We naderen 2022
Laten we 2022 in gaan met een schone lei!

2021 was een vreemd jaar vol met uitdagingen en leerprocessen voor ons allemaal.
De kunst is om voor liefde, vergeving, vertrouwen en verbinding te kiezen boven angst en verdeeldheid.
De satan is er op uit om verdeeldheid te zaaien en angst.
God is een God van liefde, vrede en harmonie.
Nu kan het volgen van Jezus wel voor verdeeldheid zorgen maar dan uitsluitend bij de kant bij hen die het licht van God niet kunnen verdragen.
Als wij in het Licht van God gaan wandelen, komt namelijk vanzelf aan het licht wat niet klopt.
En daar is niet iedereen blij mee. Maar dat is het werk van de Heilige Geest.
Kinderen van God moeten niet gaan oordelen en wijzen.
Maar helaas zijn kinderen van God ook niet altijd vrij van het zaaien van verdeeldheid en angst.
De satan lacht in zijn vuistje als kinderen van God elkaar ook gaan afslachten.

Jezus bidt voor eenheid.
De grootste uitdaging van deze tijd is in verbinding te blijven met onze naaste.
Om de opgelegde dualiteit te overstijgen.
Niet mee te doen met het zaaien van verdeeldheid en angst.
Laten we er voor zorgen dat zichtbaar wordt dat liefde sterker is dan angst en verdeeldheid.
Dat liefde sterker is dan verschil van mening.
Dat liefde sterker is dan onrecht, manipulatie, framing, valse beschuldiging, nepnieuws, verdraaiing van feiten enz.
Dat liefde verbindt
Dat liefde vergeeft
Dat er in de liefde altijd hoop is
Dat liefde blijft geloven in alle tegenstand
Dat er in liefde een nieuw begin is. Altijd.

Laten we 2022 ingaan met een schone lei.
Laten we opnieuw beginnen en niet de fouten herhalen die we in 2021 hebben gemaakt.
Laten we leren en groeien van onze fouten.
Laten we rechtzetten wat fout is gegaan.
Vergeving vragen waar nodig.
Bij God is er altijd vergeving en een weg terug.