Holistisch, Spiritual, Life Coach. Coaching vanuit Gods Liefde!
Johannes 15:8 Mijn Vader wordt verheerlijkt wanneer jullie rijkelijk vrucht dragen

Tel:06-12933267

Agape Coach

Genezen en bloeien in Gods Liefde!

  

Seksualiteit als Gods scheppingskracht

Bijbel cursus

Cursus online 10 video’s, 8 uur onderwijs.
Energetisch Belevend Bijbel lezen.
bijbel-energie-kaft

Gratis e-book

toon_je_schoonheid_cover

Inschrijving

Archief

Van slachtoffer naar overwinnaar via verandering mindset

boomstronkAls je moeilijk dingen hebt meegemaakt in je leven en je bent er levend uitgekomen dan ben je geen slachtoffer maar overwinnaar!
Je littekens en beperkingen die je hebt overgehouden aan de strijd zijn de trofeeën van je overwinning. Je hoeft je daar niet voor te schamen. Je bent door het leven getekend en gevormd en hebt belangrijke levenslessen en ervaringen opgedaan die nu omgebogen mogen worden naar kracht.
Jouw levenservaring kan anderen weer tot zegen zijn. Continue reading

Verlangen naar echtheid

verlangen-naar-echtheid-1Sinds mijn burn-out, nu ongeveer 14 jaar geleden heb ik een diep verlangen naar echtheid. Het is zo vermoeiend om iemand anders te zijn, te voldoen aan maatstaven van anderen, een goed christen proberen te zijn en je zo te gedragen dan andere mensen denken dat je dat bent. Continue reading

Verzoen je met je verleden en heden

verzoening1Als je de 40 of 50 bent gepasseerd is de kans groot dat het leven sporen heeft achtergelaten. Het leven is anders gelopen dan jij je voor had gesteld. Het verleden kan je achterlaten met spijt, schuld, schaamte, verdriet, boosheid enz. Wellicht heb je een geliefde verloren, is een relatie stuk gegaan, heb je ontslag gekregen of ben je beperkt door een ziekte.
Als je niet oppast kan het verleden je zo in beslag nemen dat al je vreugde en levensenergie wordt weggeroofd en je geen kracht meer overhoudt om de mooie jij te leven zoals God je heeft bedoeld.
De oplossing is om je te verzoenen met het leven zoals het is gegaan en het heden te aanvaarden zoals het is. Schenk jezelf en anderen vergeving en omarm het leven in het hier en nu. Het verleden kun je niet meer veranderen maar je kunt wel kiezen om NU de Liefde van God te omarmen en te leven. In welke situatie je ook nu bevind. Niks kan je weerhouden je mooie jij te leven. Dat is een keuze tussen jou en God.
Jezus biedt je vergeving aan en nodigt je uit in Zijn Licht te stappen. Ontvang vergeving en schenk vergeving. Omarm de lessen die het leven je heeft gebracht en verrijk jezelf er mee. Juist door de dingen die je hebt meegemaakt kun je nu dichter bij mensen staan die hetzelfde doormaken. Je bent milder en begripvoller. Stel je open en laat Gods Liefde door je heen werken. Stop je verleden niet langer weg en vlucht niet langer. Je hoeft je nergens voor te schamen. Je bent niet volmaakt maar dat is niemand. Wees nederig en aanvaard dat je mens bent en fouten maakt en laat Gods Genade groot worden in je leven door transparant te zijn. Wees wie je bent. Verberg je niet langer maar leef je mooie jij!
Verzoenen met je verleden en beschadigd heden is niet altijd makkelijk. Maar het is de enige mogelijkheid om vrij te komen en weer vol te kunnen leven in het nu. Je hoeft het ook niet alleen te doen. Jezus wil je helpen. Zijn Liefde zal je in staat stellen om je met jezelf en met je leven te verzoenen en er zelfs sterker uit te komen.
Soms is het fijn om de weg van verzoening samen met iemand te lopen die je er bij kan helpen.
Als counselor help ik mensen in dit proces van verzoening en aanvaarding, van genezing en herstel van een beschadigd verleden en heden samen met Jezus. Ik heb velen tot diepe heling zien komen door samen met Jezus de helende reis van het verleden, heden en toekomst te bewandelen.
Een mooie vorm zou kunnen zijn de 5 sessies durende reis met Jezus. Zie https://agapecoach.nl/coaching-tot-transformatie-5-sessies/

