Wist je dat de hele schepping een grote profetische uiting van God is?
Je kunt in heel de schepping het spreken van God, Zijn Wezen ontmoeten en ervaren.
De hele schepping is bedoeld om ons te onderwijzen en waarin God Zichzelf aan ons bekend maakt.
Je kunt je hart er voor openen en God ontmoeten en Zijn spreken ervaren en beleven of je hart toesluiten.
Zelf word ik steeds gevoeliger voor het spreken en ervaren van God in de natuur. Het is groeien in bewustzijn. En als jij jezelf opent voor Gods spreken door de natuur, zul je Zijn spreken steeds vaker gaan ervaren. Door de wind, bloemen, luchten, zingende vogels, landschappen, de zon enz enz.
In alles wat God heeft geschapen kun je Hem ontmoeten.
Je hoeft er geen verre reizen voor te maken. Het is om je heen. Iedere dag weer.

Gisteren fietste ik naar mijn moestuin en zag deze vlinder op een aar zitten in de volle avondzon. Helemaal alleen tussen het gras zicht op te warmen in de zon. Ik werd er door geraakt door zijn prachtige kleuren. Ik stopte, fietste een stukje terug en pakte mijn camera die ik altijd bij me heb voor dit soort momenten. De vlinder bleef lang genoeg zitten of een foto te kunnen maken. Daarna vloog hij weg.
Dank je wel vlinder dat ik je schoonheid mocht genieten en iets van Gods heerlijkheid heb mogen ervaren……

Psalm 19: De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt het werk zijner handen; 2  de dag doet sprake toestromen aan de dag, en de nacht predikt kennis aan de nacht. 3  Het is geen sprake en het zijn geen woorden, hun stem wordt niet vernomen: 4  toch gaat hun prediking uit over de ganse aarde en hun taal tot aan het einde der wereld.