Goddelijke genezing is vaker een proces. En dat is heel logisch!

Al vanaf mijn tienertijd heb ik interesse in goddelijke genezing door gebed.
Ik heb veel boeken verslonden van dienstknechten van God met een krachtige genezingsbediening en heb talloze genezingsdiensten bezocht en gezien hoe God krachtig mensen aanraakt.
Ik heb veel getuigenissen gelezen van mensen die bijzondere genezingen hebben ontvangen door gebed.
Ook heb ik zelf mooi dingen mogen meemaken op gebied van goddelijke genezing waarvan een aantal mensen instant genezing hebben ervaren tijdens gebed.

Toch moet ik na veertig jaar in alle eerlijkheid concluderen dat mensen vaker niet worden genezen door een wonder dan wel. Ik heb ook schrijnende gevallen gezien van mensen die overtuigd waren dat ze zouden genezen door God en uiteindelijk zijn gestorven zonder afscheid te nemen omdat afscheid nemen in hun ogen een vorm van ongeloof was.

Inmiddels geloof ik niet langer meer dat God iedereen altijd instantelijk geneest op ons gebed.
Ik geloof nog steeds in goddelijke genezing door gebed en zie daar nog steeds prachtige resultaten van maar ik zie het nu als een proces. Soms gebruikt God ook medicijnen en ingrepen van artsen.

Een instant wonder in het moment is een uitzondering en noem ik meer een teken van Gods genade en almacht.
Het is ook niet logisch dat God iedereen zou genezing door een instant wonder. Ziekte is immers een signaal dat er iets niet in orde is. Als we de oorzaak niet oplossen en God geneest het symptoom kan de ziekte in alle hevigheid of nog erger terugkomen.
En dat zien we ook niet zelden gebeuren bij een instant wonder.

Ik zie een instant wonder als een teken van Gods liefde en genade die ons gelegenheid geeft ons leven verder op orde te brengen.
Doen we dat niet maar gaan we vrolijk door met ons ongezonde levensstijl. Dan zal de ziekte terug kunnen keren in een of andere vorm.

Johannes 5:14  Zie, gij zijt gezond geworden; zondig niet meer, opdat u niet iets ergers overkome.

God is uit op onze heelwording naar geest, ziel en lichaam. Hij is niet enkel uit op het wegnemen van symptomen. Daarom wil God ons diepgaand helen en niet enkel de symptomen wegnemen.
En soms hebben we juist de symptomen nodig om ons leven te helen.

Ik spreek regelmatig mensen die dankbaar zijn voor het lijden waar ze doorheen zijn gegaan omdat ze zonder die weg nooit de zegeningen zouden hebben ontvangen als het leven gewoon was doorgegaan.
Die zegeningen hadden ze nooit ontvangen als God de symptomen gelijk had weggenomen door gebed.

Maar sommige mensen zullen zeggen.
Jezus genas toch alle zieken die tot Hem kwamen?
Ja, Jezus deed dat als teken dat Hij de Messias was. Genezen was niet Zijn missie. Hij bracht een boodschap van bekering omdat Gods koninkrijk komende was. Jezus is gekomen om onze relatie met God te herstellen en uiteindelijk alles terug te brengen in goddelijke harmonie.
Om dit te bekrachtigen deed Hij tekenen en wonderen.

En die kracht om tekenen en wonderen te doen gaf Hij ook aan Zijn volgelingen om de boodschap van het evangelie te bekrachtigen.
Het is nooit bedoeld als een doel in zichzelf.
Jezus ging niet naar ziekenhuizen om daar iedereen te genezen.
Op de plaats Betesda waar velen zieken waren genas Jezus alleen één verlamde man (Joh 5)
Ook de apostelen hebben nooit iedereen genezen. Wel gebeurden er bijzondere wonderen door hun handen als tekenen en bevestiging van God op de prediking van het evangelie.
En dat gebeurt vandaag de dag nog steeds.

Matt 16: 17  Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: ………; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden.

Alleen kun je het niet omdraaien en de boodschap brengen dat iedereen door gebed zal genezen.
Dan ga je voorbij aan onze verantwoordelijkheid om een heilig, rein en gezond leven te leiden en eerbied te hebben voor Gods schepping waardoor we met elkaar bijna alle ziektes kunnen voorkomen.

Ik geloof dat ziektes bedoeld zijn als waarschuwing dat er ergens iets uit balans is.
Dat kan in onze privé leven zijn maar ook in de samenleving.
We moeten daar samen met God eerlijk naar kijken en zorgen dat de oorzaak opgelost wordt zodat de gezondheid weer terug kan keren.
God heeft ons een ongelooflijk krachtig herstellend vermogen gegeven.
Alleen dan moeten we wel leren luisteren naar ons lichaam en doen wat nodig is voor herstel.

De huidige gezondheidszorg is voornamelijk gericht op symptoombestrijding vanuit een verdienmodel van de farmaceutische industrie.
Er wordt grof geld verdiend aan het bestrijden van symptomen. Vanuit de farmaceutische industrie zal er dan ook nooit een prikkel komen om ziektes te voorkomen. Dat verklaart waarom er nauwelijks naar de oorzaak van ziekte wordt gekeken of men natuurlijke middelen gebruikt.
Nee, men is snel met het uitschrijven van synthetische medicijnen waar grof geld mee verdiend wordt maar de oorzaak van de ziekte niet mee wordt weggenomen maar eerder op termijn onze gezondheid aantast.

Ik geloof dat we weer terug moeten naar God.
Laten we de innerlijke weg gaan, ons verootmoedigen voor God en vragen wat we moeten doen om het balans in ons leven terug te krijgen zodat we weer gezond kunnen worden.
Een instant wonder door gebed is veel makkelijker. Dan hoeven we niet te veranderen.
Maar God is niet uit op symptoombestrijding maar Hij wil ons leven en onze samenleving helen.
En soms moet er eerst ziekte komen voordat mensen bereid zijn om te veranderen.

Heb je het vermoeden dat er onderliggende oorzaken zijn voor je symptomen die je genezing belemmeren?
Ben je bereid om samen met God te werken aan jezelf en diepgaand te veranderen?
Heb je behoefte aan geestelijke begeleiding in dit proces?
Neem gerust contact met me op om te kijken of ik iets voor je kan betekenen.
https://agapecoach.nl/contactformulier-agape-coach/

Je kunt ook kijken of mijn 10 delige video cursus over Holistische Goddelijke Gezondheid iets voor je is.