Schaamte is een enorme blokkade die veel mensen belemmert om te groeien.
Door schaamte durf je geen hulp te vragen terwijl het eigenlijk zou moeten.
Door schaamte durf je niet jezelf te zijn omdat je bang bent afgewezen te worden.
Door schaamte ben je steeds bezig met het bedekken en verbergen van iets wat niet gezien mag worden. Dat kost heel veel energie.
Door schaamte groei je scheef omdat je niet rechtop durft te lopen.
Door schaamte moet je steeds omwegen zoeken om je doel te bereiken.
Door schaamte leef je steeds in angst
Door schaamte kun je nooit echt open en eerlijk zijn.
Door schaamte kun je nooit mensen heel dichtbij laten komen.
Door schaamte kun je moeilijk liefde ontvangen
Door schaamte heb je moeite met intimiteit
Door schaamte draag je een last met je mee en kun je Gods liefde, blijdschap en vrede niet ten volle ervaren.

Jezus is voor jou aan het kruis gestorven en heeft jouw schaamte gedragen.
Hij nodig je uit je schaamte bij Hem neer te leggen en de schaamte voorbij te gaan.

Blijf niet langer lopen met de last van schaamte in je leven en durf je schaamte in het Licht van God te brengen.
Ga naar een vertrouwenspersoon en breng samen je schaamte aan het Licht.
De schaamte kan van alles zijn. Een groot geheim, een zonde, geaardheid, uiterlijk, verslaving, angst, zwakheid, enz.
Geef het aan Jezus en laat het achter je.
Kies ervoor de schaamte voorbij te gaan.
Wees moedig en DURF TE LEVEN in vrijheid.