Holistisch, Spiritual, Life Coach. Coaching vanuit Gods Liefde!
Johannes 15:8 Mijn Vader wordt verheerlijkt wanneer jullie rijkelijk vrucht dragen

Tel:06-12933267

Genezen en bloeien in Gods Liefde!
  
Seksualiteit als Gods scheppingskracht

Genezing seksualiteit
10 delige video serie met gebeden.

Bijbel cursus

Cursus online 10 video’s, 8 uur onderwijs.
Energetisch Belevend Bijbel lezen.
bijbel-energie-kaft

Gratis e-book

toon_je_schoonheid_cover

Inschrijving
Archief

Zelfgenezing en zelfbevrijding

Je kunt jezelf genezen en bevrijden door het nemen van een besluit.
Veel mensen blijven hun leven lang zoeken naar genezing en proberen van alles maar vinden geen genezing.
Anderen worden op wonderlijke wijze genezen of vinden een natuurlijke weg tot genezing wat niemand had verwacht.
In de Bijbel staan veel verhalen van mensen die zelf het initiatief hebben genomen om te genezen. Een mooi voorbeeld daarvan is de bloed vloeiende vrouw.
Mattheus 9:20 Onderweg naderde Hem van achteren een vrouw, die al twaalf jaar aan bloedverlies leed. Zij boog zich voorover en raakte de kwast van Zijn mantel aan. 21 Zij dacht: “Ik hoef alleen maar Zijn mantel aan te raken, dan ben ik genezen.” 22 Jezus keerde Zich om en zag dat zij Hem had aangeraakt. Hij zei: “Wees gerust. U bent genezen door uw geloof in Mij.” Sinds dat moment was de vrouw gezond.

Deze vrouw nam een besluit om haar genezing te halen bij Jezus. Ze nam risico. In de joodse cultuur was een bloed vloeiende vrouw volgens de wet onrein. Ze mocht niemand aanraken en zeker geen rabi. Maar ze nam een besluit. Ze ging haar genezing halen. Ze wachtte niet tot Jezus bij haar zou komen. Ze ging zelf haar genezing halen bij Jezus.

Sommige mensen blijven hun leven wachten tot Jezus hen gaat genezen. Maar Jezus heeft al alles gedaan. De kracht voor genezing is voor iedereen aanwezig.
Je mag gewoon een besluit nemen om te genezen en je genezing gaan halen. Dat is een totaal andere houding dan genezing te zoeken.
Als je een besluit neemt om te zoeken zul je blijven zoeken.
Als je een besluit neem om te vinden zul je vinden.

In mijn praktijk merk ik duidelijk het verschil tussen klanten die komen om genezing te zoeken of klanten die het besluit hebben genomen om te genezen.
Als je een besluit neemt om te genezen, neem je de verantwoordelijkheid en de regie van je genezing in eigen handen. Je loopt de weg en doet de dingen die nodig zijn om tot heling te komen.
Mensen die een besluit nemen om te genezing hebben geloof en vertrouwen. En dat is precies nodig om genezing te ontvangen uit de hand van God.
Want ook Jezus, onze Geneesheer onderwijst dat genezing door het geloof komt.
Mattheüs 8:13 En Jezus zeide tot de hoofdman: Ga heen, u geschiede naar uw geloof. En de knecht genas, juist op dat uur.
Mattheüs 9:29 Toen raakte Hij hun ogen aan en zeide: U geschiede naar uw geloof.

Maar dat laatste is gelijk de sleutel. U geschiede naar uw geloof! Het is gewoon een onderwijzing van Jezus. Datgene zal zich in je leven manifesteren waar je geloof in hebt. Niks meer en niks minder. Dat legt de verantwoordelijkheid bij ons en niet bij God of bij de voorganger of therapeut.
Maar er zijn vele vormen van genezing en we mogen en kunnen dat niet meten met elkaar. We zoeken allemaal onze weg door lijden heen. Degene die niet geneest heeft niet perse minder geloof dan degene die wel geneest. Maar in alle omstandigheden is het belangrijk dat ons geloof groeit. We moeten ons geloof voeden. Het gaat om het innerlijk pad wat we bewandelen. En dat innerlijk pad is een pad van nemen van besluiten in geloof. Opgeven en een slachtoffer rol gaan spelen is geen optie. Dan zetten we elk genezingsproces buiten werking.

