Holistisch, Spiritual, Life Coach. Coaching vanuit Gods Liefde!
Johannes 15:8 Mijn Vader wordt verheerlijkt wanneer jullie rijkelijk vrucht dragen

Tel:06-12933267

Agape Coach

Genezen en bloeien in Gods Liefde!

  

Seksualiteit als Gods scheppingskracht

Bijbel cursus

Cursus online 10 video’s, 8 uur onderwijs.
Energetisch Belevend Bijbel lezen.
bijbel-energie-kaft

Gratis e-book

toon_je_schoonheid_cover

Inschrijving

Archief

De wet of liefde?

Bij regelmaat ontstaat er weer een strijd tussen christenen rondom een bepaalde leer of overtuiging. Het gaat dan om goed of fout. We willen dan weer graag op de stoel van God zitten en oordelen over onze naaste. We willen graag gelijk krijgen en halen over en weer Bijbelteksten aan. Zo ontstaat er weer verdeeldheid en scheuring onder christenen en wordt het lichaam van Christus verdeeld. Dat is al heel de kerkgeschiedenis zo gegaan en gaat vandaag de dag nog steeds door. Of het nu gaat over de doop, het vieren van Kerstfeest, de zondagsrust, huwelijk en scheiding, of hoe omgaan met geaardheid en seksualiteit, er is altijd wel reden om de wet, de juiste leer, tot dogma te verheffen boven de liefde.
Jezus heeft ons echter vrijgekocht van de wet en wijst ons op de weg van de liefde, de weg van het hart. Reinheid komt niet voort uit het je houden aan regeltjes en wetten. Het is juist gebleken dat we dat niet kunnen. Jezus wijst ons de weg van de liefde. Wie liefheeft vervult de wet vanuit zijn hart. Liefde doet de naaste geen kwaad, heeft respect voor de ander en behandelt de ander zoals hij zelf behandelt zou willen worden. In de liefde mag er verschil van mening zijn want niemand heeft de waarheid in pacht. We kunnen ook ongelijk hebben. Gods weg is de innerlijke weg van steeds oprecht zoeken naar de weg van de liefde. God is liefde. Wie zich naar de liefde uitstrekt, strekt zich uit naar God.
Liefde is altijd gericht op relatie en niet op de leer. Hoe kun je de ander tot zegen zijn vanuit Gods liefde. Samen de weg van God zoeken in soms lastige kwesties. Dat is een hele uitdaging waarin de liefde en respect voor ander centraal hoort te staan en niet de wet. Samen zoeken naar het plan van God in soms complexe situaties waarin de Bijbel lang niet altijd helder spreekt.

Vroeger was ik zelf erg met de leer bezig. Zuiverheid van leer was belangrijker dan relatie. Ik had snel een mening en oordeel over anderen. Totdat ik zelf in een burnout terecht kwam en merkte dat ik minder zuiver was dan ik dacht. Ik viel mezelf tegen en wist dingen niet meer zo zeker die ik vroeger allemaal zeker wist. Ik heb toen Gods Genade dieper mogen leren kennen. Gods liefde die zich richtte op mijn hart, de persoon die ik ben en niet op mijn leer of goede werken.
Nu mag ik velen ontvangen in mijn praktijk die worstelen met veel dingen in hun leven. Ik mag hen benaderen vanuit de onvoorwaardelijke liefde van God en van daaruit de weg naar heling zoeken. Het hoogst haalbare in hun situatie. Dat is niet altijd zoals het eigenlijk zou moeten volgens de perfectie. Niet altijd is daar genezen. Er is soms lijden waar we doorheen gaan. Soms lukt niet om in een huwelijk samen te blijven enz. We leven in een verbroken wereld. Het hoogst haalbare is voor ieder persoon en in elke situatie anders. Wij mogen elkaar daar niet op oordelen. Het is aan God om het hart te doorgronden. Het is aan ons om liefde te hebben en onze naaste te ondersteunen in zijn/haar zoektocht naar het hoogst haalbare vanuit de liefde.
Maar alt we al ergens aandacht op moeten vestigen. Laten we ons dan richten op innerlijke reinheid, liefde, zuiverheid, integriteit, betrouwbaarheid, trouw, gerechtigheid, barmhartigheid, vrede, eenheid enz. Dan zijn we bezig met het hart van God en met Zijn koninkrijk.
Bezig zijn met wat Jezus voor ons heeft gedaan en Zijn onderwijzing over de weg van de liefde. Dat is de kern van het evangelie die ons allen samenbrengt. Al het andere moet daaraan ondergeschikt zijn.

Ter afsluiting nog een aantal teksten die de kern van het evangelie raken waarin God ons oproept tot liefde.

1 Johannes 3:23  En dit is zijn gebod: dat wij geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en elkander liefhebben, gelijk Hij ons geboden heeft.

