Holistisch, Spiritual, Life Coach. Coaching vanuit Gods Liefde!
Johannes 15:8 Mijn Vader wordt verheerlijkt wanneer jullie rijkelijk vrucht dragen

Tel:06-12933267

Genezen en bloeien in Gods Liefde!
  
Seksualiteit als Gods scheppingskracht
Bijbel cursus

Cursus online 10 video’s, 8 uur onderwijs.
Energetisch Belevend Bijbel lezen.
bijbel-energie-kaft

Gratis e-book

toon_je_schoonheid_cover

Inschrijving
Archief

Van (wan)hopen naar vertrouwen

Soms merk ik dat mensen zo krampachtig naar de oplossing zoeken en zich daarin helemaal vastklampen dat ze niet meer toekomen aan het leven in het hier en nu en leren omgaan met hun probleem die in sommige gevallen nooit opgelost gaat worden. Het leven wordt geleefd in het hier en nu dwars door het lijden heen.
Leren omgaan met het nu is de levensles en daarin groeien in Liefde. Leven in de hoop op verandering stagneert onze groei. Juist het omarmen van de levenslessen van het proces zelf en het leren aanvaarden van het onvolmaakte nu help ons te groeien in liefde en geloof en vormt ons karakter naar Gods beeld.
Sommige mensen blijven een leven lang hopen op een oplossing die nooit gaat komen en vergeten te leren leven met de beperking van het leven zelf.
Sommige mensen weten zo zeker dat God hen gaat helpen dat ze bang zijn hun onzekerheid te benoemen waardoor er een krampachtig hopen ontstaat waarin angst, spanning, frustratie, diepe woede en boosheid, teleurstelling en twijfel diep verdrongen wordt.
Dit zeker weten is geen echt geloof maar een krampachtig vastklampen aan iets wat ze niet kunnen en willen loslaten.
Het weigeren de hoop op te geven komt niet voort uit een vertrouwen maar uit angst. Dat is een groot verschil. Er is een menselijke krampachtige niet waarachtige hoop en een hoop in vertrouwen op God die rust en vrede geeft.
Jezus nodigt je uit om je probleem los te laten in vertrouwen. Durf je krampachtig hopen los te laten en durf te aanvaarden dat de weg wellicht anders gaat dan jij had gehoopt maar niet anders dan dat God heeft bedoeld voor je.
God houdt meer van jou dan dat jij van jezelf houdt. God weet beter wat goed voor je is dan dat jij het zelf weet.
Juist het loslaten in vertrouwen en overgave geeft diepe bevrijding, rust en vrede.
God is Liefde. In de Liefde is geen angst. Je bent zo veilig in Gods armen. In Zijn armen is meer liefde en veiligheid dan jij zelf kunt bewerken door je krampachtig vastklampen aan iets wat je graag wilt maar wellicht helemaal niet Gods plan is met je leven.
Het feit alleen al dat je angstig bent om je hoop los te laten betekent al dat je niet veilig in Gods armen bent.
Laat je menselijk krampachtig hopen los en kom in de armen van je hemelse Vader. Laat Zijn armen je omringen en je dragen en je daarheen brengen waar je het gelukkigst zult zijn zonder Hem voor te schrijven hoe dat geluk er uit moet zien. God kent de wensen van je hart en neemt die serieus. Ze zijn veilig in Zijn hand.
Soms zitten we zo vast aan onze wil dat er geen ruimte meer is voor Gods wil. De enige weg naar vrijheid is dan loslaten en kiezen voor vertrouwen op Gods Liefde boven die van jezelf.
Lukas 6:37 laat los en gij zult losgelaten worden.
Jesaja 41:10 Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand.
Lukas 22:42 Vader, indien Gij wilt, neem deze beker van Mij weg; doch niet mijn wil, maar de uwe geschiede!

Leave a Reply

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *