Holistisch, Spiritual, Life Coach. Coaching vanuit Gods Liefde!
Johannes 15:8 Mijn Vader wordt verheerlijkt wanneer jullie rijkelijk vrucht dragen

Tel:06-12933267

Agape Coach

Genezen en bloeien in Gods Liefde!

  

Seksualiteit als Gods scheppingskracht

Genezing seksualiteit
10 delige video serie met gebeden.

Bijbel cursus

Cursus online 10 video’s, 8 uur onderwijs.
Energetisch Belevend Bijbel lezen.
bijbel-energie-kaft

Gratis e-book

toon_je_schoonheid_cover

Inschrijving

Archief

1 3 4 5

Bloeien in moeilijke omstandigheden

bloem-straatVanmiddag fietste ik naar mijn volkstuin en onderweg kwam ik dit prachtig bloemetje tegen. Dit bloemetje deed mij stoppen en van mijn fiets afstappen om er van te genieten en er een foto van te maken. Dit bloemetje kreeg mijn volle aandacht en nu ook die van jou. En waarom? Juist. Omdat deze bloem groeide op een plek waar je deze niet zou verwachten. In ongunstige bijna onmogelijke omstandigheden heeft dit plantje zich ontwikkeld tot haar volle schoonheid. Dit plantje trok zich niks aan van omstandigheden maar richtte haar ogen op de zon boven haar en ontving voeding uit de omstandigheden om haar heen. Dit gaf haar kracht om zich te ontwikkelen tot haar volle schoonheid op zodanige wijze dat het mij van mijn fiets stil deed staan om haar te bewonderen.
Het doel van dit plantje was om tegen alle logica in te laten zien dat niks haar kon tegenhouden om haar schoonheid te tonen. Dit plantje ontwikkelde zich speciaal voor mij. Hoe weet ik dat? Nou, omdat op de terugweg dit plantje niet meer te vinden was. Mensen hadden haar vertrapt of geplukt. Ze was niet meer. Maar dat geeft  niet. Ze had haar doel bereikt. Haar doel was mij vreugde te schenken en te verbazen en inspireren. Dit bloemetje komt meer tot haar recht dan de andere die in de weide staan. Die vallen niet zo op. Deze valt juist op omdat ze bloeit tussen de tegels en het asfalt.
Zo mag ook jij hoe moeilijk de omstandigheden ook zijn tot volle bloei komen tot eer van je Schepper en tot zegen van de mensen om je heen. En wellicht dat juist de moeilijk omstandigheden er voor zorgen dat je Licht meer mag opvallen zodat mensen Gods Licht in jou zullen opmerken. Dat ze even stil zullen staan om naar dat Licht te kijken en zich laten inspireren.

2 Corinthiërs 12:9  Maar Hij zei tegen mij: “Je hebt genoeg aan mijn liefdevolle goedheid. Want mijn kracht kan pas helemaal zichtbaar worden als jij zelf zwak bent.” Daarom zal ik maar al te graag opscheppen over de dingen waarin ik zwak ben. Want door die dingen is de kracht van Christus in mij te zien.

Vergeven, loslaten en gerechtigheid

aap laat niet losEr is een methode ontdekt om op een eenvoudige manier aapjes in het wild te vangen.
Met holt een kokosnoot uit en maakt daarin een gat waarin precies en hand van een aapjes past.
Die kokosnoot maakt men vast aan een boom en in die noot doet men iets lekkers voor het aapje.
Zodra het aapje het ontdekt, steekt het zijn hand in de kokosnoot om het lekkers te pakken.
Op dat moment rennen mannen naar het aapje om het te pakken. Het aapje probeert weg te rennen maar wil het lekkers niet loslaten. Het krijgt zijn vuistje niet uit de kokosnoot en blijft trekken zonder los te laten. Zo kan het aapje gemakkelijk gepakt worden.