Hooglied 8:6  Leg mij als een zegel aan uw hart als een zegel aan uw arm. Want sterk als de dood is de liefde onverbiddelijk als het rijk van de doden de hartstocht, haar vlammen zijn vuurvlammen, een vuurgloed des HEREN.

Hooglied 8:7  Vele wateren kunnen de liefde niet blussen en rivieren spoelen haar niet weg. Al bood iemand alles wat hij bezit voor de liefde, smadelijk zou men hem afwijzen.

1 Corinthiërs 13:5  Liefde, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet,

1 Johannes 4:12  Niemand heeft ooit God aanschouwd; indien wij elkander liefhebben, blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt geworden.

1 Johannes 4:16  En wij hebben de liefde onderkend en geloofd, die God jegens ons heeft. God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem.

Rom 14:4 Wie denk je dat je bent, dat je een broeder beoordeelt? Je beoordeelt toch ook niet de knecht van iemand anders? Hij dient jóu toch niet? Of hij zijn werk goed of slecht doet, gaat toch alleen zijn heer aan? Maar je broeder zal het goed doen, want God zal hem helpen.


Teleurstelling en falen buigen naar groei en kracht

Als je bereid bent tot innerlijk onderzoek en verandering dan is iedere teleurstelling en elk falen in je leven een geschenk om te groeien.
Als mens hebben we de neiging om teleurstelling en falen zo snel mogelijk uit de weg te ruimen en weg te stoppen. We doen dat door anderen de schuld te geven of door de teleurstelling zo snel mogelijk te vergeten en te negeren en door te gaan.
In beide gevallen vindt er geen groei plaats maar bouwen we een spanning op in onszelf.
De enige manier om te groeien door teleurstelling en falen is door goed te kijken naar wat er gebeurt en de ervaring te omarmen als een les om te groeien.
Ook als je niks aan de situatie kunt doen kun je nog groeien door anders met de situatie om te leren gaan.
Dat is de moeilijkste weg die er is. Want naar binnen kijken betekent je tekort en je pijn onder ogen zien en bereid zijn om fouten te erkennen en te veranderen. Gelukkig hoeven we dat niet alleen te doen. Jezus is er voor ons om ons daarin te begeleiden.
Niks gebeurt toevallig. In teleurstelling en in falen zit altijd een les verscholen. Als we die les uit de weg gaan zal die les zich steeds blijven herhalen in ons leven. Als we de les omarmen en er naar durven te kijken zal de situatie zich buigen tot zegen.
Het leven gaat niet om uiterlijk succes maar om innerlijke groei.
We kunnen alleen groeien als we ook bereid zijn om fouten te maken en van onze fouten te leren.
Teleurgesteld worden in mensen betekent dat je leeft met verkeerde verwachtingen. Die moeten bijgesteld worden.
Als je bang bent om fouten te maken en teleurgesteld te worden zul je niet meer groeien.
Teleurstelling laat een verkeerde verwachting zien. Als we ons vertrouwen op God stellen zullen we niet teleurgesteld worden. Wel als we God voorschrijven wat Hij moet doen. Maar dan vertrouwen we Hem niet. Dan controleren we God.
Als we ons leven in Gods handen toevertrouwen gaan we in de flow en is er geen teleurstelling meer omdat we geen verkeerde verwachtingen hebben.
Als we ons verootmoedigen en onze pijnen, teleurstelling en falen omarmen als een leerschool, zullen we krachtig groeien en kan Gods liefde gaan stromen.
Dat is niet zo eenvoudig. Het is vaak een heel proces om echt los te laten en God te vertrouwen. Maar we hebben geen keus.
Als we in ons falen en teleurstelling blijven hangen of deze verdringen zal het ons blijven achtervolgen en vroeg of laat inhalen.
Zorg daarom dat je je teleurstelling samen met God verwerkt en een plek geeft en er een rijker en wijzer en mooier mens van wordt.
Dan kun je andere helpen vanuit zachtheid en liefde, wetende dat het leven niet altijd gaat zoals we willen maar nooit uit de hand loopt bij God. Niet uiterlijke omstandigheden maar de wijze waarop je reageert op datgene wat je meemaakt bepaalt je geestelijke groei.

