen om verder te kunnen met je leven.
Doe je dat niet dan zul je de pijn en het verdriet maar ook de oude patronen meenemen in je leven en weer tegenkomen in een eventuele volgende relatie waardoor het gevaar bestaat dat patronen zich gaan herhalen.
Je kunt pas echt verder met je leven als je in alle lagen bereid bent de ander en jezelf te vergeven.
Niet alleen vergeving is belangrijk. Ook de bereidheid om je eigen fouten onder ogen te zien en er van te leren. Dit voorkomt dat patronen zich blijven herhalen in je leven.

Maar soms zitten oude patronen zo diep dat je hulp nodig hebt. Ze zijn gevormd in je jongste jaren.
Je niet durven binden, je niet kunnen geven, laag zelfbeeld, jezelf op ongezonde wijze wegcijferen, geen grenzen kunnen aangeven, jezelf niet kunnen uiten, onverwerkte trauma’s. enz enz.
Al deze dingen en nog veel meer kunnen er voor zorgen dat een relatie stukloopt.
Je kunt dan weer gaan vluchten in een nieuwe relatie maar het gevaar bestaat dat daar weer dezelfde patronen gaan ontstaan. Je neemt altijd jezelf mee.
Daarom is het goed om na een scheiding  aan jezelf te werken zodat oude patronen zich  niet meer gaan herhalen.
Het is belangrijk je verleden goed te verwerken en je ex-partner(s) te vergeven en echt los te laten.

Maar nog mooier dan genezing ontvangen na een scheiding is om een scheiding te voorkomen en met elkaar door moeilijke periodes heen te gaan. Want te denken dat scheiding de oplossing is voor je problemen is in veel gevallen een illusie. Je neemt jezelf mee en vaak ontstaan er juist nog meer problemen door de scheiding.

Je hoeft al deze dingen niet alleen te doen. Jezus wil je daar bij helpen. Hij heeft zich gespecialiseerd in het genezen van wonden. Hij is onze Heelmeester.
Jezus is gespecialiseerd in vergeving en genade.
Je mag bij Hem komen met al je falen.

Wil je verder met je leven na een (echt)scheiding?
Heb je behoefte aan begeleiding in het ontvangen van genezing van oude patronen en gebroken relatie(s)?
Ben je echt bereid aan jezelf te werken en oude patronen te doorbreken?
Neem dan contact met me op voor een helende reis met Jezus.
https://agapecoach.nl/coaching-vormen/helende-reis-met-jezus/

Vrijkomen van porno, seksverslaving en ongezonde seksuele zielsbanden

vuurkorfSeksualiteit is een van de mooiste en krachtigste energieën die er bestaan. Jij en ik zijn er uit voortgekomen.
Het is een goddelijke scheppende energie. God schiep de mens naar Zijn beeld en gelijkenis als seksuele wezens.
Seksualiteit zoals door God bedoeld is iets heel moois, zuiver en krachtig. Scheppend en creatief. Het is een levensenergie die vreugde, blijdschap en passie en warmte geeft in relaties en in het leven zelf.

Seksuele energie is niet alleen voor de seks in het huwelijk. We zijn seksuele wezen. Je kunt de seksualiteit niet wegdrukken. Dan gaat de energie zich wreken en ontstaan er excessen en/of frustraties of er gaat iets dood in je.

De seksuele energie die je van God hebt gekregen is bedoeld om die op Gods manier te laten stromen en is er om je te dienen. Om je leven vreugde, kracht en passie te geven. Dit staat los van een seksuele relatie. Ook als je geen relatie hebt mag je nog steeds genieten van je seksuele energie. Je mag genieten van je vrouw zijn en man zijn.

