))Helend lichaamswerk met Jezus (genezing psychosomatisch klachten en innerlijke genezing van emotionele blokkades)
Lichaamsgerichte therapie via gebed en zegenende aanraking voor spanning en stress gerelateerde klachten.
Een diepe helende ervaring waarbij geest,ziel en lichaam Gods helende Liefde ervaart en alle zintuigen worden ingeschakeld waardoor er diepe heling kan plaatsvinden voorbij het verstand.

 

jezus-geneest-melaatse1Spreuken 17:22 Een vrolijk mens geneest sneller.
Maar een treurig mens verdroogt van binnen.

Veel lichamelijke klachten genezen moeizaam of niet vanwege onderliggende emotionele spanningen. Via diepe zegening in Gods Liefde worden de diepe lagen aangeraakt waardoor genezing van binnenuit kan doorbreken.

Download hier de brochure over genezing van psychosomatisch klachten. Genezing van psychosomatische klachten (6210 downloads )

Hoewel Jezus eerste doel is het genezen van onze geest en onze ziel en ons weer in verbinding brengen met Gods Liefde, heeft Jezus ook volle aandacht voor ons lichaam en aardse noden.
Toen Hij op aarde was genas Jezus zieke mensen met Zijn Woord en aanraking en gaf ons de opdracht dat ook te doen.

Ons lichaam is heilig, door God met zeer veel liefde en zorg geschapen.
Ons lichaam is de tempel voor onze geest en de Heilige Geest.
Via ons lichaam maken we contact hier op aarde en geven we Gods Liefde door aan elkaar.
Ons lichaam is een heel belangrijk onderdeel van wie we zijn.
Geest, ziel en lichaam zijn met elkaar verbonden tot een eenheid en hebben invloed op elkaar.

Helend lichaamswerk met Jezus is geschikt voor:

 • Behandeling van psychosomatische klachten.
  – Ademhalingsklachten zoals hyperventilatie, astma en benauwdheden
  – Stressklachten zoals spierpijnen, rug-, schouder-, nekpijn, krampen, tics, fobieën, depressie, slaap- en concentratieproblemen
  – Orgaanklachten zoals hoofdpijn, migraine, maag- en darmklachten, buikpijn, huidaandoeningen, allergieën
  – Belevingsklachten zoals pijnklachten, lichaamsaanvaarding, intimiteit en seksualiteit
  – Specifieke klachten zoals bij posttraumatische stressstoornissen, anorexia nervosa, vetzucht en verslavingen
 • Ondersteuning bij langdurige ziekte waarbij je uit balans bent geraakt en niet goed contact met je lichaam meer hebt.
 • Geestelijke aanvulling en ondersteuning voor puur medische behandelingen
 • Als je erg in je hoofd zit en je lichaam niet goed kunt voelen en/of ervaren.
 • Als je veel moeite hebt met het aanvaarden van je lichaam.
 • Eetproblemen – emotioneel eten.
 • Zelfbeschadiging – automutilatie
 • Bij seksuele problemen. Je hebt moeite jezelf te geven en raakt geblokkeerd of je hebt problemen met seksuele verslaving die duiden op een onvervulde innerlijke behoefte en seksuele frustratie.
 • Als je zoekt naar een alternatieve energetische holistische lichaamsbehandeling maar je vindt het belangrijk dat het zuiver is en via Jezus gaat. (Ik werk uitsluitend in Jezus naam en heb geen opleiding of achtergrond in de oosterse geneeswijze/spiritualiteit)
 • Je gewoon even heel diep Gods Liefdevolle nabijheid wilt ervaren en wilt bijtanken in Zijn Liefde.

Door allerlei omstandigheden kan het zijn dat ons lichaam niet goed meer functioneert zoals God het heeft bedoeld. Of je kunt zo in je hoofd of in je emoties gaan zitten dat jij je lichaam niet meer kunt ervaren. Op een of andere manier zit je letterlijk niet lekker in je vel. Het lukt niet goed meer om te genieten en in het hier en nu aanwezig te zijn.
Heel veel ziektes en kwalen ontstaan door spanning en stress. Toch gaan we vaak niet op zoek naar de oorzaak maar proberen we de symptomen te bestrijden.
God heeft ons lichaam zo gemaakt dat het signalen afgeeft bij gevaar zodat we actie kunnen ondernemen. We staan echter vaak zo ver van ons lichaam af dat we niet meer hebben leren luisteren naar deze signalen waardoor we maar doorgaan en doorgaan totdat ons lichaam blokkeert en zo heftig gaat protesteren dat we wel moeten stoppen. Maar zelfs dan willen we vaak nog niet luisteren maar stoppen we ons lichaam vol met medicijnen om weer zo snel mogelijk door te kunnen gaan.