Goddelijke genezing 2.0

Al bijna 40 jaar beweeg ik mij in evangelische kringen waarbij goddelijke genezing een belangrijk onderdeel uitmaakt van de geloofsleer. Ik heb veel boeken gelezen, ben naar conferenties gegaan, genezingsdiensten, workshops, heb zelf veel met mensen gebeden voor genezing en heb veel wonderbaarlijke dingen gezien, gelezen en meegemaakt.
Toch, als ik heel eerlijk ben valt het resultaat erg tegen. De meeste mensen genezen niet. Het is fantastisch dat er mensen wonderbaarlijk worden genezen maar er is vaak weinig ruimte voor mensen die niet genezen.
In de loop van de jaren ben ik goddelijke genezing anders gaan zien.
Het belangrijkste aspect van goddelijke genezing wat in de Bijbel wordt genoemd en waar Jezus over spreekt wordt erg weinig benadrukt in de beweging die bezig is met gebedsgenezing.
Het Koninkrijk van God is een verheven, innerlijk Koninkrijk.
Jezus predikte een boodschap over dat Koninkrijk van God. De uiterlijke tekenen en wonderen waren slechts een teken van dat Koninkrijk van God. Lichamelijke genezing IS niet het Koninkrijk van God. Iemand die ziek is, is niet minder dan iemand met een gezond lichaam.
Een ziek persoon kan een diepere relatie met God hebben dan een gezond persoon. Sterker nog. Ziekte drijft ons vaak dichter naar God toe omdat we Hem ernstig gaan zoeken.
God heeft niet onze lichamelijke gezondheid op het oog als belangrijkste maar onze geestelijke gezondheid.
Het lichaam geeft soms signalen af die ons uitnodigen naar binnen te kijken.
We vergeten dat de ultieme genezing niet een gezond lichaam is maar de dood! De dood verlost ons van ons onvolmaakt lichaam die onderhevig is aan vergankelijkheid.
Goddelijke genezing 2.0 gaat dan ook niet over lichamelijke genezing maar over geestelijke gezondheid.
Geest, ziel en lichaam zijn één geheel. Vanuit een gezonde geest komt de ziel en het lichaam veel sneller tot heling.
Vaak liggen achter chronische ziektes een diversiteit aan destructieve patronen in ons leven. Vaak veroorzaakt door onze jeugd of al doorgegeven via het voorgeslacht. Ziekte kan zich ook vasthechten in ons denken en in onze emoties waardoor genezing niet goed kan doorbreken. Je raakt gewend aan het leven met ziekte en het wordt een gewoonte waardoor je hoop en geloof in verandering en genezing kan stagneren. Andersom kunnen negatieve gedachtepatronen, stress, zorgen en angsten op termijn ook ons lichaam aantasten.
Ons lichaam is niet ontworpen om langdurig stress, angst, zorg, boosheid, haat en andere negatieve energieën te moeten opslaan.
De symptomen kunnen we proberen te bestrijden met medicijnen, therapie of gebed maar als we niet bereid zijn de diepte in de gaan en te luisteren naar de boodschap van de symptomen, zullen problemen op een ander vlak weer terugkomen.
God heeft onze heelheid als persoon voor ogen.
Maar er is moed voor nodig om echt naar binnen te durven kijken en God de diepste overleggingen van ons hart, onze motieven en ons gedrag te laten doorzoeken en te toetsen.

psalm 139:23 Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, toets mij en ken mijn gedachten; 24 zie, of bij mij een heilloze (schadelijke) weg is, en leid mij op de eeuwige weg.

We slikken liever een pilletje of vragen liever om gebed dan dat we ons leven moeten veranderen.
Het niet bereid zijn om in jezelf te kijken en echt de diepte in te gaan hoort ook een beetje bij deze jachtige tijd waarin we leven. Alles moet snel opgelost worden. We vragen God om genezing maar zijn vaak niet bereid het pad te bewandelen wat daarvoor nodig is.
Natuurlijk kan God door Zijn genade iemand in een seconde genezen. En dat gebeurt ook regelmatig. Maar zelfs als je geneest door God door genade en je bent niet bereid de echte oorzaak van je ziekte aan te pakken, zal er op termijn weer een nieuw probleem ontwikkelen in je leven. Want Gods genade is geen excuus om te blijven zondigen maar is er om ons ruimte en tijd te geven om te veranderen naar Zijn beeld.

Ik krijg in mijn praktijk veel mensen die dieper willen gaan dan een oppervlakkig gebed voor genezing. Juist daarin zie ik hele mooie dingen gebeuren. Oude negatieve patronen worden diepgaand opgeruimd. Relatie met God wordt hersteld en verdiept. Er wordt weer levensvreugde, geloof en hoop geboren. Regelmatig vinden er ook bijzondere doorbraken plaats in lichamelijke genezingen omdat de diepere oorzaak wordt geheeld.
Voor mij is goddelijke genezing 2.0 (gaan voor geestelijke genezing vanuit de Bron) de focus en niet symptoom bestrijding.