Je nooit geboren kindje is bij God

miskraam-abortus1Als je ooit een kindje in je baarmoeder hebt verloren om welke reden dan ook dan mag je troost vinden in het feit dat je kindje nu bij God is en je jouw kindje zult ontmoeten en op je staat te wachten als het jouw tijd is om naar de hemel te gaan.
Hoe mooi is dat.
Het afbreken van een zwangerschap om welke reden dan ook grijpt diep in op je leven. Los van de pijn en het verdriet van het moment kunnen de omstandigheden waardoor het gebeurd ook een diepe pijn achterlaten. Er kan sprake zijn van schaamte, spijt, intens verdriet en schuldgevoel.
Jezus wil je genezen, vergeven, helen en troosten.

Steeds meer verhalen en ervaringen van mensen die visioenen hebben gehad over de hemel of een bijna dood ervaring wijzen erop dat kinderen die gestorven zijn in de baarmoeder om welke reden dan ook worden opgenomen in de hemel en door Jezus worden opgevoed. Ouders die hun kindje in de baarmoeder verliezen zullen door hun kindje opgewacht worden in de hemel.
Een bekend voorbeeld hiervan is het verhaal van de 4-jarige Colton Burpo. Zijn verhaal is opgetekend in een boek en verfilmd. Heaven is for real. Colton had een geknapte blinde darm en heeft een periode op het randje van de dood gebalanceerd. In die tijd blijkt het jongetje opgenomen te zijn geweest in de hemel. De verhalen van zijn ervaring komen later beetje bij beetje naar buiten. Hoewel zijn ouders het in eerste instantie niet wilde geloven waren zijn verhalen zo reëel en wist hij dingen te vertellen die hij onmogelijk kon weten dat ze uiteindelijk tot de overtuiging kwamen dat hun zoontje echt in de hemel is geweest. Een ontroerend stukje uit de film is wanneer Colton zijn moeder vertelt over zijn zusje die hij ontmoet had in de hemel. Zijn moeder had Colton nooit verteld over de misgeboorte. De moeder had het kindje ook nooit een naam gegeven. Toen de moeder vroeg hoe zijn zusje dan heette vertelde Colton dat ze nog geen naam had omdat ze die niet gekregen had. Op dat antwoord raakte zijn moeder overtuigd dat hij echt in de hemel was geweest.

Maar dit heeft ook diepgaande invloed op onze kijk op ongeboren kindjes. In Gods ogen zijn het dus volwaardige kinderen van God die zich enkel nog moeten ontwikkelen. God heeft hen blijkbaar al een ziel en geest gegeven nog voordat ze worden geboren. Dat geeft ook en andere kijk op abortus.
Dat betekent dat alle kinderen die in de baarmoeder sterven opgenomen worden in de hemel. Of het nu om een doodgeboorte gaat, een vroege miskraam of een abortus.

Laatst was er een klant bij mij voor een begeleidingstraject voor genezing en herstel. Ze had veel meegemaakt. Onder andere had ze 2 keer een abortus laten plegen. Ik heb haar geholpen daarin vergeving te ontvangen niet alleen van God maar ook van haar 2 kinderen. Ze heeft vergeving aan haar kinderen gevraagd dat ze niet welkom waren. Juist die erkenning dat het haar kinderen zijn en het weten dat haar kinderen bij Jezus zijn en dat ze hen eens zal ontmoeten gaf eerst veel tranen maar ook diepe heling. Later zag ik tijdens het bedieningsgebed dat Jezus haar kinderen bij haar op schoot bracht zoals een pasgeboren kindje bij moeder wordt gelegd. Er kwamen veel tranen en er kwam diepe heling. Ik heb haar geadviseerd haar kinderen alsnog een naam te geven als proces van erkenning en heling. De heling was niet alleen in haar ziel. Ze voelde ook dat haar gevoel weer terug kwam in haar baarmoeder en bekken.

Pijn, verdriet, schuld en schaamte kunnen diepe wonden achterlaten in de ziel maar kunnen zich ook manifesteren in het lichaam. Onverwerkte pijn op dat vlak kan ook een blokkade opwerpen in het beleven in het beleven van intimiteit met je partner.