Via helend lichaamswerk gaan we samen met Jezus eindelijk eens luisteren naar je lichaam om te kijken wat je lichaam te vertellen heeft door daar Gods helende liefde naar toe te sturen.
Juist door liefde en aandacht te sturen naar je lichaam kan het lichaam eindelijk eens de boodschap doorgeven die het heeft willen afgeven maar waarvoor jij je afgesloten had zodat er herstel kan komen.
Vanuit onze christelijke opvoeding hebben we vaak geleerd dat ons lichaam zondig is en dat we vooral niet teveel moeten luisteren naar ons lichaam. Je hebt zelfs kringen waarbij geleerd wordt je lichaam totaal te negeren door te geloven dat Jezus je genezen heeft. Hoewel het zeker zo is dat via de Geest van God genezing in ziel en lichaam stroomt, is het simpel negeren van symptomen niet de weg naar goddelijke genezing. Goddelijke genezing is juist het lichaam omarmen in liefde en brengen in Gods Genezende Liefde. Liefde brengt genezing. God is Liefde. Negeren is geen liefde.
Ziekte is een vorm van onbalans. Ziekte kan ontstaan door uiterlijke factoren zoals verkeerd eten, te weinig bewegen of door verkeerde gewoontes zoals roken en teveel drinken enz.
Maar vaker ontstaat ziekte door innerlijke strijd waardoor de innerlijke weerstand afneemt en er ziektes kunnen ontwikkelen doordat je veel vatbaarder wordt voor kwalen of door rechtstreeks door ophoping van spanning in het lichaam.
Door langdurige innerlijke strijd door ongezonde gespannen relaties, onverwerkte trauma’s of langdurige stress privé of op het werk kunnen de meest uiteenlopende kwalen ontwikkelen in je lichaam. Als de oorzaak innerlijk onbalans is zal symptoombestrijding niet voldoende zijn. De kwaal zal zeer moeizaam helen of er zullen steeds nieuwe kwalen ontwikkelen. Het lichaam blijft protesteren totdat het innerlijk conflict wordt opgelost.

Hoe ziet een consult eruit?

Via helend lichaamswerk met Jezus gaan we aandacht geven aan het signaal wat je lichaam afgeeft.
We gaan contact maken met je lichaam via zegenende aanraking en waarbij ik hardop woorden van leven uitspreek in Jezus naam.
Tijdens de zegening mag je zo gaan liggen zoals je het zelf prettig vind.
In overleg kan er ook olie zalving ploats vinden zoals beschreven in de Bijbel.
(Mark6:13 Zij zalfden veel zieken met olie en maakten hen gezond.)

Regelmatig krijg ik ook boodschappen van God door. Ik blijf in overleg met jou over wat er gebeurd en wat je voelt en ervaart.
Het lichaam is niet minderwaardig of zondig maar is heilig, door God geschapen uit liefde.

Door zegende aanraking en  helende woorden van God brengen we liefdevolle aandacht naar het lichaam en vragen Jezus je lichaam aan te raken met Zijn helende Liefde. We gaan echter ook luisteren naar wat je lichaam te vertellen heeft en vragen aan Jezus de diepere lagen van de pijn in de ziel aan te raken en te helen zodat de innerlijke conflicten heling kunnen ontvangen zodat Gods genezende Liefde weer door kan stromen in je lichaam.
We gaan voor een holistische genezing van geest, ziel en lichaam waarbij het lichaam het startpunt van genezing is.
Door ziekte en pijn kunnen we zelfs ons lichaam gaan haten en emotioneel afstoten waardoor genezing nog moeizamer gaat. Want haat brengt geen genezing. Door je lichaam af te wijzen ontstaat er een vicieuze cirkel van negatieve energie waarin de ziekte in stand wordt gehouden. We gaan liefde brengen naar de plek waar pijn is en laten Gods Liefde stromen naar de onderliggende emotionele lagen in de ziel waarvan de kwaal een signaal is.

Jac 5:14-15  Ben je ziek? Vraag dan de leiders van de gemeente om te komen. Ze zullen voor je bidden en je namens de Heer met olie zalven. En dat gebed dat vol geloof gebeden wordt, zal je gezond maken. De Heer zal je genezen.

