Holistisch, Spiritual, Life Coach. Coaching vanuit Gods Liefde!
Johannes 15:8 Mijn Vader wordt verheerlijkt wanneer jullie rijkelijk vrucht dragen

Tel:06-12933267

Genezen en bloeien in Gods Liefde!
  
Seksualiteit als Gods scheppingskracht
Bijbel cursus

Cursus online 10 video’s, 8 uur onderwijs.
Energetisch Belevend Bijbel lezen.
bijbel-energie-kaft

Gratis e-book

toon_je_schoonheid_cover

Inschrijving
Archief

Genezend aanraken via massage – gebedsmassage

Via een gebedsmassage komen alle elementen bij elkaar. Het gebed, de genezende aanraking en de oliezalving.
In de christelijke kerk kennen we de genezende aanraking in de vorm van handoplegging in Jezus naam. Meestal wordt dat gedaan door een leiding gevende, een voorganger, oudste, kringleider of door een speciaal opgeleid ministry team, die de handen oplegt voor een zegen of gebed voor genezing. De hand wordt meestal op het hoofd gelegd.
Daarnaast kennen we nog de ziekenzalving. Daarbij wordt een heel klein beetje olie meestal op het voorhoofd aangebracht, soms onder het maken van een kruisteken, onder het opzeggen van een gebed voor genezing.
Deze gewoontes vinden we echter nergens terug in de Bijbel in die vorm.
Jezus geeft geen enkele voorwaarde aan de gelovige om zieken de handen te mogen opleggen voor genezing dan alleen dat ze het doen in Jezus naam als volgeling van Jezus.
Marcus 16:17 Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: ……..op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden.
De vorm van handoplegging wordt helemaal vrij gelaten. Jezus raakte mensen op veel verschillende manieren aan. Er was geen enkele regel. Hij liet zich leiden door de Vader.
Bij oliezalving wordt ook geen uitleg gegeven. In de Jacobus brief wordt geadviseerd het door een oudste te laten doen. Maar we weten dat de leerlingen van Jezus het ook deden. Er staat nergens dat alleen oudsten het mogen doen.
Marcus 6:13 En zij ….. zalfden vele zieken met olie en genazen hen.
Bovendien wordt er ook geen richtlijn gegeven voor de manier waarop de zalving moet plaatsvinden en ook niet hoeveel en welke olie er gebruikt moet worden.
Oliezalving betekent letterlijk vanuit de Griekse grondtekst. Insmeren met olie.
Er is dus heel veel vrijheid om ook daarin Gods leiding te zoeken.

Als je deze vrijheid in handoplegging en vrijheid in oliezalving met elkaar combineert kun je de Bijbelse handoplegging en oliezalving heel mooi combineren in een gebedsmassage.

Via een gebedsmassage komen alle elementen bij elkaar. Het gebed, de genezende aanraking en de oliezalving.

Massagepraktijken en massage opleidingen schieten als paddenstoelen uit de grond. Men heeft ontdekt hoe helend een liefdevolle zuivere met aandacht gegeven aanraking kan zijn.
Wat jammer dat juist vanuit de christelijke kringen daar zo terughoudend over wordt gedacht. Terwijl juist de Bijbel zoveel ruimte geeft voor de helende aanraking. Hoe mooi is het om daar juist het geloofsgebed aan toe te voegen.
Als er al ruimte wordt gegeven voor massage in christelijke kringen dan is dat uitsluitend voor vrouwen onder elkaar of mannen onder elkaar. De combinatie om je daarbij ook op God te richten via hardop gesproken gebeden ben ik nog niet tegen gekomen.
Hoewel de scheiding tussen mannen en vrouwen begrijpelijk is, ligt daar ook weer angst aan ten grondslag. De Bijbel geeft ook daar geen richtlijnen voor. Het is een uit angst geboren terughoudendheid. Het is cultuur gebonden. Vroeger mochten mannen en vrouwen ook niet naast elkaar in de kerk zitten. Tegenwoordig lachen wij daar om. Maar op andere vlakken zijn we net zo aan cultuur regeltjes gebonden.

Jezus legde zowel mannen als vrouwen de handen op om hen te genezen. Anders zouden de vrouwen worden buitengesloten.
Jezus liet Zijn voeten zelfs openlijk masseren door een vrouw en genoot daar intens van.
Jezus was niet bang voor aanraking en ging ook om met vrouwen alleen als man.

In mijn praktijk als gebedstherapeut ervaar ik de genezende kracht van aanraking.
Daar waar woorden tekort schieten en je met praten niet meer verder komt biedt de zegenende zalvende aanraking een mogelijkheid om al zegenend naar de diepere lagen van de emotie en het gevoel te gaan om daar Gods helende Liefde in uit te nodigen.

Onder leiding van de Heilige Geest ben ik steeds meer gaan werken met aanraking en oliezalving wat uiteindelijk is uitgegroeid tot een therapievorm waar ook ruimte is voor een gebedsmassage.
Juist die aanraking op de huid in combinatie met de veiligheid van het gebed waarin we ons op God richten, geeft ruimte om voorbij het verstand in de diepe lagen van gevoel en emotie heling te ontvangen.
Een gebedsmassage is een unieke manier om voorbij het verstand Gods helende Liefde te ontvangen in emotie, gevoel en lichaam.
De gebedsmassage is een hele mooie manier om genezing te ontvangen bij burn-out, vastzittende emoties, teveel in je hoofd zitten, psychosomatische klachten, maar ook bij een lage eigenwaarde om in een liefdevolle verbinding met jezelf te komen.
Een gebedsmassage helpt je ook om Gods Liefde dieper toe te laten in je gevoel en verrijkt en verdiept je geloofsleven en omgang met God.
In de video hieronder leg ik meer uit over de gebedsmassage en kun je een via enkele fragmenten de sfeer proeven van een gebedsmassage in praktijk.
Mieneke die dit heeft ondergaan deelt na afloop haar ervaring.

Wil je meer weten en/of een afspraak maken. Klik dan hier.
https://agapecoach.nl/coaching-vormen/helend-lichaamswerk-met-jezus/

Leave a Reply

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *