God heeft in het universum wetten gelegd. Een van die wetten is de wet van de waarheid.
De waarheid laat zich altijd vinden voor hen die er oprecht en ernstig naar op zoek zijn.
Vaak is de waarheid verborgen. Bedoeld om zich te laten vinden door wie er ernstig naar op zoek zijn. De waarheid is kostbaar. De waarheid maakt vrij en geeft vrede en genezing.
De satan is een leugenaar vanaf het begin om mensen te misleiden.
Het probleem is niet dat we de waarheid niet kunnen ontdekken maar het probleem is dat we de waarheid niet willen zien omdat deze te pijnlijk is.
Vaak leven we liever in een leugen dan dat we de waarheid onder ogen moeten zien. De waarheid onder ogen zien geeft verantwoordelijkheid en betekent vaak dat we keuzes moeten maken die we niet prettig vinden.

Het is makkelijker je achter een leugen te verschuilen dan om te veranderen. Zeker als de meeste mensen in je omgeving in dezelfde leugen geloven.
Maar alles zal ooit aan het licht komen. Alle verborgen dingen worden openbaar. Als God met Zijn Licht gaat schijnen kan de leugen niet meer verborgen blijven en kun jij je nergens meer achter verschuilen. Dan moeten we verantwoording afleggen voor het onderdrukken van de waarheid.

Maar wat is waarheid?
Als je echt op zoek bent naar de waarheid zal deze zich altijd aan je openbaren. Dat is namelijk de wetmatigheid van de waarheid.
Wie zoekt ZAL vinden.
God zal je helpen.
Dat wil niet zeggen dat het altijd eenvoudig is om de waarheid te achterhalen. Maar wie volhardend zoekt zal vinden. Er zal tegenstand zijn want de satan is als de dood dat de leugen aan het licht komt.
Dus zoeken naar de waarheid kan ook op veel tegenstand stuiten. Mensen die in een leugen willen blijven geloven worden zenuwachtig als mensen naar de waarheid gaat zoeken en deze dreigen te vinden. Deze tegenstand is een goed teken. Je bent op de goede weg.

In mijn pastorale praktijk stuit ik ook regelmatig op weerstand als we op zoek gaan naar de kern van het probleem. Er is vaak een onbewuste weerstand om echt naar de kern te gaan. De kern is bedekt. Men heeft mechanismes opgebouwd om de waarheid niet onder ogen te hoeven zien. Men gaat liever bezig met symptomen dan waar het werkelijk over gaat. Maar als we eenmaal bij de kern komen kan er krachtig herstel doorbreken. De waarheid maakt vrij.
Ik maak zelfs regelmatig mee dat het onmogelijk is om naar binnen te gaan naar de kern omdat mensen dat gewoon niet willen of kunnen. Ze vragen om hulp maar willen niet werken aan waar het werkelijk over gaat. Soms is de waarheid te pijnlijk. Dat moeten er tussenstappen genomen worden en moeten er eerst een paar schillen af om bij de kern te komen. Soms is een trauma zo diep weggestopt dat men het niet eens meer kan herinneren. Je kunt er dan niet in een keer naar toe. Maar als men echt wil zal de Heilige Geest, de Geest der Waarheid je leiden tot de volle waarheid. Maar soms is het de tijd nog niet. Voor alles is een tijd.

In de Bijbel wordt Jezus de Waarheid genoemd en de Heilige Geest de Geest der Waarheid.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat de verkondiging van de boodschap van Jezus Christus regelmatig op veel weerstand stuit.
Mensen willen nog wel in een god en in een hogere macht of christusbewustzijn geloven. Maar als je het hebt over Jezus Christus en Zijn offer aan het kruis voor de mensheid dan ontstaat er vaak weerstand.

Mocht je zelf ervaren dat er veel verwarring is in je leven en je niet goed kunt verbinden met je ziel en je relatie met God niet goed is, dan kan het zijn dat er onbewuste leugens in je leven aanwezig zijn die zich niet willen tonen maar je willen afleiden door lichamelijke of emotionele symptomen.
Mocht je behoefte hebben om eens diep naar binnen te kijken samen met Jezus en heb je er wat hulp bij nodig? Neem gerust contact met me op.