Heb je zelf een misgeboorte, miskraam of abortus gehad? Voel je dat dit nog niet helemaal verwerkt is? Blijf er niet mee lopen maar ga voor genezing.
Als jij je aangesproken voelt door dit verhaal en je hebt behoefte aan begeleiding hierin dan kun je contact met me opnemen.
Het kan zijn dat één consult je al kan helpen. Maar als er veel omheen speelt adviseer ik je een traject zodat je hele verhaal echt de ruimte krijgt en we tijd en ruimte hebben om alles goed door te bidden.
Zie https://agapecoach.nl/coaching-tot-transformatie-5-sessies/

 

Het Heilige Pure van God in een onvolmaakte mensenziel

Gods heiligheid in onsHoe kan het Heilige van God wonen in een onvolmaakte, onzuivere en zondige mensenziel?
Als je iets begrijpt van Gods puurheid begrijp je ook dat het onmogelijk is om ook maar een fractie van Zijn puurheid te ervaren. We zouden ter plekke verbranden. We kunnen Zijn Heiligheid niet aan.
Zijn Licht is te fel voor ons. Zijn Liefde te ontzagwekkend. Zijn Heiligheid te puur en zuiver. Al onze onvolkomenheden, verborgen zonden en fouten, zowel de bewust als de onbewust zouden in een keer in het Licht komen. Degene die denken dat ze het aardig goed doen als mens en aardig tevreden met zichzelf zijn zouden de confrontatie met Gods Heiligheid niet overleven. Alles en werkelijk alles komt aan het Licht. De bewuste en onbewuste daden en gedachten. Denk aan ramen die schoon lijken totdat het zonlicht erop gaan schijnen.

Toch verlangt God in Zijn Heiligheid in ons te wonen. Maar omdat we Zijn Heiligheid vanuit onszelf onmogelijk kunnen overleven heeft God Zijn Zoon gestuurd als beveiliging tegen Zijn Heiligheid.
Als we onze zonden, onze onvolmaaktheid bedekken met het bloed van Jezus, zijn we bestand tegen Gods Heiligheid en kan Hij in ons woning maken.
Het doel van Zijn inwoning in ons is niet dat we doorgaan met onze onvolmaakte levenswandel maar het doel van Zijn inwoning in ons leven is onze heiliging van binnenuit door Zijn Heilige Geest.
Jezus bedekt onze zonden niet met als doel dat we doorgaan met zondigen maar als bescherming tegen de Heiligheid van God met als doel onze genezing en bevrijding.
We leven nu in de tijd van Genade. God geeft ons ruimte en tijd om tot genezing en bevrijding te komen in Zijn Liefde met als doel voor eeuwig verenigd te worden in Zijn Heiligheid.
Het doel is dus heelwording en heiligheid. Als we Gods Genade gebruiken als excuus om te blijven zondigen in plaats van ruimte om tot heling en heiliging te komen, zullen we uiteindelijk geconfronteerd worden met onze eigen onzuivere hartsverlangens en alsnog door het vuur van Gods Heiligheid gaan.
Dat geeft een tweestrijd in onze verbroken ziel en in deze verbroken wereld waarin alles ver van heilig is.
Hoe gaan we om met de onvolkomenheid in onze ziel en in de wereld om ons heen?
We hebben de taak om heel te worden en heilig te leven maar ook om Gods Liefde en Genade uit te dragen. In het proces van heling en heiliging hebben we de ruimte van Gods Liefde en Genade nodig. Ook mensen om ons heen hebben die ruimte nodig. Daarom mogen we niet oordelen. Wel mogen we elkaar aanmoedigen en helpen tot heelwording en heiliging vanuit nederigheid, liefde en genade. Vanuit een diep besef dat we zelf ook onvolmaakt zijn en volkomen afhankelijk van Gods Genade die ons in Jezus geschonken is.

Laten we daarom ieder voor zichzelf heel serieus bezig zijn met heelwording en heiliging en onze naast broeder en zuster alle ruimte geven voor zijn/haar eigen proces zonder oordeel. Laten we elkaar dienen in liefde en vanuit genade en aanmoedigen tot heelheid en heiliging zonder oordeel.