Spreekt bovenstaande je aan? Neem gerust contact met me op via het contact formulier.
https://agapecoach.nl/contactformulier-agape-coach/

Leven zonder angst

God wil dat je onbezorgd kunt leven zonder angsten vanuit een kinderlijk vertrouwen.
Angst is een van de meest voorkomende en grootste blokkade om te groeien en bloeien en in je goddelijke bestemming te komen.
Het kunnen hele kleine angsten zijn die je makkelijk kunt omzeilen maar ook hele grote zoals angst voor de dood, angst voor ziekte, mensenvrees, spreekangst, bindingsangst, straatvrees of zelfs angst voor God.
Maar angst komt altijd ergens vandaan en staat nooit op zichzelf. Angst kan zich op latere leeftijd manifesteren maar bijna altijd kun je de wortel van de angst zoeken in de kinderjaren.
Want waarom kan de een wel goed met bepaalde situaties omgaan en de ander niet?
Bijna altijd heeft angst in welke vorm dan ook te maken met een gebrek aan basis veiligheid die je kunt terugvoeren op je jeugd, op je jonge kinderjaren.
In de baarmoeder is een kindje al heel gevoelig voor sferen en emoties. Een kindje krijgt in de baarmoeder niet alleen voedsel via de navelstreng maar ook emotionele voeding via sferen.
Is een kindje ongewenst, is er veel ruzie, spanning, stress of angst bij de moeder dan zal het kindje dat meekrijgen.
Daarnaast krijgt een kindje bij de conceptie niet alleen mooie eigenschappen mee van vader en moeder maar ook negatieve patronen vanuit het voorgeslacht. Zijn er diepe angsten, depressie in het voorgeslacht dan kan een kindje dat al meekrijgen als aanleg bij de conceptie.
Daarnaast is de opvoeding heel belangrijk. Komt een kindje in een veilig nest? Is er veel liefde en onvoorwaardelijke houden van dan ontstaat er een gezonde basis van veiligheid waarbinnen een kindje zich gezond kan ontplooien.
Is er veel ruzie, onveiligheid en weinig tot geen bevestiging in onvoorwaardelijke liefde dan kan een kind heel makkelijk een diep gevoel van onveiligheid ontwikkelen waaruit allerlei angsten kunnen ontstaan.
Is er sprake van misbruik dan wordt de ziel van het kind en mogelijkheid om te vertrouwen diep beschadigd.
Groeit een kindje op in een gebroken gezin, maakt het een scheiding mee, dan kan dat ook een heel onveilig gevoel geven.

Hoewel angsten uiteraard meerdere oorzaken kunnen hebben en ook later in het leven kunnen ontstaan door bepaalde gebeurtenissen, is de basisveiligheid toch heel bepalend hoe we deze angsten kunnen verwerken. Iemand met een gezonde basis veiligheid kan traumatische en angstige gebeurtenissen makkelijker verwerken dan iemand met een wankele basis.

Maar er is hoop!
Heb je een onveilige jeugd gehad en heb je last van angsten dan kun je samen met Jezus werken aan een nieuwe basis van veiligheid in je leven. Als kind van God heb je een nieuwe nog sterkere basis van veiligheid in je leven gekregen die niet afhankelijk is van uiterlijke omstandigheden. Er is geen veiligere plek op aarde dan in de Liefde van God.
Maar het is niet zo dat angsten die diep geworteld zijn automatisch verdwijnen als je God leert kennen.
Angsten zitten vaak diep verweven in je ziel en lichaam vanuit oude herinneringen en programmeringen vanuit het onderbewustzijn.
Vanuit je relatie met God is het belangrijk om Gods helende Liefde toe te laten in de diepe lagen van je kinderjaren en zelfs daarvoor.
God wil de Moeder en Vader voor je zijn die je aardse ouders niet konden zijn vanwege hun eigen pijnen en blokkades.
Je mag opnieuw leren rusten in vertrouwen in Gods helende Liefde en veilige Armen.
Voor God is geen tijd. God is in staat jouw leven te helen met terugwerkende kracht tot aan de conceptie en daarvoor….
Ook negatieve patronen vanuit het voorgeslacht kunnen geheeld worden door Gods liefde daarin toe te laten.
Die heling vindt plaats door het ontwikkelen van een intieme liefdesrelatie met God waarin God stapje voor stapje de plaats in je leven mag innemen van de moeder en vader die je ten diepste in je leven hebt gemist.