Seksuele energie is als een vuur. Zolang deze brand op een beheerste manier kun je van haar warmte, kracht, spel, licht en gezelligheid genieten. De zuiverheid van de seksuele energie wordt bepaald door de zuiverheid van het hart binnen de door God gestelde kaders. De seksuele eenwording is bedoeld voor binnen de beschermende omgeving van het huwelijk. Maar er zijn nog veel meer vormen waarlangs de seksuele energie op een positieve en mooie manier kan stromen ook buiten het huwelijk in de vorm van (com)passie, creativiteit, muziek, dans, warme vriendschappen, sport, enz. Ook als single kun je helemaal je seksuele energie laten stromen en gelukkig zijn in je man en vrouw zijn zonder het hebben van een seksuele relatie. En andersom kun je binnen het huwelijk worstelen met onreinheid.

De sterke seksuele energie gebruikt de duisternis om te vernietigen en mooie relaties kapot te maken. De satan wil deze energie van ons aftappen en bandeloos maken om zijn vernietigend werk te kunnen doen door porno, seksverslaving en vernietigende vrije seks en ongezonde seksuele relaties.
Seksuele energie is een sterk bindende energie. Dat is mooi voor in het huwelijk maar werkt vernietigend als relaties niet kloppen. Seksuele energie kan ook net als een vuur overslaan en anderen in brand steken. Onreine geesten slaan om zich heen en worden doorgegeven door seksuele onreinheid. Je kunt echt demonisch gebonden raken door onreine geesten. Je krijgt steeds slechtere verlangens en raakt verder van God verwijderd. Je gaat proberen handelingen goed te praten enz. enz.  Als je eenmaal verslaafd bent is stoppen meestal niet zo eenvoudig.
Het is belangrijk om dingen aan het licht te brengen en hulp te vragen en zo radicaal mogelijk te breken met verkeerde gewoontes en relaties.

Door in fantasie je met een ander via seks te verbinden ontstaat er energetisch een veld van onreinheid waarin de duisternis zijn vernietigend werk kan doen. Seksverslaving en porno zuigen je energie leeg en verwijderen je van Gods liefde, vrede en blijdschap.
Ook ongezonde seksuele zielsbanden zuigen je leeg. Zelfs relaties uit het verleden kunnen je nog blijven leegzuigen door de zielsbanden die zijn ontstaan.

God wil je vrij maken van deze leegzuigende energie en vullen met Zijn liefde, blijdschap en vrede.
Ga niet zelf proberen te vechten maar laat God toe in dit gebied in je leven. Vaak zit er nog een laag achter van diepe eenzaamheid waaruit de problemen zijn ontstaan. Nodig God ook daar in uit om diepe heling te ontvangen.
Blijf niet hangen in schuld en schaamte maar breng je probleem in het Licht van God.
Bevrijding en genezing begint bij het eerlijke benoemen en erkennen van je fouten.
Hieronder staat een gebed dat je kunt bidden.
Maar soms is het ook heel fijn en krachtig om het met iemand te delen en samen te bidden.

Hieronder een getuigenis van een jongeman die bij me is geweest.

Ik had lange tijd (9 jaar) last van een pornoverslaving en ik worstelde in een vicieuze cirkel. De stap om hulp te vragen was groot, maar zeker de moeite waard. Ik heb 2 consulten gehad met Robert waarin we via een gesprek, een gebed en handoplegging op zoek gingen naar God. De liefde van God die ik ervoer was ongelofelijk mooi om mee te maken. Ik ervoer de innerlijke rust waar ik jaren naar op zoek was. Ik wil Robert bedanken voor zijn hulp en begeleiding en gun ieder ander, die last heeft van een (porno) verslaving, bevrijding.
Dus schroom niet en maak vandaag de keuze naar een vrij en liefdevol leven, je staat er niet alleen voor!!
Groetjes – Arie

