Boosheid als kracht

De emotie boosheid wordt vaak als negatief gezien maar het is een door God geschapen emotie die ons kracht geeft om tegen onrecht te strijden.
Als deze boosheid er niet mag zijn maar onderdrukt wordt gaat het een eigen leven leiden en zal het vroeg of laat eruit komen op een wijze die niet gezond is.
Boosheid over onrecht heeft een doel en moet ingezet worden op de juiste wijze. Boosheid over onrecht geeft beweging en zet tot actie.
God is een rechtvaardig God. Als je boos bent over onrecht en je wilt tot actie overgaan, zal God met je zijn zolang je op rechtvaardig wijze strijd voor recht. Laat je alleen niet verleiden om je boosheid om te zetten in haat. Er is verschil tussen boosheid en haat. Boosheid uit God zoekt gerechtigheid maar blijft beheerst en rechtvaardig. Haat is blinde boosheid en slaat door.

Afgelopen tijd komt er wereldwijd heel veel onrecht aan het licht op het gebied van pedofiele netwerken, satanisch ritueel misbruik en mensen/kinder handel. Maar ook massale misleiding via media, aanzetten tot angst enz. Het blijkt dat sleutel figuren in de politiek, politie en rechters hierbij betrokken zijn in binnen en buitenland. Dit maakt het aanpakken van dit netwerk uiterst moeilijk omdat iedereen elkaar de hand boven het hoofd houdt. Maar er komen haarscheuren in het zeer grote netwerk. Steeds meer mensen gaan opstaan tegen dit zeer grote onrecht. De waarheid komt altijd aan het licht. Er staan helden op wereldwijd die dit onrecht aan het licht brengen. Er is geen weg meer terug. God zelf gaat zich ermee bemoeien. Er gaat een oordeel over de wereld. Maar God zoekt helden die Hij kan gebruiken om deze duistere praktijken aan het licht te brengen.

Helden die met de wapens van licht en liefde te strijden trekken. Die fout, fout durven noemen en onrecht aan het licht brengen.
Ik heb diep respect voor Pieter Omtzigt die het lef heeft in de tweede kamer te vechten voor het recht. God zij met hem.

Ik bid dat er wereldwijd leiders krachtig op zullen staan die gaan voor recht en waarheid en de duisternis en onrecht, misleiding en leugens ook in hun eigen organisatie aan het licht durven brengen.
Maar ik bid ook voor burger initiatieven die in de kracht van God gaan opstaan en nee zeggen tegen onrecht vanuit overheid en politiek en duisternis aan het licht gaan brengen.
Ik bid ook voor individuen die onderdrukt en gemanipuleerd worden door eigen omgeving om de waarheid niet naar buiten te brengen. Ik bid voor kracht en moed om op te staan.
Ik bid voor hen die zitten in angst en niet durven op te staan dat ze kracht ontvangen om op te staan voor de waarheid wetende dat God met hen is.

Ik bid voor een golf van heilige boosheid over de wereld zodat er een diepe reiniging over de aarde zal gaan en rechtvaardigheid zal geschieden en alle onrecht en leugen aan het licht zal komen.

Ik bid voor goddelijke bescherming voor allen die gaan opstaan en soms hun leven riskeren om onrecht en leugen aan het licht te brengen.

Lieve mensen. We zitten in een geestelijke wereldwijze oorlog. Maar Jezus Christus zal zegevieren!

 

 

Hieronder een fragment van Pieter Omtzigt die de toeslagaffaire aankaart en het onrecht aan het licht durft te brengen zonder aanziens des persoons. RESPECT