In dat hele proces is het belangrijk dat we ons oog gericht blijven houden op Jezus.
Jezus is de volmaakte afspiegeling van Gods Liefde. In Jezus zien we Gods Heiligheid weerspiegeld.
Jezus is ons doel. Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven.
Laten we op aarde en in ons leven helder benoemen wat Gods weg van heiligheid is. We mogen niet goed praten wat fout is. Gods Waarheid moet verkondigd worden. Anders kunnen we niet groeien in heelheid en heiligheid. Gods verdient onze aanbidding.
Maar met de verkondiging van de waarheid en zuiverheid van God moet er ook de liefde en genade van God bij verkondigd worden opdat een ieder ruimte krijgt te leren en te groeien vanuit liefde, aanvaarding en vergeving.

Leg jezelf de handen op in Jezus naam

Leg jezelf de handen op in Jezus naam

De laatste tijd laat God me steeds meer de kracht van aanraking/handoplegging zien en ontdekken. En dan niet enkel als symbolisch gebaar maar als daadwerkelijk heling door de liefdevolle verbinding die je maakt en de helende liefde die je kunt doorgeven via aanraking. Geen mystiek maar een door God geschapen natuurlijk proces.
De zuivere menselijk aanraking is al helend maar Jezus onderwijst ons de goddelijke aanraking in Jezus naam waardoor we Gods Liefde en helende kracht mogen doorgeven aan elkaar en aan onszelf!
In mijn praktijk zie ik hoe Gods helende kracht werkt door aanraking in Jezus naam met name bij psychosomatische en spanning en stress gerelateerde lichamelijke klachten. Speciaal voor deze groep lichamelijke klachten heb ik een therapie ontwikkeld die werkt met zegenende aanraking in Jezus naam in combinatie met zalving met olie.
zie ook https://agapecoach.nl/coaching-vormen/helend-lichaamswerk-met-jezus/
Onderaan deze mail staat het getuigenis van Linda die onlangs een sessie helend lichaamswerk met Jezus heeft ondergaan.

Maar je kunt ook jezelf de handen opleggen voor een gebed voor genezing.
Markus 16:18 op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden.
Jac 5:14 Is er iemand bij u ziek? Laat hij dan de oudsten der gemeente tot zich roepen, opdat zij over hem een gebed uitspreken en hem met olie zalven in de naam des Heren. 15 En het gelovige gebed zal de lijder gezond maken, en de Here zal hem oprichten.

Hieronder staat een gebed speciaal voor psychosomatische en spanning en stress gerelateerde klachten. (maar je kunt dit gebed ook voor andere klachten gebruiken)
handoplegging-zelfLeg jezelf de handen op, het liefst op de plek waar je de klachten ervaart. Je kunt dit eventueel combineren met zalving met olie in Jezus naam.
Bid dan onderstaand gebed hardop. Blijf dat indien nodig de komende dagen herhalen totdat je verbetering ervaart.
Het is belangrijk eerlijk en oprecht te zijn en bereid te zijn om te veranderen als God dingen aanwijst in je leven die te maken hebben met de klachten. Gods genezing stroom door geloof en liefde. Heb jezelf lief, heb je lichaam lief, heb dat deel van je lichaam lief wat klachten veroorzaakt.
Voel je dat je hier hulp bij nodig hebt dan kun je uiteraard altijd contact met je opnemen voor een afspraak voor een consult.

Gebed om jezelf Gods genezing door te geven in Jezus naam via handoplegging.

Heer Jezus. Dank U voor Uw volmaakt Liefde.
Dank U dat U ook voor mijn ziekte aan het kruis bent gestorven opdat ik genezing kan ontvangen in Uw naam.
In Jezus naam leg ik mijn handen op mijn lichaam en spreek ik genezing uit over mijn lichaam.
In Jezus naam zegen ik deze plek met Gods helende liefde en kracht en spreek gezondheid en leven uit.
Ik nodig de Heilige Geest uit om mijn leven te onderzoeken naar verstoringen in geest, ziel en lichaam die deze klachten hebben veroorzaakt. Ik sta Jezus toe mijn leven te helen en ook de onderliggende verkeerde patronen in mijn leven te helen die ten grondslag liggen van deze kwaal.
Ik dank U Jezus dat U nu in mijn leven werkt met Uw helende Liefde en ik vertrouw op Uw genezende kracht.