Heer Jezus,

In diepe dankbaarheid kom ik voor Uw troon van Genade.
Ik wil U danken dat U mijn zonden heeft vergeven en dat ik zonder schuld en schaamte bij U mag komen.
Ik erken mijn fouten en zonden van het verkeerd gebruiken van de mooie seksuele energie die ik van U heb ontvangen.
Wilt U mij vergeven en schoonwassen van alle onreinheid en mij helpen van binnenuit te veranderen.
Wilt U alle verkeerde zielbanden die zijn ontstaan vernietigen en verbreken en mij bevrijden van elke ongezonde en onheilige seksuele zielsband. Wilt U mijn ziel weer heel en zuiver maken en wilt U mij vullen met Uw Heilige Geest opdat ik kracht mag vinden de verkeerde gewoontes de rug toe te keren. Help mij om mocht ik nog een terug vallen weer snel op te staat en tot U terug te keren totdat ik volledig vrij ben.
Help mij om de seksuele energie te gebruiken op een mooie en heilige wijze zodat deze stroom in mijn leven tot Uw eer en glorie. Ik dank U dat U mij onderwijst om mijn mannelijke/vrouwelijke energie op een positieve wijze te gebruiken in mijn leven.
Ik dank U dat U mij volledig vrij maakt.
Ik verlang niks liever dan helemaal vrij te zijn en zuiver in mijn hart.
Wilt U ook de diepere lagen van eenzaamheid en leegte van waaruit deze gewoonte is ontstaan vullen met Uw Liefde.
Ik dank U dat ik dit bij U mag brengen en dat U van mij houdt zonder veroordeling.

Amen

Mocht jij jezelf hierin herkennen en behoefte hebben aan begeleiding hierin dan kun je contact met me opnemen voor een of meer helende reizen waarin we samen met Jezus je leven gaan doorbidden voor bevrijding en diepe heling zodat je heerlijk vrij kunt zijn.
https://agapecoach.nl/coaching-vormen/helende-reis-met-jezus/

Goddelijke aardbeien

aardbeien1Deze aardbeien komen uit mijn eigen tuin. Het eten van aardbeien van mijn eigen tuin gaven mij een goddelijke openbaring en beleving die ik met je wil proberen te delen.
Als je zelf aardbeien teelt dan weet je dat de smaak van zongerijpte aardbeien de smaak van aardbeien uit de winkel overtreft. Maar voor mij ging het nog een stukje verder.
Het aardbeien veldje heb ik met liefde en aandacht verzorgd. Plantjes geplant, mest gegeven, onkruid vrij gemaakt en slakken geweerd. Ik heb de groei gevolgd, gezien hoe de bloemen eraan kwamen en de vruchten zich vormden.
Toen heb ik de aardbeien zelf geplukt, mee naar huis genomen, schoongemaakt, in een schaaltje gedaan en in de achtertuin buiten opgegeten. Op zich allemaal aardse bezigheden. Maar dan komt daar het intense genieten en de bewustwording dat dit helemaal niet normaal is. Het is goddelijk. Wie heeft dit zo verzonnen? Wie heeft ervoor gezorgd dat mijn smaak en reukorgaan zo functioneren dat ik ze intens kan genieten van de smaak en geur van deze aardbeien. Hoe kan het aardbeienplantje uit het niks uit aarde, water en zonlicht zulke heerlijke vruchten maken?
Hoe kan het dat dit plantje voor mij de energie van het zonlicht kan omzetten in een vrucht die niet alleen heerlijk smaakt maar ook voedingsstoffen, vitaminen en mineralen bevat die zeer gezond zijn voor mijn lichaam. Deze aardbeien geven mijn lichaam en ziel energie. Dit aardbeienplantje kan iets wat ik niet kan. Daar komt nog bij dat ik zelf die plantjes heb geplant en met liefde verzorgd. Daarin voel ik me verbonden met deze aardbeien omdat ik er liefde en aandacht in heb gestoken. Mijn liefde en aandacht zitten ook in die aardbei en maakt deze extra lekker. Er zit iets van mezelf in die aardbei. Het bewust worden van dit hele proces en het bewust en intens genieten bracht mij tot aanbidding van mijn Schepper. Hoe wonderbaarlijk zijn Zijn wegen! En dit is nog maar een klein deeltje van zijn schepping.
Lieve lezer, geluk en dankbaarheid en goddelijk genieten zit in de kleine dingen. Open je ogen en je hart en leer genieten en kom tot verwondering en aanbidding van je Schepper.