Zo werkt de val van onvergevingsgezindheid in ons leven. Er is ons onrecht aangedaan en we voelen ons gekwetst en beschadigd. Dit kan zeer ernstige vormen aannemen. Sommige mensen zijn lichamelijk, emotioneel en/of seksueel misbruikt. Anderen zijn op een andere hele gemene wijze behandeld door een leidinggevende, of door de ex. Er zijn veel manieren waarop we diep gekwetst kunnen zijn.
Door dat onrecht komt er niet alleen beschadiging door het onrecht zelf maar ook  op de wijze waarop wij daarop die beschadiging nawerkt in ons leven. We kunnen na onrecht tot krachtig herstel komen en er zelfs sterker van worden als we het onrecht samen met God op een goede wijze verwerken en leren vergeven en loslaten.
Als we dat niet doen zitten we gevangen en zijn we een prooi van de satan.
De satan is gekomen om te stelen, te slachten en te verdelgen staat in de Bijbel.
De satan wil ons niet alleen via mensen stuk maken. Hij wil ook dat deze negatieve vernietigende energie de rest van ons leven zijn werk blijft doen door boosheid, angst, haat en bitterheid en onvergevingsgezindheid in ons leven. Niet door het onrecht zelf maar door die negatieve energie raken we gebonden.
Daarom leeft Jezus ons om te vergeven.
Vergeven doe je niet voor de ander. Zelfs niet voor Jezus omdat het moet.
Vergeven doe je voor jezelf om weer in de stroom van Gods Liefde te komen en weer verder te kunnen met je leven.
Je gunt het de satan niet om je leven kapot te maken door boosheid, haat en bitterheid in je hart.
Het onrecht overkomt je. Daar kun je niet altijd iets aan doen. Je kunt wel kiezen hoe je daar mee omgaat en hoe je die gebeurtenis de rest van je leven laat vormen.
Door vergeving en loslaten kom je vrij en wordt je sterker om weer te bouwen aan een mooie en nieuwe toekomst samen met God zonder ballast van gebeurtenissen van het verleden.

In onderstaande video leg ik dit uit en laat je ook zien dat vergeven en loslaten niet betekent dat de dader vrijuit gaan. God is een rechtvaardig God maar altijd uit liefde. Het onrecht moet echter gestopt worden. Echter niet vanuit haat. We moeten met elkaar de geweldenaar in toom houden en het onrecht uitbannen. Ook dat is liefde.

Meer over vergeving kun je lezen via deze link
http://www.leveningod.nl/persoonlijke-groei-healing/76-drieluik-over-vergeving.html
Zit het heel diep en heb je hulp nodig om vrij te komen?
Neem dan contact met me op voor een consult. Vergeving, loslaten en herstel is vaak ook een proces. En soms is begeleiding en ondersteuning in dat proces heel fijn.

Beantwoorde Liefde

beantwoorde-liefdeVaak wordt ons geleerd dat de goddelijke liefde, de onvoorwaardelijke liefde, de hoogste vorm van liefde is. Dat is echter maar gedeeltelijk waar. De hoogste vorm van liefde is de beantwoorde liefde. Liefde krijgt pas betekenis en komt tot haar doel als deze wordt beantwoord met liefde. Dan wordt de liefde bevrucht en ontstaat er een verbinding in liefde, een relatie, een eenwording van waaruit vervulling en transformatie ontstaat waaruit schoonheid voortkomt. Een mooi voorbeeld hiervan op aarde is het huwelijk tussen man en vrouw. God schiep man en vrouw naar Zijn beeld. God schiep een liefdesrelatie, een diepe eenwording in liefde, een verbinding, samensmelting van waaruit nieuw leven ontstaat.
Het doel van God is niet enkel liefde maar beantwoorde liefde. Er is niemand op aarde die meer van jou houdt dan God. Maar je zult Zijn Liefde pas gaan ervaren als je deze gaat beantwoorden in je leven. Pas dan ontstaat er een liefdesverbinding, een eenwording waarin de overweldigende liefde en genade van God in en door ons leven tot expressie kan komen. Een vreugdevol samen ZIJN en LEVEN met en in God. God verlangt naar je. Hij verlangt naar jouw liefde.
Het is de bedoeling van God dat deze beantwoorde liefde ook op aarde zichtbaar wordt door liefdevolle relaties op aarde, een liefdevolle samenleving van liefdevolle vriendschappen en omgang met elkaar op alle denkbare niveaus.
Liefde krijgt pas betekenis als er liefdevolle verbindingen ontstaan. Geven en ontvangen, elkaars lasten dragen en vreugde delen. Door je liefdevol te durven verbinden met de ander brengt je Gods liefde tot expressie en maak je deze zichtbaar.