In mijn praktijk begeleid ik mensen in dit proces via een helende reis met Jezus.
Ik heb nu ook een online cursus ontwikkeld speciaal voor het overwinnen en genezen van angsten in je leven die helemaal teruggaat naar de basis.
In 10 weken, 70 dagen, neem ik je aan de hand van 10 video boodschappen en dagelijkse korte meditaties, Bijbelverzen en gebeden mee in ene proces van diepe heling.
Je ontvangt inzichten en gereedschappen en gebeden om samen met Jezus te werken aan genezing en bevrijding van je angsten om in een heerlijk vrij leven te leven.
Voor meer informatie zie link.
https://shop.agapecoach.nl/vrij-van-angst-video-cursus/

Leren luisteren naar de stem van God in de stilte van je hart

We leven in een tijd waarin ieder moment gevuld moet worden door activiteit. En als daar eindelijk een moment van rust is pakken we onze smartphone om te kijken of er nog berichtjes zijn.
We zijn vaak bang voor stilte. Durven we nog wel echt stil te worden en te luisteren naar ons eigen hart. Durven we onze echte zelf te voelen en te beleven? Durven we onze pijn en verdriet en leegte te ervaren?
Juist als we stil durven te worden kan onze echte zelf spreken. Wie ben je als niemand kijkt? Wie ben je als alles stil wordt om je heen en je aan jezelf bent overgeleverd? Kun je gelukkig zijn met jezelf of heb je altijd afleiding nodig als vlucht om je pijn en leegte niet te voelen?
Pas als je echt stil durft te zijn en Gods helende Liefde durft toe te laten in je diepste pijn, kan er diepe genezing van binnenuit plaatsvinden zodat je niet meer hoeft te vluchten voor jezelf maar kunt rusten in Gods vrede.
God wil Zijn Liefde uitstorten in ons hart maar vindt vaak geen ruimte omdat we zo druk zijn om onze leegte te vullen met activiteiten.
Ik nodig je uit om stil te worden en je te richten op Gods Liefde. Laat Gods Liefde maar naar binnen stromen naar die lagen die heling nodig hebben. Durf je pijn en verdriet onder ogen te zien en laat Gods Liefde deze omringen.
Durf naar de stem van je hart te luisteren en durf Gods Liefde te ontvangen.
Ontmoet God door 5 minuten echt stil te zijn en te luisteren naar wat God wil zeggen tot je hart.
Deze video bevat bewust geen geluid. Luister naar de stilte!!

Hoe blijf je fris en groen in dorre en droge periodes in je leven?

Het is nu al heel lang warm en droog in ons land. Overal verdort het gras en planten en zelfs bomen hebben het moeilijk om te overleven.
In het grasveld voor ons huis is ook het grasveld helemaal verdord. Toch zijn er nog plantjes die groen zijn. Zoals paardenbloem in de foto.
De paardenbloem heeft een zeer lange penwortel waarmee hij tot zeer diep in de grond zijn water kan opzuigen. Hierdoor blijft de paardenbloem groen terwijl al het gras om zich heen verdroogd is.
Daarnaast heeft de paardenbloem ook veel geneeskrachtige werkingen en is eetbaar als sla.
Als je een paardenbloem probeert te verwijderen breekt deze bijna altijd af bij de wortel zodat deze weer opnieuw gaat groeien.

De paardenbloem is een mooi voorbeeld van hoe wij als kinderen van God mogen zijn. Wij mogen onze wortels diep uitslaan in Gods liefde door geloof en vertrouwen. In periodes waarin de uiterlijke omstandigheden moeilijk en zwaar zijn kunnen we nog steeds onze voeding halen uit de Bron zelf waardoor we niet verdorren maar veerkrachtig blijven, vast in het geloof.
Daarnaast mogen onze bladeren tot genezing zijn voor anderen die ziek zijn.

Jeremia 17:8 hij toch zal zijn als een boom, aan het water geplant, die zijn wortels tot aan een beek uitslaat, en het niet merkt, als er hitte komt, maar welks loof groen blijft, die in een jaar van droogte geen zorg heeft en niet nalaat vrucht te dragen.
Openbaring 22:2  Midden op haar straat en aan weerszijden van de rivier staat het geboomte des levens, dat twaalfmaal vrucht draagt, iedere maand zijn vrucht gevende; en de bladeren van het geboomte zijn tot genezing der volkeren.