Amen

Nieuw leven na (v-echt)scheiding

Hoe kun je na een scheiding weer contact maken met je mooie zelf en samen met God bouwen aan een mooi toekomst en het verleden achter laten?

leven na scheidingVelen van ons hebben te maken gekregen met (echt)scheiding.
Van sommige zijn de ouders gescheiden en anderen hebben zelf een scheiding achter de rug.
Scheiding laat altijd een diepe wond achter die heling nodig heeft.
Vaak is er al een jarenlange strijd aan vooraf gegaan van ruzie, spanning, bedrog en soms ook misbruik. Soms is er gewoon een stille verwijdering.
Maar een scheiding, ook al is deze onoverkomelijk, geeft altijd veel verdriet.
Mensen beloven elkaar niet trouw met de intentie om later weer uit elkaar te gaan.
Na scheiding is er vaak sprake van schuld, schaamte, spijt, boosheid, haat, machteloosheid, teleurstelling en verharding.
Het probleem is ook dat scheiding lang niet alle problemen van de relatie oplost. Vaak is er nog een lange nasleep van de financiële afwikkeling en als er kinderen bij betrokken zijn zit je ook nog met de omgangsregeling. Je blijft de rest van je leven met elkaar verbonden omdat je samen kinderen hebt.
Maar ook als je samen geen kinderen hebt kan je ex nog de rest van je leven op een negatieve wijze in je systeem blijven zitten door de zielsverstrengeling die is ontstaan.
Je neemt na een scheiding ook altijd jezelf mee. Negatieve patronen en beschadigingen van je ziel neem je mee ook naar een eventuele nieuwe relatie.

De uitdaging na een scheiding is om de levenslessen te omarmen, naar jezelf durven te kijken en bereid te zijn om de lessen te leren die op je afkomen. Wijzen naar de ander heeft geen zin. Dan kom je in een slachtoffer rol en zul je de rest van je leven last hebben van het verleden.
Je kunt beter naar binnen naar jezelf kijken en je afvragen hoe dingen zover zijn gekomen. Waarom heb je deze dingen toegelaten in je leven? Door zelf een stuk verantwoording te nemen kun je groeien.
Je kunt kiezen om er sterker van te worden. Je kunt groeien en leren van de levenslessen.
Het is zelfs noodzakelijk om de lessen onder ogen te zien en te omarmen om verder te kunnen met je leven.
Doe je dat niet dan zul je de pijn en het verdriet maar ook de oude patronen meenemen in je leven en weer tegenkomen in een eventuele volgende relatie waardoor het gevaar bestaat dat patronen zich gaan herhalen.
Je kunt pas echt verder met je leven als je in alle lagen bereid bent de ander en jezelf te vergeven.
Niet alleen vergeving is belangrijk. Ook de bereidheid om je eigen fouten onder ogen te zien en er van te leren. Dit voorkomt dat patronen zich blijven herhalen in je leven.

Maar soms zitten oude patronen zo diep dat je hulp nodig hebt. Ze zijn gevormd in je jongste jaren.
Je niet durven binden, je niet kunnen geven, laag zelfbeeld, jezelf op ongezonde wijze wegcijferen, geen grenzen kunnen aangeven, jezelf niet kunnen uiten, onverwerkte trauma’s. enz enz.
Al deze dingen en nog veel meer kunnen er voor zorgen dat een relatie stukloopt.
Je kunt dan weer gaan vluchten in een nieuwe relatie maar het gevaar bestaat dat daar weer dezelfde patronen gaan ontstaan. Je neemt altijd jezelf mee.
Daarom is het goed om na een scheiding  aan jezelf te werken zodat oude patronen zich  niet meer gaan herhalen.
Het is belangrijk je verleden goed te verwerken en je ex-partner(s) te vergeven en echt los te laten.

Maar nog mooier dan genezing ontvangen na een scheiding is om een scheiding te voorkomen en met elkaar door moeilijke periodes heen te gaan. Want te denken dat scheiding de oplossing is voor je problemen is in veel gevallen een illusie. Je neemt jezelf mee en vaak ontstaan er juist nog meer problemen door de scheiding.

Je hoeft al deze dingen niet alleen te doen. Jezus wil je daar bij helpen. Hij heeft zich gespecialiseerd in het genezen van wonden. Hij is onze Heelmeester.
Jezus is gespecialiseerd in vergeving en genade.
Je mag bij Hem komen met al je falen.