De kracht van jezelf zijn

gewoon-mezelfDit is een gewone foto van een gewone man op een muur.
Toch is deze foto heel bijzonder want die gewone man dat ben ik. En ik mag er zijn want God heeft ervoor gekozen om mij zo te maken. God heeft plezier in mij zoals ik ben.
Ik begin steeds meer te ontdekken dat ik gewoon mezelf mag zijn en dat mezelf zijn juist mijn kracht is. Ik hoef niet te presteren of iemand te worden. Ik ben al oké.
Juist het niet meer bezig zijn met wat anderen van me vinden maar gewoon mijn ding te doen en mijn hart te volgen, daar waar mijn vreugde naartoe gaat en mijn energie stroomt, daar ontmoet ik God en sta ik in mijn kracht. Heerlijk vrij. Ik mag genieten en ik mag onvolmaakt zijn. Het is niet mijn taak om volmaakt te zijn. Dat is Gods taak om dat in mij te bewerken. Ik mag steeds meer mezelf worden en ontdekken wie ik ben in Zijn Liefde.
God houdt van me zoals ik ben. Hij houdt van me en heeft geloof in me. Mijn fouten en tekorten zijn geen probleem voor Hem. Hij kijkt naar mijn hart.
God leert mij de schoonheid van mezelf te zien en te waarderen. De schoonheid die ik van God heb gekregen. Mijn uiterlijk, mijn lichaam, mijn innerlijke, mijn karakter mijn gaven en talenten en mogelijkheden.
Datgene wat je aandacht geeft dat gaat groeien.
En datgene wat God in mij bewerkt en bewerkt heeft daar kan ik andere mensen ook weer mee dienen.
Eigenlijk is dat precies wat ik doe met mijn coaching en counseling. Ik breng mensen vanuit Gods Liefde in contact met hun ware zelf en leer hen hun eigen schoonheid te zien die God hen heeft gegeven en van zichzelf te houden zoals God van hen houdt. Vanuit dat hersteld zelfbeeld ontstaat er diepe genezing en herstel en gaan mensen steeds meer vrijkomen en functioneren zoals God dat heeft bedoeld. In vrijheid en vreugde. Vrij van angsten, oordeel en schuld.
Dan valt er zoveel spanning weg om mensen te behagen of van jezelf te moeten voldoen aan hoge eisen. Er gaat zoveel energie zitten om proberen te voldoen aan opgelegde maatstaven die niet bij je passen. Ook God legt je niks op. Jezus heeft alles al volbracht. Zijn Liefde voor jou is onvoorwaardelijk. Door steeds meer je mooie zelf te worden komt er diepe ontspanning en heling en komt er levensvreugde vrij die je aantrekkelijk maakt en waardoor dingen veel meer vanzelf gaan.
Er komen mooie en leuke dingen op je pad en er dienen zich mogelijkheden aan om in je droom te stappen.
God houdt van je en wil niks liever dan dat jij je mooie unieke zelf wordt.
Geen enkele situatie in je leven kan je ervan weerhouden je mooie zelf te zijn.
Vergeef jezelf en ontvang vergeving en ga leven in Gods Liefde en kies er vandaag nog voor om meer je mooie zelf te leven.