De gave van het niet oordelen maar verbinden in liefde

Heb jij de bovennatuurlijke gave van het niet oordelen al ontvangen?
Sinds God Zijn Licht in mijn hart heeft geschenen en ik me bewust ben geworden van mijn eigen zonden, fouten en tekortkomingen en diep geleerd heb mezelf te vergeven en te aanvaarden door Gods geschenk van Genade te aanvaarden, heb ik ook de gave van het niet oordelen naar anderen ontvangen. Maar ook daarin ben ik niet volmaakt. Ik leer nog dagelijks. Wat is het moeilijk om steeds in de genade van God te blijven en nog anderen nog jezelf te veroordelen.
Daar waar ik vroeger snel was in oordeel en kritiek omdat ik het beter wist, ben ik nu uiterst voorzichtig geworden. Wie ben ik om te oordelen. Ik ken de situatie niet. Ik ken de drijfveren niet. Ik ken het verleden niet. Ik ken de last niet die ze dragen. Ik zie steeds meer dat we allemaal worstelend door het leven gaan. De een worstelt met die zonde, de ander met een andere zonde en/of verkeerde gewoonte, angsten enz. De ene zonde en tekortkoming is heel zichtbaar, van een ander is zij verborgen. Ook zogenaamde heilige mensen en mensen in een bediening, voorgangers en dominees en predikers zijn ook mensen en worstelen hun eigen worsteling tegen de zonde. Op het moment dat iemand denkt heiliger te zijn dan de ander, valt die persoon al 20 levels naar beneden in heiligheid. Want juist hoogmoed en trots zijn de meest hardnekkige zonden die er zijn en zijn het meest gangbaar bij mensen met een podium.
Als we een ander oordelen gaan we in de stoel van God zitten. Het is niet aan ons om te oordelen maar om lief te hebben.
In mijn werk als counselor hoor ik heel veel levensverhalen van mensen. Sommige mensen hebben zoveel meegemaakt in hun leven dat ik een enorme bewondering voor ze heb dat ze dit hebben overleefd. Het is niet meer dan logisch dat zo’n leven sporen na laat. Daar kun en mag je iemand niet over oordelen. God kijkt niet naar het uiterlijk. Hij weegt alles mee en ziet onze worsteling en is trots op ons.
De ene persoon krijgt veel meer lijden en strijd in zijn leven dan een ander. Daarom is het zo triest dat ook in het christendom we elkaar vaak meten naar de mate van uiterlijke heiligheid en succes. Maar God kijkt niet naar de mate van heiligheid in ons leven. God kijkt naar ons hart. God woont bij de nederige van hart. Bij de zieken en zwakken en zondaars die beseffen dat ze redding nodig hebben.

Toen mensen een zondares bij Jezus brachten die ze betrapt hadden op overspel was Jezus niet geschokt. Hij zag een vrouw in nood met een hart vol schaamte en berouw. Hij zag een oordelende menigte die in het geheim dezelfde zonde in hun hart droegen en nog erger dan deze. De menigte eiste van Jezus dat deze vrouw volgens de wet gestenigd moest worden.
Zo kunnen wij met ons oordeel en kritiek mensen stenigen. Zelfs dienstknechten van God die hun best doen om God te dienen worden vaak massaal gestenigd door oordeel en kritiek van mensen die het zogenaamd beter weten. Social media staat vol met deze stenen gooiers. We kunnen veel beter bidden voor mensen in een bediening dan stenen gooien.
Jezus was verdrietig over de hardheid van de mensen. Hij schreef op de grond en sprak:
“wie zonder zonde is werpe de eerste steen”
Toen dropen de mensen een voor een af. Als eerste de oudste onder hen.
Jezus die als enige in staat was om te oordelen, oordeelde de vrouw niet maar sprak haar vrij.
Jezus is niet gekomen om te oordelen maar om te behouden.
Laten wij mensen liefhebben en stoppen met oordeel en kritiek.
Met de maat waarmee je de ander oordeelt zul je zelf geoordeeld worden.

Oordelen in de leer.

Waar wij als christenen vooral goed in zijn is elkaar te veroordelen over de leer. We verheffen de leer boven de Heer zelf en scheppen zo verdeeldheid binnen het lichaam van Christus. In plaats van de eenheid te zoeken in de Genade die ons in Christus geschonken is gaan we op zoek naar verschillen in leer waar we elkaar op kunnen aanvallen.
Niemand onder ons kent de Waarheid volkomen. In alle nederigheid mogen we al zoekende en tastende met vreugde waarheidstukjes van Gods ontdekken en met elkaar delen, wetende dat het puzzelstukjes zijn en niet de volkomen Waarheid zelf. Samen mogen we de puzzel van God maken zodat Zijn beeltenis steeds meer Zichtbaar mag worden door de eenheid in Liefde van Zijn kinderen.
Maar in plaats daarvan denken we vaak dat ons puzzelstukje de volledige puzzel is en dat de ander fout zit. In plaats van dat we onze openbaringen met elkaar delen, naast elkaar leggen en in elkaar gaan passen komt er strijd en oordeel.
Blijkbaar vinden we het leuker om stenen te gooien naar een ander dan te kijken hoe de puzzelstukjes in elkaar kunnen passen.
Als we stenen gooien voelen we ons beter. De puzzel komt dan echter nooit af.
Het geeft ons een goed gevoel het beter te weten dan de ander.
We hoeven onszelf niet te onderzoeken of ons te openen voor het ander stukje.
Maar we vergeten dat de aarde rond is.
De steen die we gooien komt op termijn altijd terug op ons eigen hoofd.
Door te oordelen missen we de zegen die de ander voor ons kan zijn.

