IrritatieJa, je leest het goed. Irritatie is een door God geschapen emotie. Het geeft je energie om dingen te veranderen.
Als je ergens door geïrriteerd raakt zet dat een energie vrij die je kunt aanwenden voor verandering.Ik heb het dan met name over die vormen van irritatie die voortkomen uit de situaties dat dingen niet gaan zoals ze zouden moeten gaan. Er komt dan een energie in je vrij van boosheid, woede of frustratie. Als je deze energie verkeerd gebruik gaat deze vernietigend werken. Maar als je deze energie gebruikt om positieve veranderingen aan te brengen wordt het een zegenrijke energie.
Irritatie is dan een signaal om in beweging te komen en een bijdrage te gaan leveren aan de oplossing van het probleem met de kwaliteiten die God jou gegeven heeft.
Als jij je bijvoorbeeld irriteert aan het zwerfvuil bij jou in de straat kun je boos worden op alles en iedereen maar je kunt ook een vuilniszak pakken en een prikstok en het op gaan ruimen. Of je kunt actie ondernemen op een andere wijze zodat het op groter schaal opgelost gaat worden.
Je kunt je irritatie omzetten in ondernemerschap en je kwaliteiten gebruiken om sociale problemen op te lossen waar jij tegenaan loopt.
Irritatie die naar binnen slaat is vernietigende energie. Het beschadigt je ziel, verpest je humeur en kan zelfs tot vele lichamelijke klachten leiden als ze lang aanhouden.
Als je echter de energie omzet in positief handelen, vanuit geloof en liefde, komt er iets moois uit voort.

Maar vaak heeft irritatie niet te maken met de buitenwereld maar is het een spiegel van je innerlijke wereld.
Je wordt geconfronteerd met de rommel in je eigen hart die wordt getriggerd door een bepaalde situatie waardoor je buitensporig reageert. Dan kun je deze energie gebruiken om naar binnen te gaan en daar samen met Jezus de rommel op te gaan ruimen in je eigen hart.
Als je op deze wijze naar je eigen irritatie durft te kijken gaat er geen energie verloren in je leven maar wordt deze aangewend tot een positieve verandering.