Je hoeft het niet alleen te doen.

hortensia1Mijn kleindochter van anderhalf had een bloemetje geplukt uit mijn tuin en kwam mij dit brengen. Ze bracht echter niet alleen een bloemetje maar ze gaf mij een nieuwe openbaring. Ik zag dat ze een bloemetje plukte van de mooie hortensia maar had mij nooit gerealiseerd dat de mooie grote bollen van deze plant bestonden uit allemaal kleine volmaakte bloemetjes die op zichzelf ook al heel mooi zijn. Ik zag ineens de geestelijke parallel. Als mens maken we allemaal deel uit van een groter geheel. Met elkaar vormen we die mooie grote bloem. hortensia2We hoeven het niet alleen te doen. God verbindt ons met elkaar en samen zijn we sterk en weerspiegelen we Gods grootheid. Maar ook alleen ben je mooi en fantastisch. Dat is kenmerkend voor God. Het geheel is mooi maar ook ieder detail van ons leven.
Ook de wetenschap dat je in alle eenvoud mag bloeien en je schoonheid mag laten zien maar mag weten dat je onderdeel uitmaakt van het groter geheel en dat God alles overziet en voor het grote geheel zorgt, geeft innerlijke rust en vertrouwen. Je hoeft niet heel de wereld te redden. Je mag gewoon dat eenvoudige bloemetje zijn in je eigen omgeving. God zorgt voor het grote geheel.

Ieder mensen maakt onderdeel uit van meerdere systemen. Je komt uit een gezin en maakt onderdeel uit van je familie, je werk/school, je club/sport, je kerk, je straat, je land enz enz. Op al die plaatsen mag jij gewoon jij zijn. Je schoonheid in alle eenvoud zijn. Als iedereen dat doet wordt het geheel fantastisch. Maar dat is Gods werk.

hortensia3

Efeziërs 3:18  En dan zullen jullie samen met alle andere gelovigen gaan zien hoe breed en hoe lang, hoe hoog en hoe diep de liefde van Christus is.
1 Cor 12:27  Jullie zijn dus samen het Lichaam van Christus. En ieder van jullie is een lichaamsdeel van dat Lichaam.

Bloeien in moeilijke omstandigheden

bloem-straatVanmiddag fietste ik naar mijn volkstuin en onderweg kwam ik dit prachtig bloemetje tegen. Dit bloemetje deed mij stoppen en van mijn fiets afstappen om er van te genieten en er een foto van te maken. Dit bloemetje kreeg mijn volle aandacht en nu ook die van jou. En waarom? Juist. Omdat deze bloem groeide op een plek waar je deze niet zou verwachten. In ongunstige bijna onmogelijke omstandigheden heeft dit plantje zich ontwikkeld tot haar volle schoonheid. Dit plantje trok zich niks aan van omstandigheden maar richtte haar ogen op de zon boven haar en ontving voeding uit de omstandigheden om haar heen. Dit gaf haar kracht om zich te ontwikkelen tot haar volle schoonheid op zodanige wijze dat het mij van mijn fiets stil deed staan om haar te bewonderen.
Het doel van dit plantje was om tegen alle logica in te laten zien dat niks haar kon tegenhouden om haar schoonheid te tonen. Dit plantje ontwikkelde zich speciaal voor mij. Hoe weet ik dat? Nou, omdat op de terugweg dit plantje niet meer te vinden was. Mensen hadden haar vertrapt of geplukt. Ze was niet meer. Maar dat geeft  niet. Ze had haar doel bereikt. Haar doel was mij vreugde te schenken en te verbazen en inspireren. Dit bloemetje komt meer tot haar recht dan de andere die in de weide staan. Die vallen niet zo op. Deze valt juist op omdat ze bloeit tussen de tegels en het asfalt.
Zo mag ook jij hoe moeilijk de omstandigheden ook zijn tot volle bloei komen tot eer van je Schepper en tot zegen van de mensen om je heen. En wellicht dat juist de moeilijk omstandigheden er voor zorgen dat je Licht meer mag opvallen zodat mensen Gods Licht in jou zullen opmerken. Dat ze even stil zullen staan om naar dat Licht te kijken en zich laten inspireren.

