Deze eigenwijze klaproos kwam ik tegen voor in mijn straat vlak voor een rond blok beton die moet voorkomen dat auto’s de stoep oprijden.
Ik vind het prachtig en wonderlijk hoe deze klaproos zijn weg vindt en kan bloeien in een onmogelijke situatie.
Er zijn duizend redenen te bedenken voor het zaadje om NIET te kiemen op deze plaats.
Maar als God je ergens plaatst dan is het de bedoeling dat je daar tot volle bloei komt. Hoe onmogelijk het ook lijkt. God zal voorzien in alles wat nodig is om in je volle potentie te komen. Hoe onmogelijk het ook lijkt. Voor God zijn alle dingen mogelijk.
We mogen leren van deze klaproos. Klaprozen zijn echte pioniers. Het zijn vaak de eerste bloemen die bloeien op plaatsen waar niks groeit.
Durf jij een klaproos te zijn? Durf jij te kiemen en open te gaan op de plek waar je bent hoe onmogelijk die ook lijkt. God maakt geen fouten. God heeft je geplaatst waar je bent en daar mag je tot bloei komen. Hoe de situatie ook is. Niemand kan Gods plan tegenhouden. Niemand kan tegenhouden dat jij tot bloei komt als je leert vertrouwen op God in plaats van de onmogelijke omstandigheden.
God wil juist in moeilijke omstandigheden Zichzelf aan jou openbaren en Zijn liefde en genade in en door jou heen laten zien aan de wereld om je heen.
Wat voor mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God.
Durf je over te geven aan God en nodig Hem uit in en door jou heen Zijn liefde en genade te openbaren in welke bizarre situatie jij je ook bevind.

Jes 35:1 Jesaja zegt: De woestijn en het dorre land zullen blij zijn. De steppe zal juichen en zal bloeien als een roos. (basis bijbel)