Wil je verder met je leven na een (echt)scheiding?
Heb je behoefte aan begeleiding in het ontvangen van genezing van oude patronen en gebroken relatie(s)?
Ben je echt bereid aan jezelf te werken en oude patronen te doorbreken?
Neem dan contact met me op voor een helende reis met Jezus.
https://agapecoach.nl/coaching-vormen/helende-reis-met-jezus/

Vrijkomen van porno, seksverslaving en ongezonde seksuele zielsbanden

vuurkorfSeksualiteit is een van de mooiste en krachtigste energieën die er bestaan. Jij en ik zijn er uit voortgekomen.
Het is een goddelijke scheppende energie. God schiep de mens naar Zijn beeld en gelijkenis als seksuele wezens.
Seksualiteit zoals door God bedoeld is iets heel moois, zuiver en krachtig. Scheppend en creatief. Het is een levensenergie die vreugde, blijdschap en passie en warmte geeft in relaties en in het leven zelf.

Seksuele energie is niet alleen voor de seks in het huwelijk. We zijn seksuele wezen. Je kunt de seksualiteit niet wegdrukken. Dan gaat de energie zich wreken en ontstaan er excessen en/of frustraties of er gaat iets dood in je.

De seksuele energie die je van God hebt gekregen is bedoeld om die op Gods manier te laten stromen en is er om je te dienen. Om je leven vreugde, kracht en passie te geven. Dit staat los van een seksuele relatie. Ook als je geen relatie hebt mag je nog steeds genieten van je seksuele energie. Je mag genieten van je vrouw zijn en man zijn.

Seksuele energie is als een vuur. Zolang deze brand op een beheerste manier kun je van haar warmte, kracht, spel, licht en gezelligheid genieten. De zuiverheid van de seksuele energie wordt bepaald door de zuiverheid van het hart binnen de door God gestelde kaders. De seksuele eenwording is bedoeld voor binnen de beschermende omgeving van het huwelijk. Maar er zijn nog veel meer vormen waarlangs de seksuele energie op een positieve en mooie manier kan stromen ook buiten het huwelijk in de vorm van (com)passie, creativiteit, muziek, dans, warme vriendschappen, sport, enz. Ook als single kun je helemaal je seksuele energie laten stromen en gelukkig zijn in je man en vrouw zijn zonder het hebben van een seksuele relatie. En andersom kun je binnen het huwelijk worstelen met onreinheid.

De sterke seksuele energie gebruikt de duisternis om te vernietigen en mooie relaties kapot te maken. De satan wil deze energie van ons aftappen en bandeloos maken om zijn vernietigend werk te kunnen doen door porno, seksverslaving en vernietigende vrije seks en ongezonde seksuele relaties.
Seksuele energie is een sterk bindende energie. Dat is mooi voor in het huwelijk maar werkt vernietigend als relaties niet kloppen. Seksuele energie kan ook net als een vuur overslaan en anderen in brand steken. Onreine geesten slaan om zich heen en worden doorgegeven door seksuele onreinheid. Je kunt echt demonisch gebonden raken door onreine geesten. Je krijgt steeds slechtere verlangens en raakt verder van God verwijderd. Je gaat proberen handelingen goed te praten enz. enz.  Als je eenmaal verslaafd bent is stoppen meestal niet zo eenvoudig.
Het is belangrijk om dingen aan het licht te brengen en hulp te vragen en zo radicaal mogelijk te breken met verkeerde gewoontes en relaties.

Door in fantasie je met een ander via seks te verbinden ontstaat er energetisch een veld van onreinheid waarin de duisternis zijn vernietigend werk kan doen. Seksverslaving en porno zuigen je energie leeg en verwijderen je van Gods liefde, vrede en blijdschap.
Ook ongezonde seksuele zielsbanden zuigen je leeg. Zelfs relaties uit het verleden kunnen je nog blijven leegzuigen door de zielsbanden die zijn ontstaan.

God wil je vrij maken van deze leegzuigende energie en vullen met Zijn liefde, blijdschap en vrede.
Ga niet zelf proberen te vechten maar laat God toe in dit gebied in je leven. Vaak zit er nog een laag achter van diepe eenzaamheid waaruit de problemen zijn ontstaan. Nodig God ook daar in uit om diepe heling te ontvangen.
Blijf niet hangen in schuld en schaamte maar breng je probleem in het Licht van God.
Bevrijding en genezing begint bij het eerlijke benoemen en erkennen van je fouten.
Hieronder staat een gebed dat je kunt bidden.
Maar soms is het ook heel fijn en krachtig om het met iemand te delen en samen te bidden.