2 Corinthiërs 12:9  Maar Hij zei tegen mij: “Je hebt genoeg aan mijn liefdevolle goedheid. Want mijn kracht kan pas helemaal zichtbaar worden als jij zelf zwak bent.” Daarom zal ik maar al te graag opscheppen over de dingen waarin ik zwak ben. Want door die dingen is de kracht van Christus in mij te zien.

Vergeven, loslaten en gerechtigheid

aap laat niet losEr is een methode ontdekt om op een eenvoudige manier aapjes in het wild te vangen.
Met holt een kokosnoot uit en maakt daarin een gat waarin precies en hand van een aapjes past.
Die kokosnoot maakt men vast aan een boom en in die noot doet men iets lekkers voor het aapje.
Zodra het aapje het ontdekt, steekt het zijn hand in de kokosnoot om het lekkers te pakken.
Op dat moment rennen mannen naar het aapje om het te pakken. Het aapje probeert weg te rennen maar wil het lekkers niet loslaten. Het krijgt zijn vuistje niet uit de kokosnoot en blijft trekken zonder los te laten. Zo kan het aapje gemakkelijk gepakt worden.

Zo werkt de val van onvergevingsgezindheid in ons leven. Er is ons onrecht aangedaan en we voelen ons gekwetst en beschadigd. Dit kan zeer ernstige vormen aannemen. Sommige mensen zijn lichamelijk, emotioneel en/of seksueel misbruikt. Anderen zijn op een andere hele gemene wijze behandeld door een leidinggevende, of door de ex. Er zijn veel manieren waarop we diep gekwetst kunnen zijn.
Door dat onrecht komt er niet alleen beschadiging door het onrecht zelf maar ook  op de wijze waarop wij daarop die beschadiging nawerkt in ons leven. We kunnen na onrecht tot krachtig herstel komen en er zelfs sterker van worden als we het onrecht samen met God op een goede wijze verwerken en leren vergeven en loslaten.
Als we dat niet doen zitten we gevangen en zijn we een prooi van de satan.
De satan is gekomen om te stelen, te slachten en te verdelgen staat in de Bijbel.
De satan wil ons niet alleen via mensen stuk maken. Hij wil ook dat deze negatieve vernietigende energie de rest van ons leven zijn werk blijft doen door boosheid, angst, haat en bitterheid en onvergevingsgezindheid in ons leven. Niet door het onrecht zelf maar door die negatieve energie raken we gebonden.
Daarom leeft Jezus ons om te vergeven.
Vergeven doe je niet voor de ander. Zelfs niet voor Jezus omdat het moet.
Vergeven doe je voor jezelf om weer in de stroom van Gods Liefde te komen en weer verder te kunnen met je leven.
Je gunt het de satan niet om je leven kapot te maken door boosheid, haat en bitterheid in je hart.
Het onrecht overkomt je. Daar kun je niet altijd iets aan doen. Je kunt wel kiezen hoe je daar mee omgaat en hoe je die gebeurtenis de rest van je leven laat vormen.
Door vergeving en loslaten kom je vrij en wordt je sterker om weer te bouwen aan een mooie en nieuwe toekomst samen met God zonder ballast van gebeurtenissen van het verleden.

In onderstaande video leg ik dit uit en laat je ook zien dat vergeven en loslaten niet betekent dat de dader vrijuit gaan. God is een rechtvaardig God maar altijd uit liefde. Het onrecht moet echter gestopt worden. Echter niet vanuit haat. We moeten met elkaar de geweldenaar in toom houden en het onrecht uitbannen. Ook dat is liefde.

Meer over vergeving kun je lezen via deze link
http://www.leveningod.nl/persoonlijke-groei-healing/76-drieluik-over-vergeving.html
Zit het heel diep en heb je hulp nodig om vrij te komen?
Neem dan contact met me op voor een consult. Vergeving, loslaten en herstel is vaak ook een proces. En soms is begeleiding en ondersteuning in dat proces heel fijn.

