We zitten weer midden in een lockdown. En dat nog wel tijdens de kerstdagen.
Maar wees je bewust dat Jezus zelf 33 jaar in de grootste lockdown aller tijden heeft gezeten.
Hij heeft Zijn hemelse woonplaats vrijwillig verlaten om 33 jaar opgesloten te zitten in het lichaam van een mens.
Wat moet dat geweest zijn voor Jezus? Hij was gewend aan Gods heerlijkheid en hemelse onbeperkte vrijheid en mogelijkheden.
Nu moest onze Verlosser de beperkingen van het mens-zijn ervaren en doorleven.
Hij heeft ervaren wat pijn en verdriet is. Wat afwijzing en vernedering is.
Hij heeft ervaren wat verleiding is en verachting. Honger en dorst.
Hij heeft angst ervaren en marteling.
Er uiteindelijk heeft Hij de dood ervaren tot in het diepste dodenrijk.
En Hij heeft dat allemaal ondergaan uit liefde voor jou en mij.
Zodat het oordeel, de pandemie van de zonde, aan ons voorbij zou gaan.

 • Jezus heeft met Zijn kostbaar bloed een volmaakt vaccin ontwikkeld tegen alle ziekte en kwaal en tegen alle ongerechtigheid en zonde.
  Slecht met een injectie met het bloed van Jezus ben je voor eeuwig immuun.
  1 Johannes 1:7  het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.
 • Je hoeft geen afstand meer te houden tot de troon van God. De afstand beperking tot God is opgeheven.
  Hebr 10:19 door het [geofferde] bloed van Jezus kunnen we nu dus zonder vrees en vol geloof het [hemelse] heiligdom binnengaan.
 • De lockdown is opgeheven. Waar de Geest des Heren is, is vrijheid.
  2 Corinthiërs 3:17  De Here nu is de Geest; en waar de Geest des Heren is, is vrijheid.
 • Je mag elkaar weer aanraken en kussen.
  2 Corinthiërs 13:12  Groet elkander met de heilige kus.
 • We hoeven geen mondmaskers meer te dragen maar mogen onbelemmerd de heerlijkheid van God weerspiegelen via ons aangezicht.
  2 Corinthiërs 3:18  En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is.