Hieronder een getuigenis van een jongeman die bij me is geweest.

Ik had lange tijd (9 jaar) last van een pornoverslaving en ik worstelde in een vicieuze cirkel. De stap om hulp te vragen was groot, maar zeker de moeite waard. Ik heb 2 consulten gehad met Robert waarin we via een gesprek, een gebed en handoplegging op zoek gingen naar God. De liefde van God die ik ervoer was ongelofelijk mooi om mee te maken. Ik ervoer de innerlijke rust waar ik jaren naar op zoek was. Ik wil Robert bedanken voor zijn hulp en begeleiding en gun ieder ander, die last heeft van een (porno) verslaving, bevrijding.
Dus schroom niet en maak vandaag de keuze naar een vrij en liefdevol leven, je staat er niet alleen voor!!
Groetjes – Arie

Heer Jezus,

In diepe dankbaarheid kom ik voor Uw troon van Genade.
Ik wil U danken dat U mijn zonden heeft vergeven en dat ik zonder schuld en schaamte bij U mag komen.
Ik erken mijn fouten en zonden van het verkeerd gebruiken van de mooie seksuele energie die ik van U heb ontvangen.
Wilt U mij vergeven en schoonwassen van alle onreinheid en mij helpen van binnenuit te veranderen.
Wilt U alle verkeerde zielbanden die zijn ontstaan vernietigen en verbreken en mij bevrijden van elke ongezonde en onheilige seksuele zielsband. Wilt U mijn ziel weer heel en zuiver maken en wilt U mij vullen met Uw Heilige Geest opdat ik kracht mag vinden de verkeerde gewoontes de rug toe te keren. Help mij om mocht ik nog een terug vallen weer snel op te staat en tot U terug te keren totdat ik volledig vrij ben.
Help mij om de seksuele energie te gebruiken op een mooie en heilige wijze zodat deze stroom in mijn leven tot Uw eer en glorie. Ik dank U dat U mij onderwijst om mijn mannelijke/vrouwelijke energie op een positieve wijze te gebruiken in mijn leven.
Ik dank U dat U mij volledig vrij maakt.
Ik verlang niks liever dan helemaal vrij te zijn en zuiver in mijn hart.
Wilt U ook de diepere lagen van eenzaamheid en leegte van waaruit deze gewoonte is ontstaan vullen met Uw Liefde.
Ik dank U dat ik dit bij U mag brengen en dat U van mij houdt zonder veroordeling.

Amen

Mocht jij jezelf hierin herkennen en behoefte hebben aan begeleiding hierin dan kun je contact met me opnemen voor een of meer helende reizen waarin we samen met Jezus je leven gaan doorbidden voor bevrijding en diepe heling zodat je heerlijk vrij kunt zijn.
https://agapecoach.nl/coaching-vormen/helende-reis-met-jezus/

Goddelijke aardbeien

aardbeien1Deze aardbeien komen uit mijn eigen tuin. Het eten van aardbeien van mijn eigen tuin gaven mij een goddelijke openbaring en beleving die ik met je wil proberen te delen.
Als je zelf aardbeien teelt dan weet je dat de smaak van zongerijpte aardbeien de smaak van aardbeien uit de winkel overtreft. Maar voor mij ging het nog een stukje verder.
Het aardbeien veldje heb ik met liefde en aandacht verzorgd. Plantjes geplant, mest gegeven, onkruid vrij gemaakt en slakken geweerd. Ik heb de groei gevolgd, gezien hoe de bloemen eraan kwamen en de vruchten zich vormden.
Toen heb ik de aardbeien zelf geplukt, mee naar huis genomen, schoongemaakt, in een schaaltje gedaan en in de achtertuin buiten opgegeten. Op zich allemaal aardse bezigheden. Maar dan komt daar het intense genieten en de bewustwording dat dit helemaal niet normaal is. Het is goddelijk. Wie heeft dit zo verzonnen? Wie heeft ervoor gezorgd dat mijn smaak en reukorgaan zo functioneren dat ik ze intens kan genieten van de smaak en geur van deze aardbeien. Hoe kan het aardbeienplantje uit het niks uit aarde, water en zonlicht zulke heerlijke vruchten maken?
Hoe kan het dat dit plantje voor mij de energie van het zonlicht kan omzetten in een vrucht die niet alleen heerlijk smaakt maar ook voedingsstoffen, vitaminen en mineralen bevat die zeer gezond zijn voor mijn lichaam. Deze aardbeien geven mijn lichaam en ziel energie. Dit aardbeienplantje kan iets wat ik niet kan. Daar komt nog bij dat ik zelf die plantjes heb geplant en met liefde verzorgd. Daarin voel ik me verbonden met deze aardbeien omdat ik er liefde en aandacht in heb gestoken. Mijn liefde en aandacht zitten ook in die aardbei en maakt deze extra lekker. Er zit iets van mezelf in die aardbei. Het bewust worden van dit hele proces en het bewust en intens genieten bracht mij tot aanbidding van mijn Schepper. Hoe wonderbaarlijk zijn Zijn wegen! En dit is nog maar een klein deeltje van zijn schepping.
Lieve lezer, geluk en dankbaarheid en goddelijk genieten zit in de kleine dingen. Open je ogen en je hart en leer genieten en kom tot verwondering en aanbidding van je Schepper.