Helende reis met Jezus

Testimonials

Ik had geen specifieke problemen of wensen, maar vond het idee van aanraking van mijn lichaam, met de volledige aandacht in de naam van Jezus Christus  heerlijk. In diepste wezen geloof ik dat elk mens behoefte heeft aan aanraking met liefde. En God is liefde. Heel bijzonder vond ik het moment waarop jij aangaf dat er een blokkade zat bij mijn buik (die was ik even vergeten). Met jouw aanbidding tot Jezus, mocht die blokkade worden doorbroken. Ik voelde energie door mijn hele lichaam stromen, ik voelde heling. En vervolgens ruimte en vreugde. Ik voelde me bevrijd van oud zeer. Vanaf nu mag ik met mijn hele lichaam, ziel en geest in Gods vreugde gaan leven. Ik voel me een gezegend mens. Dank je wel Robert voor alles wat jij in liefde hebt gedaan voor mij. Ik raad iedereen aan om te komen schuilen, huilen of te genieten.- Wendy

Ik kan je Robert van harte aanbevelen als je ergens mee rondloopt waar  je zelf geen uitkomst (meer) kunt zien.
Waarom?
Robert ziet lichaam, ziel en geest als een geheel dat nauw in verbinding staat met elkaar.
Heel erg (joods) bijbels  in tegenstelling tot het Griekse denken.
Hij  stapt daarin ook uit door aanraking, handoplegging  in te zetten in samenhang met gebed.
Hij  heeft daarbij een helder onderscheid waarop het aankomt, legt goed uit welk pad hij gaat met je. Hij doet dat ook op een integere manier en neemt alle tijd voor je. Hij stelt Christus steeds weer centraal en de liefde van God is iets levends voor hem. Het werk van de Geest is niet vreemd voor hem.
Het vraagt moed om zo’n bediening en praktijk te runnen, want ik ken eerlijk gezegd geen enkele andere coach die dit pad bewandelen durft. De vrucht die ik zelf uit elke sessie met hem heb mogen ontvangen, is regelrecht terug te leiden tot de vrucht van de Geest: liefde, blijdschap, vrede, vrijheid, geloof, hoop….. (zie Galaten 5:22) – Sjoerd Poorta (zelf ook coach http://www.uitdeverf.com/)

—–

Al jarenlang kon ik niet goed doorademen naar mijn buik. Ik wist dat er een energieophoping zat in mijn buik en heb in het verleden last van hyperventilatie gehad.
De bekkenbodem fysiotherapeut (voor behandeling van ongewenst urineverlies tijdens sporten) spoorde me aan om goed door te ademen naar mijn buik.
Ik werd me ervan bewust dat er veel spanning zat in mijn buik en bekkenbodem. Mijn emoties namen toe, toen ik mijn buik niet meer inhield om goed te kunnen doorademen.
Mezelf afvragend wie me zou kunnen helpen om van deze spanning af te komen, bracht een heldere gedachte de naam Robert van Mierlo in mijn hoofd.
Niet lang geleden had ik op Robert’s website “Leven in God” gelezen over helend lichaamswerk.
Robert deed gebed en zegende mijn buik. Direct voelde ik energie vrijkomen. Het voelde alsof er bolletjes met energie open sprongen in mijn buik.
Ook bad Robert onder leiding van de Heilige Geest voor de moederliefde richting mijn kinderen. Hij legde zijn hand boven en onder mijn hart en ook daar voelde ik diezelfde energie ontstaan.
Blokkades werden weggenomen, zelfs op plekken waar ik me niet bewust van was…
Robert bleef in gebed en zegende een pijnlijke plek onderaan mijn schouderblad. Twee weken later werkte de zegening nog verder door en genas ook deze pijnlijke plek.
Ik ben vrijgemaakt door Jezus, kan volop doorademen naar mijn buik. Ik voel meer liefde voor mijn kinderen en vriend, maar ook voor andere mensen om mij heen én voor God.
Het voelt zó goed! Ik ben Robert enorm dankbaar, zie veel eigenschappen van het karakter van Jezus in hem. Zo kon ik in vertrouwen plaatsnemen op de bank en mezelf overgeven aan Jezus. – Linda

—-

Lieve Robert,

Ik voel me dankbaar dat ik bij je mocht komen gisteren.
Het heeft wonderbaarlijk veel goed gedaan. Ik voel me lichter, rustiger en vol vertrouwen.
Mijn rug deed met opstaan nauwelijks nog pijn en ik heb vanochtend eindelijk weer wat dingen kunnen aanpakken.
Dat ik nog ontzettend moe ben, baart me nu geen zorgen meer. – Conny

Helende reis met Jezus