Efeze 3:17 Want dan zal Christus in jullie hart wonen door jullie geloof. Dan zullen jullie stevig geworteld zijn in zijn liefde, net zoals een boom met zijn wortels stevig in de grond staat.
18 En dan zullen jullie samen met alle andere gelovigen gaan zien hoe breed en hoe lang, hoe hoog en hoe diep de liefde van Christus is.

1 Corinthiërs 12:21 Een oog kan niet tegen een hand zeggen: “Ik heb jou niet nodig.” En het hoofd kan niet tegen de voeten zeggen: “Ik heb jullie niet nodig.”

Mattheus 7:Jezus zei tegen zijn leerlingen: “Oordeel niet over andere mensen. Dan zal God ook niet over jullie oordelen.
2 Want zo streng als jullie over iemand anders oordelen, zo streng zal er ook over jullie geoordeeld worden. Met de maat waarmee jullie iemand anders meten, zullen jullie zelf ook gemeten worden.

Johannes 8:6 Maar Jezus bukte Zich en schreef met zijn vinger in het zand.
7 Maar ze bleven verder vragen. Daarom kwam Hij overeind en zei tegen hen: “Wie van jullie is nooit ongehoorzaam aan God? Laat híj als eerste een steen naar haar gooien.”
8 Toen bukte Hij Zich weer en schreef verder op de grond.
9 Maar toen ze dat hoorden, drong het tot hen door dat ze zelf ook niet altijd leefden zoals God het wil. Ze gingen één voor één weg, de leiders het eerst. De vrouw

De schaamte voorbij

Schaamte is een enorme blokkade die veel mensen belemmert om te groeien.
Door schaamte durf je geen hulp te vragen terwijl het eigenlijk zou moeten.
Door schaamte durf je niet jezelf te zijn omdat je bang bent afgewezen te worden.
Door schaamte ben je steeds bezig met het bedekken en verbergen van iets wat niet gezien mag worden. Dat kost heel veel energie.
Door schaamte groei je scheef omdat je niet rechtop durft te lopen.
Door schaamte moet je steeds omwegen zoeken om je doel te bereiken.
Door schaamte leef je steeds in angst
Door schaamte kun je nooit echt open en eerlijk zijn.
Door schaamte kun je nooit mensen heel dichtbij laten komen.
Door schaamte kun je moeilijk liefde ontvangen
Door schaamte heb je moeite met intimiteit
Door schaamte draag je een last met je mee en kun je Gods liefde, blijdschap en vrede niet ten volle ervaren.

Jezus is voor jou aan het kruis gestorven en heeft jouw schaamte gedragen.
Hij nodig je uit je schaamte bij Hem neer te leggen en de schaamte voorbij te gaan.

Blijf niet langer lopen met de last van schaamte in je leven en durf je schaamte in het Licht van God te brengen.
Ga naar een vertrouwenspersoon en breng samen je schaamte aan het Licht.
De schaamte kan van alles zijn. Een groot geheim, een zonde, geaardheid, uiterlijk, verslaving, angst, zwakheid, enz.
Geef het aan Jezus en laat het achter je.
Kies ervoor de schaamte voorbij te gaan.
Wees moedig en DURF TE LEVEN in vrijheid.

Herschrijf je verleden samen met God

De meeste mensen zouden hun leven graag over willen doen maar dan zonder de ellende die ze hebben meegemaakt en zonder de fouten die ze hebben gemaakt met de kennis, wijsheid en inzicht van nu.
Maar ik wil je bemoedigen. HET IS MOGELIJK!

Samen met God kun jij je negatieve ervaringen van het verleden buigen naar kracht en je fouten buigen naar wijsheid en inzicht. Je kunt dat op zo’n wijze doen dat het verleden enkel nog als positief wordt ervaren.
Door het ontvangen van diepe vergeving en schoonwassing van je fouten worden niet alleen je fouten vergeven maar worden ook de gevolgen van je fouten omgebogen naar iets moois.

Hebreeën 8:12  Want Ik zal genadig zijn over hun ongerechtigheden, en hun zonden zal Ik niet meer gedenken.
Jesaja 1:18  Komt toch en laat ons tezamen richten, zegt de HERE; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw; al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol.

Als God zelf onze zonden niet meer gedenkt/herinnert, dan zijn ze dus uitgewist uit heel het universum. Ze zijn niet meer!!!!! Ze zijn zo diep uitgewist dat het geestelijk is alsof ze nooit hebben plaatsgevonden. Want als God ze niet meer KAN herinneren zijn ze echt weg.
Het verleden wordt dus herschreven geestelijk gezien.
Dat betekent ook gelijk dat het heden en de toekomst worden herschreven want als de zonde er niet meer is kunnen de gevolgen van de zonde ook niet langer meer standhouden omdat er geen basis meer voor is.

