Sommige mensen hebben een hele mooie godservaringen en vertellen hoe ze diep worden aangeraakt door Gods Liefde. Anderen kunnen daar wel eens jaloers op worden.
Vroeger wilde ik ook zo graag Gods liefde ervaren. Jarenlang ben ik een echt verstandsmens geweest. Het geloof zat erg in mijn hoofd en ik wist theoretisch veel over God en de Bijbel. Als het echter om persoonlijke beleving aankwam zat ik erg vast. Ik kon moeilijk emoties tonen en kon slecht bij mijn eigen gevoel. Later toen ik voor mensen ging bidden zag ik regelmatig dat mensen diep werden aangeraakt als ik bad. Toch ervoer ik zelf erg weinig van Gods Liefde. Het leek wel of het buiten mij omging.
Ik ben door diepe dalen heengegaan en heb diepe innerlijke genezing ontvangen om bij mijn gevoel te komen. Maar ik ben God zo dankbaar dat ik nu meer vanuit mijn hart mag leven en veel minder vanuit mijn hoofd. Ik voel compassie en bewogenheid en ervaar Gods Liefde in mijn hart.
Het is heerlijk om te bidden met mensen en dan Gods bewogenheid ook zelf te ervaren.

Ik merk dat veel mensen die het moeilijk vinden om Gods Liefde te ervaren erg in hun hoofd zitten net zoals ik vroeger. Het heeft vaak te maken met de kinderjaren. Als je thuis weinig affectie van vader en/of moeder hebt gehad en als er weinig echte oprechte belangstelling en liefde is geweest, als er geen of nauwelijks liefdevolle aanraking en bevestiging is geweest, als er niet voldoende veiligheid is geweest om emoties te tonen, dan blijft je emotionele ontwikkeling achter en vlucht je in je hoofd.
Ook op school is je hoofd het belangrijkste. Je moet leren en goed cijfers halen. Presteren. Dan tel je mee. Je leert dat gevoel en emotie niet zo belangrijk is.
Ook in de kerk leer je vaak dat gevoel en emotie misleidend zijn en leer je verstandelijk te geloven.

Jezus was echter verre van verstandelijk. Zijn onderwijs was erg op gevoel en emotie gericht. Jezus sprak tot het hart van de mensen. Hij vertelde verhalen die in de belevingswereld van de mensen lagen. Jezus raakte mensen aan, gaf hen te eten, genas hun ziektes, omarmde kinderen en sloot vriendschap met hoeren en tollenaars.

Jezus heeft de Heilige Geest in ons hart uitgestort. De Heilige Geest openbaart ons Gods Liefde van binnenuit.
De Heilige Geest wil zowel het gebrek aan vaderliefde als het gebrek aan moederliefde in ons aanvullen.
De Heilige Geest is ziel en emotie, gevoel en beleving.
De Heilige Geest brengt genezing van beschadigde emoties en genezing voor de gewonde ziel.
Maar vaak werkt de Heilige Geest door mensen heen.

Mensen die weinig liefde hebben gehad kunnen vaak moeilijk Gods Liefde ervaren.
God gebruikt dan vaak mensen die Zijn Liefde mogen doorgeven zodat anderen Gods Liefde mogen ervaren door hen heen.

In mijn praktijk merk ik dat veel mensen nooit oprechte liefde en aandacht in hun leven hebben gehad en eigenlijk niet weten wat liefde is. De woorden: God houd van je. Zijn dan slechts woorden zonder gevoel en inhoud omdat men geen referentiekader heeft.
Ik mag dan een kanaal van Gods Liefde zijn in de zegenende aanraking.
Die aanraking is diep helend.
Mensen die niet gewend zijn liefdevol aangeraakt te worden hebben vaak tijd nodig om het te kunnen ontvangen.
Maar als ze eenmaal ontdooien kan Gods helende Liefde zo diep naar binnen stromen.
Ik kreeg net weer een mailtje binnen van een klant die een traject bij me doet.
Het is een heel analytische vrouw die veel heeft meegemaakt.
Ze schrijft nu dat juist die zegenende aanraking waar ze eigenlijk heel bang voor was haar zo diep begint te helen.

De Liefde van God zijn geen woorden. Je kunt Zijn Liefde daadwerkelijk voelen en ervaren.
Herken jij jezelf in dit verhaal?
Zit jij ook erg in je hoofd en kun je moeilijk bij je gevoel.
Weet je niet hoe je Gods Liefde kunt ervaren maar verlang je daar wel intens naar?

Neem gerust een vrijblijvend contact met me op.
Wellicht dat ik iets voor je kan betekenen.
Ik heb al veel mensen mogen helpen om dichter tot God te komen en Zijn helende Liefde te ervaren.