Beantwoorde Liefde

beantwoorde-liefdeVaak wordt ons geleerd dat de goddelijke liefde, de onvoorwaardelijke liefde, de hoogste vorm van liefde is. Dat is echter maar gedeeltelijk waar. De hoogste vorm van liefde is de beantwoorde liefde. Liefde krijgt pas betekenis en komt tot haar doel als deze wordt beantwoord met liefde. Dan wordt de liefde bevrucht en ontstaat er een verbinding in liefde, een relatie, een eenwording van waaruit vervulling en transformatie ontstaat waaruit schoonheid voortkomt. Een mooi voorbeeld hiervan op aarde is het huwelijk tussen man en vrouw. God schiep man en vrouw naar Zijn beeld. God schiep een liefdesrelatie, een diepe eenwording in liefde, een verbinding, samensmelting van waaruit nieuw leven ontstaat.
Het doel van God is niet enkel liefde maar beantwoorde liefde. Er is niemand op aarde die meer van jou houdt dan God. Maar je zult Zijn Liefde pas gaan ervaren als je deze gaat beantwoorden in je leven. Pas dan ontstaat er een liefdesverbinding, een eenwording waarin de overweldigende liefde en genade van God in en door ons leven tot expressie kan komen. Een vreugdevol samen ZIJN en LEVEN met en in God. God verlangt naar je. Hij verlangt naar jouw liefde.
Het is de bedoeling van God dat deze beantwoorde liefde ook op aarde zichtbaar wordt door liefdevolle relaties op aarde, een liefdevolle samenleving van liefdevolle vriendschappen en omgang met elkaar op alle denkbare niveaus.
Liefde krijgt pas betekenis als er liefdevolle verbindingen ontstaan. Geven en ontvangen, elkaars lasten dragen en vreugde delen. Door je liefdevol te durven verbinden met de ander brengt je Gods liefde tot expressie en maak je deze zichtbaar.

Houden van je ware zelf!

hug-me hugHeb jij al ontdekt hoe fantastisch jij bent?
Heb jij al contact gemaakt met die mooie zelf diep binnenin je waar je trots op kunt zijn?
Ieder mens is geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Ook jij.
Jij hebt dus een kern die zo mooi en volmaakt is. Een kern JIJ die zuiver en puur is.
Je mag van die kern JIJ houden. Dat is je diepe waarde. Onafhankelijk van daden of prestaties.
Jij bent waardevol omdat God je heeft gemaakt.
Jij zit vol potentie, schoonheid, wonderbaarlijk, krachtig en authentiek.
Je mag genieten van die ware JIJ. Je mag houden van die ware JIJ.
Die ware JIJ komt vaker naar de oppervlakte dan je denkt. Mensen kunnen het in je zien. Dieren ook.
Alleen zien mensen het vaak niet van zichzelf.
Daarom is het goed elkaar daaraan te herinneren.
Zodat we weer leren houden van onze mooie IK.
Deze IK mogen we koesteren en voeden. Dat is geen hoogmoed. Dat is je Schepper eren en danken dat Hij je zo mooi heeft gemaakt.
Ga maar eens naar de spiegel en ontdek die mooie JIJ.
Geef die JIJ een dikke kus en houd van die JIJ.
Wat je voedt en aandacht geeft gaat groeien. Die mooie JIJ moet gaan groeien.
Ga daarom die mooie JIJ voeden met liefde, benoemen en omarmen, aandacht geven en ontdekken.
Ga samen op reis met Jezus naar die mooie JIJ binnenin jou.

Ik wens je Gods zegen op die mooie reis.

Psalmen 139:14  Ik prijs U, omdat U mij zo prachtig hebt gemaakt. Alles wat U doet, is  wonderbaarlijk. Alles in mij getuigt daarvan.