Al bijna 40 jaar beweeg ik mij in evangelische kringen waarbij goddelijke genezing een belangrijk onderdeel uitmaakt van de geloofsleer. Ik heb veel boeken gelezen, ben naar conferenties gegaan, genezingsdiensten, workshops, heb zelf veel met mensen gebeden voor genezing en heb veel wonderbaarlijke dingen gezien, gelezen en meegemaakt.
Toch, als ik heel eerlijk ben valt het resultaat erg tegen. De meeste mensen genezen niet. Het is fantastisch dat er mensen wonderbaarlijk worden genezen maar er is vaak weinig ruimte voor mensen die niet genezen.
In de loop van de jaren ben ik goddelijke genezing anders gaan zien.
Het belangrijkste aspect van goddelijke genezing wat in de Bijbel wordt genoemd en waar Jezus over spreekt wordt erg weinig benadrukt in de beweging die bezig is met gebedsgenezing.
Het Koninkrijk van God is een verheven, innerlijk Koninkrijk.
Jezus predikte een boodschap over dat Koninkrijk van God. De uiterlijke tekenen en wonderen waren slechts een teken van dat Koninkrijk van God. Lichamelijke genezing IS niet het Koninkrijk van God. Iemand die ziek is, is niet minder dan iemand met een gezond lichaam.
Een ziek persoon kan een diepere relatie met God hebben dan een gezond persoon. Sterker nog. Ziekte drijft ons vaak dichter naar God toe omdat we Hem ernstig gaan zoeken.
God heeft niet onze lichamelijke gezondheid op het oog als belangrijkste maar onze geestelijke gezondheid.
Het lichaam geeft soms signalen af die ons uitnodigen naar binnen te kijken.
We vergeten dat de ultieme genezing niet een gezond lichaam is maar de dood! De dood verlost ons van ons onvolmaakt lichaam die onderhevig is aan vergankelijkheid.
Goddelijke genezing 2.0 gaat dan ook niet over lichamelijke genezing maar over geestelijke gezondheid.
Geest, ziel en lichaam zijn één geheel. Vanuit een gezonde geest komt de ziel en het lichaam veel sneller tot heling.
Vaak liggen achter chronische ziektes een diversiteit aan destructieve patronen in ons leven. Vaak veroorzaakt door onze jeugd of al doorgegeven via het voorgeslacht. Ziekte kan zich ook vasthechten in ons denken en in onze emoties waardoor genezing niet goed kan doorbreken. Je raakt gewend aan het leven met ziekte en het wordt een gewoonte waardoor je hoop en geloof in verandering en genezing kan stagneren. Andersom kunnen negatieve gedachtepatronen, stress, zorgen en angsten op termijn ook ons lichaam aantasten.
Ons lichaam is niet ontworpen om langdurig stress, angst, zorg, boosheid, haat en andere negatieve energieën te moeten opslaan.
De symptomen kunnen we proberen te bestrijden met medicijnen, therapie of gebed maar als we niet bereid zijn de diepte in de gaan en te luisteren naar de boodschap van de symptomen, zullen problemen op een ander vlak weer terugkomen.
God heeft onze heelheid als persoon voor ogen.
Maar er is moed voor nodig om echt naar binnen te durven kijken en God de diepste overleggingen van ons hart, onze motieven en ons gedrag te laten doorzoeken en te toetsen.

psalm 139:23 Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, toets mij en ken mijn gedachten; 24 zie, of bij mij een heilloze (schadelijke) weg is, en leid mij op de eeuwige weg.

We slikken liever een pilletje of vragen liever om gebed dan dat we ons leven moeten veranderen.
Het niet bereid zijn om in jezelf te kijken en echt de diepte in te gaan hoort ook een beetje bij deze jachtige tijd waarin we leven. Alles moet snel opgelost worden. We vragen God om genezing maar zijn vaak niet bereid het pad te bewandelen wat daarvoor nodig is.
Natuurlijk kan God door Zijn genade iemand in een seconde genezen. En dat gebeurt ook regelmatig. Maar zelfs als je geneest door God door genade en je bent niet bereid de echte oorzaak van je ziekte aan te pakken, zal er op termijn weer een nieuw probleem ontwikkelen in je leven. Want Gods genade is geen excuus om te blijven zondigen maar is er om ons ruimte en tijd te geven om te veranderen naar Zijn beeld.

Ik krijg in mijn praktijk veel mensen die dieper willen gaan dan een oppervlakkig gebed voor genezing. Juist daarin zie ik hele mooie dingen gebeuren. Oude negatieve patronen worden diepgaand opgeruimd. Relatie met God wordt hersteld en verdiept. Er wordt weer levensvreugde, geloof en hoop geboren. Regelmatig vinden er ook bijzondere doorbraken plaats in lichamelijke genezingen omdat de diepere oorzaak wordt geheeld.
Voor mij is goddelijke genezing 2.0 (gaan voor geestelijke genezing vanuit de Bron) de focus en niet symptoom bestrijding.

Spreekt bovenstaande je aan? Neem gerust contact met me op via het contact formulier.
https://agapecoach.nl/contactformulier-agape-coach/