De kracht van jezelf zijn

gewoon-mezelfDit is een gewone foto van een gewone man op een muur.
Toch is deze foto heel bijzonder want die gewone man dat ben ik. En ik mag er zijn want God heeft ervoor gekozen om mij zo te maken. God heeft plezier in mij zoals ik ben.
Ik begin steeds meer te ontdekken dat ik gewoon mezelf mag zijn en dat mezelf zijn juist mijn kracht is. Ik hoef niet te presteren of iemand te worden. Ik ben al oké.
Juist het niet meer bezig zijn met wat anderen van me vinden maar gewoon mijn ding te doen en mijn hart te volgen, daar waar mijn vreugde naartoe gaat en mijn energie stroomt, daar ontmoet ik God en sta ik in mijn kracht. Heerlijk vrij. Ik mag genieten en ik mag onvolmaakt zijn. Het is niet mijn taak om volmaakt te zijn. Dat is Gods taak om dat in mij te bewerken. Ik mag steeds meer mezelf worden en ontdekken wie ik ben in Zijn Liefde.
God houdt van me zoals ik ben. Hij houdt van me en heeft geloof in me. Mijn fouten en tekorten zijn geen probleem voor Hem. Hij kijkt naar mijn hart.
God leert mij de schoonheid van mezelf te zien en te waarderen. De schoonheid die ik van God heb gekregen. Mijn uiterlijk, mijn lichaam, mijn innerlijke, mijn karakter mijn gaven en talenten en mogelijkheden.
Datgene wat je aandacht geeft dat gaat groeien.
En datgene wat God in mij bewerkt en bewerkt heeft daar kan ik andere mensen ook weer mee dienen.
Eigenlijk is dat precies wat ik doe met mijn coaching en counseling. Ik breng mensen vanuit Gods Liefde in contact met hun ware zelf en leer hen hun eigen schoonheid te zien die God hen heeft gegeven en van zichzelf te houden zoals God van hen houdt. Vanuit dat hersteld zelfbeeld ontstaat er diepe genezing en herstel en gaan mensen steeds meer vrijkomen en functioneren zoals God dat heeft bedoeld. In vrijheid en vreugde. Vrij van angsten, oordeel en schuld.
Dan valt er zoveel spanning weg om mensen te behagen of van jezelf te moeten voldoen aan hoge eisen. Er gaat zoveel energie zitten om proberen te voldoen aan opgelegde maatstaven die niet bij je passen. Ook God legt je niks op. Jezus heeft alles al volbracht. Zijn Liefde voor jou is onvoorwaardelijk. Door steeds meer je mooie zelf te worden komt er diepe ontspanning en heling en komt er levensvreugde vrij die je aantrekkelijk maakt en waardoor dingen veel meer vanzelf gaan.
Er komen mooie en leuke dingen op je pad en er dienen zich mogelijkheden aan om in je droom te stappen.
God houdt van je en wil niks liever dan dat jij je mooie unieke zelf wordt.
Geen enkele situatie in je leven kan je ervan weerhouden je mooie zelf te zijn.
Vergeef jezelf en ontvang vergeving en ga leven in Gods Liefde en kies er vandaag nog voor om meer je mooie zelf te leven.