Houden van je ware zelf!

hug-me hugHeb jij al ontdekt hoe fantastisch jij bent?
Heb jij al contact gemaakt met die mooie zelf diep binnenin je waar je trots op kunt zijn?
Ieder mens is geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Ook jij.
Jij hebt dus een kern die zo mooi en volmaakt is. Een kern JIJ die zuiver en puur is.
Je mag van die kern JIJ houden. Dat is je diepe waarde. Onafhankelijk van daden of prestaties.
Jij bent waardevol omdat God je heeft gemaakt.
Jij zit vol potentie, schoonheid, wonderbaarlijk, krachtig en authentiek.
Je mag genieten van die ware JIJ. Je mag houden van die ware JIJ.
Die ware JIJ komt vaker naar de oppervlakte dan je denkt. Mensen kunnen het in je zien. Dieren ook.
Alleen zien mensen het vaak niet van zichzelf.
Daarom is het goed elkaar daaraan te herinneren.
Zodat we weer leren houden van onze mooie IK.
Deze IK mogen we koesteren en voeden. Dat is geen hoogmoed. Dat is je Schepper eren en danken dat Hij je zo mooi heeft gemaakt.
Ga maar eens naar de spiegel en ontdek die mooie JIJ.
Geef die JIJ een dikke kus en houd van die JIJ.
Wat je voedt en aandacht geeft gaat groeien. Die mooie JIJ moet gaan groeien.
Ga daarom die mooie JIJ voeden met liefde, benoemen en omarmen, aandacht geven en ontdekken.
Ga samen op reis met Jezus naar die mooie JIJ binnenin jou.

Ik wens je Gods zegen op die mooie reis.

Psalmen 139:14  Ik prijs U, omdat U mij zo prachtig hebt gemaakt. Alles wat U doet, is  wonderbaarlijk. Alles in mij getuigt daarvan.

De positieve energie van irritatie.

IrritatieJa, je leest het goed. Irritatie is een door God geschapen emotie. Het geeft je energie om dingen te veranderen.
Als je ergens door geïrriteerd raakt zet dat een energie vrij die je kunt aanwenden voor verandering. Continue reading

Relaties genezen door liefde, vergeving en aanvaarding.

Zwaan liefde relatieRelaties zijn het belangrijkste in ons leven.
Jezus is gekomen om relaties te genezen. God is liefde en liefde heeft altijd betrekking op relaties.
Liefde is eeuwig. Relaties zijn dus ook eeuwig!
Daarom is het zo belangrijk om zorgvuldig met relaties om te gaan. Geld, eer, roem en macht, prestatie, titels en mooie materiële dingen kun je niet de hemel in brengen.  Het valt allemaal van je af als het je tijd is om te gaan.
Wat overblijft zijn liefdevolle relaties die je hebt opgebouwd in je leven. Continue reading

Omgaan met seksuele energie en goddelijke liefde

seksuele energieGod heeft de mens geschapen naar Zijn beeld als een seksueel wezen.
Dat betekent dat de seksuele energie in principe goddelijk is. God heeft dus ook seksuele gevoelens! En die zijn heel mooi, zuiver en goddelijk.
De seksuele levensenergie is aan de mens gegeven als geweldig mooi geschenk. Het is een scheppende energie die verlangt naar schoonheid. In de seksuele energie zit passie en liefde en creatieve energie. Continue reading

Zoals je naar je ouders kijkt, zo ben je!

ouders-eren-2Je kunt onmogelijk van jezelf houden en in je kracht leven als je je ouders niet kunt vergeven, waarderen, respecteren en van hen houden om wie ze zijn.
Jij bent geen losstaand individu maar je bent onderdeel van een groter geheel. Je cultuur, je opvoeding maar vooral je ouders bepalen voor een groot deel wie je bent. Continue reading

Vrede met God, vrede met jezelf.

vrede met God en jezelf en je naasteEen van de belangrijkste basis behoeftes van de mens is vrede. Niet een uiterlijke vrede maar een diepe innerlijke vrede die tegen een stootje kan. We maken allemaal nare dingen mee in het leven. De een meer dan de ander. Maar een innerlijke vrede geeft kracht om er mee om te gaan, deze te boven te komen en te relativeren. Continue reading

1 3 4 5