Voor God ben je kostbaar en waardevol. Niet om wat je doet maar om wie je bent!!!
Dus ook als je door heel moeilijk tijden heengaat houdt Hij nog steeds intens van je en ben je nog even waardevol in Zijn ogen.

Soms krijg je het idee dat als je een goed christen bent je geen problemen mag hebben, het voorspoedig met je moet gaan of in ieder geval je problemen in korte tijd opgelost moeten worden.
Als het lijden langer duurt kan het zo maar zijn dat je niet meer mee voelt tellen.
Er zal wel iets aan de hand zijn. Je voelt je niet goed genoeg.
Je kunt niet meer mee doen met alle activiteiten en het gevaar bestaat dat mensen je vergeten.
Waardering blijft uit. Je voelt je tot last.
In veel christelijke kringen is er geen of nauwelijks ruimte voor lijden. Er zijn zoveel mooie beloftes in de Bijbel van zegen, overwinning, genezing, voorspoed dat je je schuldig of op zijn minst ongemakkelijk voelt als het niet goed met je gaat.
Als het leven pijn doet, vol tegenslagen is en de overwinning niet lijkt te komen.

Maar we vergeten een heel belangrijk element. En dat is dat het God in eerste instantie te doen is om ons geluk op lange termijn. Om onze geestelijke groei en karaktervorming boven de natuurlijke zegeningen die God ook voor ons heeft bedoeld. Maar geestelijke groei en karaktervorming gaan boven aardse instant oplossingen.
Ik weet van veel mensen dat ze dankbaar zijn voor de problemen in hun leven omdat het hen dichter bij God heeft gebracht. Velen zouden God nooit hebben leren kennen als er geen grote problemen in hun leven zouden zijn gekomen.

Problemen, lijden, worstelingen, angsten, zorgen enz. kunnen als we hier samen met God doorheen gaan ons vormen tot mooie, zachte, vriendelijk en milde mensen die leven vanuit nederigheid en genade.

Wij hebben de neiging om op te kijken naar succesvolle christenen met een mooie zichtbare bediening. Maar ik denk dat in de hemel juist die mensen door God geëerd worden die ondanks alle pijn, lijden en tegenslag, gekozen hebben voor de weg van vergeving en liefde en vast hebben gehouden aan God.
In onze ogen soms mislukte mensen. In Gods ogen krachtige strijders en overwinnaars omdat God weet wat hun soms onmenselijke strijd is.

Het geestelijk niveau van een kerk of van een gelovige kun je juist afmeten aan hoe je omgaat met mensen die het moeilijk hebben in je omgeving. Het gaat God om de godsvrucht in ons leven. En juist die godsvrucht wordt met name zichtbaar in moeilijke tijden.
Geloof, hoop, liefde, geduld, volharding, vriendelijkheid, zachtmoedigheid enz. heb je juist het hardst nodig als het heel moeilijk is.

Op aarde is het lijden niet eerlijk verdeeld. Sommige mensen krijgen zoveel tegenslagen te verduren gewoon omdat ze geboren worden in een gezin, uit ouders met heel veel geestelijke bagage.
Je kunt en mag daarom nooit iemand oordelen op het uiterlijk succes. Succes is geen verdienste.
Je kunt geluk hebben in het leven en zegen ontvangen zonder dat je ervoor gewerkt hebt.
Je kunt ongeluk en lijden en tegenslag doormaken zonder dat je hier zelf iets aan hebt bijgedragen.
Het is dan de uitdaging hoe je omgaat met deze tegenslag. Dat laat je geestelijke groei en heiligheid zien. Niet de mate van succes.

Was Jezus zelf ook niet veracht door mensen?

Jes 53: 3  Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als iemand, voor wie men het gelaat verbergt; hij was veracht en wij hebben hem niet geacht.4 Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. 5  Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden.

In onderstaande video zing ik een lied vanuit mijn hart onder leiding van de Heilige Geest. Spontaan zonder vooraf iets te bedenken.
Een helende profetische boodschap voor hen die het moeilijk hebben.