Bij regelmaat ontstaat er weer een strijd tussen christenen rondom een bepaalde leer of overtuiging. Het gaat dan om goed of fout. We willen dan weer graag op de stoel van God zitten en oordelen over onze naaste. We willen graag gelijk krijgen en halen over en weer Bijbelteksten aan. Zo ontstaat er weer verdeeldheid en scheuring onder christenen en wordt het lichaam van Christus verdeeld. Dat is al heel de kerkgeschiedenis zo gegaan en gaat vandaag de dag nog steeds door. Of het nu gaat over de doop, het vieren van Kerstfeest, de zondagsrust, huwelijk en scheiding, of hoe omgaan met geaardheid en seksualiteit, er is altijd wel reden om de wet, de juiste leer, tot dogma te verheffen boven de liefde.
Jezus heeft ons echter vrijgekocht van de wet en wijst ons op de weg van de liefde, de weg van het hart. Reinheid komt niet voort uit het je houden aan regeltjes en wetten. Het is juist gebleken dat we dat niet kunnen. Jezus wijst ons de weg van de liefde. Wie liefheeft vervult de wet vanuit zijn hart. Liefde doet de naaste geen kwaad, heeft respect voor de ander en behandelt de ander zoals hij zelf behandelt zou willen worden. In de liefde mag er verschil van mening zijn want niemand heeft de waarheid in pacht. We kunnen ook ongelijk hebben. Gods weg is de innerlijke weg van steeds oprecht zoeken naar de weg van de liefde. God is liefde. Wie zich naar de liefde uitstrekt, strekt zich uit naar God.
Liefde is altijd gericht op relatie en niet op de leer. Hoe kun je de ander tot zegen zijn vanuit Gods liefde. Samen de weg van God zoeken in soms lastige kwesties. Dat is een hele uitdaging waarin de liefde en respect voor ander centraal hoort te staan en niet de wet. Samen zoeken naar het plan van God in soms complexe situaties waarin de Bijbel lang niet altijd helder spreekt.

Vroeger was ik zelf erg met de leer bezig. Zuiverheid van leer was belangrijker dan relatie. Ik had snel een mening en oordeel over anderen. Totdat ik zelf in een burnout terecht kwam en merkte dat ik minder zuiver was dan ik dacht. Ik viel mezelf tegen en wist dingen niet meer zo zeker die ik vroeger allemaal zeker wist. Ik heb toen Gods Genade dieper mogen leren kennen. Gods liefde die zich richtte op mijn hart, de persoon die ik ben en niet op mijn leer of goede werken.
Nu mag ik velen ontvangen in mijn praktijk die worstelen met veel dingen in hun leven. Ik mag hen benaderen vanuit de onvoorwaardelijke liefde van God en van daaruit de weg naar heling zoeken. Het hoogst haalbare in hun situatie. Dat is niet altijd zoals het eigenlijk zou moeten volgens de perfectie. Niet altijd is daar genezen. Er is soms lijden waar we doorheen gaan. Soms lukt niet om in een huwelijk samen te blijven enz. We leven in een verbroken wereld. Het hoogst haalbare is voor ieder persoon en in elke situatie anders. Wij mogen elkaar daar niet op oordelen. Het is aan God om het hart te doorgronden. Het is aan ons om liefde te hebben en onze naaste te ondersteunen in zijn/haar zoektocht naar het hoogst haalbare vanuit de liefde.
Maar alt we al ergens aandacht op moeten vestigen. Laten we ons dan richten op innerlijke reinheid, liefde, zuiverheid, integriteit, betrouwbaarheid, trouw, gerechtigheid, barmhartigheid, vrede, eenheid enz. Dan zijn we bezig met het hart van God en met Zijn koninkrijk.
Bezig zijn met wat Jezus voor ons heeft gedaan en Zijn onderwijzing over de weg van de liefde. Dat is de kern van het evangelie die ons allen samenbrengt. Al het andere moet daaraan ondergeschikt zijn.

Ter afsluiting nog een aantal teksten die de kern van het evangelie raken waarin God ons oproept tot liefde.

1 Johannes 3:23  En dit is zijn gebod: dat wij geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en elkander liefhebben, gelijk Hij ons geboden heeft.

Hooglied 8:6  Leg mij als een zegel aan uw hart als een zegel aan uw arm. Want sterk als de dood is de liefde onverbiddelijk als het rijk van de doden de hartstocht, haar vlammen zijn vuurvlammen, een vuurgloed des HEREN.

Hooglied 8:7  Vele wateren kunnen de liefde niet blussen en rivieren spoelen haar niet weg. Al bood iemand alles wat hij bezit voor de liefde, smadelijk zou men hem afwijzen.

1 Corinthiërs 13:5  Liefde, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet,

1 Johannes 4:12  Niemand heeft ooit God aanschouwd; indien wij elkander liefhebben, blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt geworden.

1 Johannes 4:16  En wij hebben de liefde onderkend en geloofd, die God jegens ons heeft. God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem.

Rom 14:4 Wie denk je dat je bent, dat je een broeder beoordeelt? Je beoordeelt toch ook niet de knecht van iemand anders? Hij dient jóu toch niet? Of hij zijn werk goed of slecht doet, gaat toch alleen zijn heer aan? Maar je broeder zal het goed doen, want God zal hem helpen.