Het liefst zouden we God willen zien als een soort tovenaar die al onze problemen en ziektes als bij toverslag van ons afneemt door ons gebed. En als het niet door ons gebed lukt dan wellicht door het gebed van een geloofsheld, het hulpje van de tovenaar.
God is echter geen tovenaar maar een liefhebbende Vader die wil dat het goed met je gaat en die een liefdevolle relatie met je wil hebben.
God is Liefde en Hij verlangt je leven te helen. Door als bij toverslag al je problemen steeds weg te nemen zou betekenen dat je nooit iets zou leren. Je leert niet van je fouten, je verkeerde denk en gedragspatronen komen nooit aan het licht. Je hoeft niet te veranderen en je blijft in je verbrokenheid.
Dat is geen liefde.
God wil heel graag je leven helen en je brengen in je goddelijke bestemming. Daarom wil Hij dat je soms dwars door dingen heen gaat om te leren. Maar Hij laat je niet alleen. Hij gaat met je mee. Problemen in ons leven hebben vaak een oorzaak. God wil die diepere oorzaak in ons leven helen.
Als we bidden en God om hulp vragen gaat Hij aan de slag. Maar niet altijd op de wijze waarop wij dat willen. Wij willen vaak zo snel mogelijk van onze problemen af terwijl God gaat voor een diepgaande en blijvende oplossing en heling van heel ons leven.
Dat komt omdat God uit is op een herstelde en diepgaande relatie in liefde en niet enkel op een oppervlakkige zegening. God wil Zijn Liefde EN Heerlijkheid met ons delen en dat kan Hij alleen als ons leven geheeld is.
God is niet van de symptoom bestrijding van van het diepe helen van ons leven. Dan moet soms de onderste steen boven. Dat is niet altijd leuk maar wel nodig om tot diepe heling te komen. Het doel van die heling is dat God Zijn Heerlijkheid met ons kan delen. Zijn Heerlijkheid kan Hij niet delen als wij nog leven in verbrokenheid.

In mijn bediening als gebedstherapeut leer ik ook steeds meer om te luisteren naar de Heilige Geest en niet zomaar te bidden voor symptomen. Ik ga samen met mensen en Jezus kijken naar de diepere lagen achter het probleem. Vaak hebben problemen in ons leven een diepere oorzaak en zijn het gevolg van een verbroken leven. Dan is er meer nodig dat het wegnemen van het symptoom. Of het nu om angsten, ziektes of relatie problemen gaat. Vaak liggen er destructieve patronen in ons eigen leven aan ten grondslag. Durven wij daar samen met Jezus naar te kijken en Zijn helende Liefde daar in toe te laten?
Daar is moed voor nodig. Bereidheid om naar je pijn te kijken en bereidheid om te veranderen. Het is veel makkelijker om gebed te vragen aan een godsman die dan vervolgens door handoplegging in Jezus naam al je problemen wegneemt. Maar dan benaderen we God als een tovenaar en nemen geen enkele verantwoordelijkheid voor ons leven.
God wil ons leven helen maar wil dat samen met jou doen. Jezus is gekomen en heeft Zijn leven voor je gegeven. Maar Hij kan alleen je leven helen als Jij dat toestaat. Als Jij Jezus toestemming geeft je leven te helen in die lagen waarin heling nodig is. Daarin speelt overgave, vertrouwen, vergeving en loslaten van controle een belangrijk rol.

God is geen tovenaar maar een Leidsman ten Leven.

Als gebedstherapeut wil ik je helpen en dienen in dit proces van diepgaande heling.
Ik doe dat via de helende reis met Jezus.
http://agapecoach.nl/coaching-tot-transformatie-5-sessies/