2 Corinthiërs 5:17  Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.

1 Johannes 1:9  Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.

Als onze verkeerde daden verwijderd zijn door het bloed van Jezus kunnen ze ook geen gevolgen meer hebben geestelijk gezien in het heden.

In de geestelijke wereld is alles voor elkaar. Alles is volbracht door Jezus. De weg is vrij voor een totaal nieuwe start. Het verleden, heden en toekomst is herschreven door Gods Liefde.

Het is nu aan jou om dit te aanvaarden, te geloven en er in te wandelen.

In mijn praktijk help ik mensen als coach/counselor en gebedstherapeut in een proces die ik ‘de helende reis met Jezus’ noem om samen met Jezus hun verleden te herschrijven in een proces van diepe heling.
Laat je verleden niet je kracht wegroven maar transformeer je verleden samen met Jezus tot kracht.

Ervaar je zelf dat je hulp nodig hebt in dit proces van heling van je verleden neem dan gerust contact met me op.

Overwin je angsten

Spreuken 29:25  Vrees voor mensen spant een strik, maar wie op de HERE vertrouwt, is onaantastbaar.

Overwin je angsten
Er is geen grotere kracht die je belemmert om in je goddelijke bestemming te wandelen dan angst.

  • Angst verlamt
  • Angst rooft vrede weg
  • Angst rooft je energie weg
  • Angst rooft je geloof weg
  • Angst rooft je liefde weg
  • Angst maakt ziek
  • Angst verstoort relaties
  • Angst is de voedingsbodem voor nog meer angst.

Genoeg redenen om je angst te overwinnen voordat deze al het mooie in je leven kapot maakt en je belemmert om enig vrucht te dragen voor God.

Hoe overwin je angst?
Angst is altijd een symptoom van iets anders. Als je een fobie ergens voor ontwikkelt gaat het nooit om die ene angst alleen. Blijkbaar ben je vatbaar voor het ontwikkelen van een fobie. Er ontbreekt vaak een gezonde basis veiligheid in je leven. Angst grijpt altijd om zich heen. Als je een bepaalde angst overwint maar het basis probleem wordt niet opgelost kan zich heel makkelijk weer een andere angst ontwikkelen.

We hebben de neiging om angst uit te bannen door datgene waar we bang voor zijn te elimineren. Dus als je bang bent voor spinnen zorg je dat je huis vrij is van spinnen. Als je bang bent voor enge ruimtes zorg je dat je deze niet binnen hoeft te gaan. Enz.
Maar het vermijden van angstige situaties is geen bevrijding maar juist een bevestigen van de angst.
Als je angst bevestigt gaat deze zich uitbreiden omdat je angst voeding krijgt.

Om je angsten te overwinnen heb je een veilige basis nodig.
Die veilige basis kun je alleen vinden in Gods Liefde.
Niemand kan je garanderen dat hetgeen waar je bang voor bent je niet zal overkomen.
Je kunt je angst daarom ook niet weg redeneren.
Ook krampachtig proberen te geloven dat hetgeen waar je bang voor bent je niet zal overkomen, zal de angst niet volledig wegnemen. Je bent nog steeds met je angst bezig.
God wil je leiden naar de volledige overwinning in Zijn Liefde

De diepste en volledige bevrijding van angst vind je alleen in volledige overgave aan God.
Je ontvangt bevrijding van angst door de angst los te laten en te kiezen voor vertrouwen.
Dat kun je alleen als je de veilige armen van God om je heen voelt.
Je ontvangt niet de zekerheid dat hetgeen waar je bang voor bent je niet zal overkomen maar je ontvangt een bovennatuurlijke vrede en diep weten dat wat er ook gebeurt je veilig geborgen bent in Gods Liefde en dat God je in alle situaties nabij zal zijn en je nooit zal verlaten.
Als je leeft vanuit liefde en vertrouwen hoef je niet meer te bidden voor bescherming. Je leeft in Zijn bescherming.

De angst heeft geen grip meer op je en je laat je niet meer leiden door je angst maar door Gods Liefde.
Angst kan je niet meer tegenhouden om dat te doen in je leven wat de bedoeling is.
Je gaat Gods nabijheid, zegen, kracht en liefde ervaren.
Soms is daar lijden en tegenslag maar je voelt en ervaart ook daarin Gods nabijheid kracht en troost.

Deuteronomium 31:6  Weest sterk en moedig, vreest niet en siddert niet voor hen, want de HERE, uw God, zelf gaat met u; Hij zal u niet begeven en u niet verlaten.

Worstel je met angsten in je leven en kom je er zelf niet goed uit?
Blijf er niet mee zitten en vraag hulp.
Neem gerust vrijblijvend contact met je op om te kijken of ik hierin iets voor je kan betekenen.

Contactformulier Agape Coach