Geloof is geen magie. We kunnen niet zomaar alles manifesteren wat en wanneer we willen. Want geloof is niet verbonden met onze wil maar met die van God.
Geloof ontstaat daar waar wij tot overgave komen en onze wil los laten. Dan komt er ruimte voor Gods wil en kan Zijn genezende kracht door ons heen stromen.
Juist als wij de vorm en de tijd van genezing los laten maar gaan vertrouwen op God, kan God Zijn werk door ons heen gaan doen op de wijze zoals het bedoeld is en leren we luisteren naar Zijn aanwijzingen.
Het krampachtig zoeken naar genezing en deze opeisen door zogenaamd zelf opgewekt namaak geloof werkt niet. Dat is ons ego en vreselijk vermoeiend.
We zien dat vaak gebeuren bij genezingsdiensten. Daar wordt vaak een valse verwachting gecreëerd dat je die dienst gaat genezen. Als dat dan niet gebeurd worden mensen teleurgesteld, onzeker en gaan met grote twijfel en desillusie naar huis. De geest en het vertrouwen en het geloof zijn niet gevoed maar juist afgebroken.
Hoop en geloof zijn soms tegengestelde krachten. Hoop kan leiden tot geloof maar ook tot wanhoop.
Je kunt je leven lang hopen terwijl er niks gebeurd.
Je kunt niet je leven lang geloven terwijl er niks gebeurd. Want geloof is de scheppende kracht achter de manifestatie.
Geloof is een actieve houding van de geest die leidt tot daden. Geloof groeit in een vertrouwensrelatie en intimiteit met God.

In mijn coaching en counseling praktijk begeleid ik mensen in dit proces van loslaten en overgave zodat Gods genezende kracht vrij kan stromen op de wijze zoals God dat wil. Vanuit overgave en vertrouwen kan geloof groeien en gaan er wonderen gebeuren op onverwachte wijze.
Deze weg van zelfgenezing is een innerlijke weg waarin je zelf de verantwoordelijkheid neemt om los te laten en Jezus uit te nodigen je leven te helen en daarin stappen te zetten en hulp te aanvaarden die nodig zijn in dat proces naar heling.
De belofte is dat alles mogelijk is en dat alles klaar ligt als je bereid bent om de hele weg van God te gaan.
Jezus heeft alles volbracht. Maar Zijn kracht openbaart zich pas volledig in onze zwakheid. Niet in onze kracht.
Zelfgenezing heeft dus niks met onze kracht te maken maar met het nemen van verantwoordelijkheid om juist onze eigen trots en wil aan de kant te zetten en tot overgave te komen aan Zijn wil en Zijn pad te volgen om tot heling te komen.

Leave a Reply

4 Responses to Zelfgenezing en zelfbevrijding

 • Heel mooi,
  Voor mij zijn genezingsdiensten ook enorme afknappers geweest,
  Ook enorme conferenties, op die van Joyce Meyer na, waren enorm teleurstellend.
  Als ik dit bespreek met vrienden, dan is er altijd wel een bemoediging, maar zijn toch echt gewoon holle frases,
  Zodat ik na 9 jaar nog steeds niet genezen ben.
  Ik heb ook een zelfgenezingsprogramma, dat heet de endorfine stroom,
  Maar dat mag niet, zeggen mijn fellow Christenen dan.
  Intussen blijf ik zitten met de brokken.
  Ik denk dat ik mijn genezing toch maar eens ga halen!

  • Herkenbaar. Zou goed zijn als er bij genezingsdiensten meer tijd en aandacht en liefdevolle begeleiding gegeven zou worden aan alle mensen die niet genezen. Dat zijn toch de meeste.

   • Ik ben het helemaal met u eens. Want maar weinig mensen worden genezen en dat is dan een cadeau van God, waar wij wel om kunnen vragen, maar niet van Hem kunnen eisen denk ik. Ik denk zeker dat er dan mensen moeten zijn om de frustraties die dat meebrengt op te vangen en ook ik heb de ervaring dat die er niet altijd zijn.

  • Uw cynisme over het niet genezen waarvan dan ook, kan ik goed begrijpen. Dat is ook mijn weerstand tegen de verwachting die wordt gewekt en dan blijft de genezing uit. Er zijn coaches die dan gaan praten over het accepteren van de ziekte. Dan zou God draagkracht geven en dat wordt dan ook maar genezing genoemd. Want…. hoe dan ook: er is genezing. Dat lijkt op een vorm van manipulatie in mijn ogen. Soms wordt er zelfs gezegd dat je geloof niet voldoende is. Dat is een rechtstreeks oordeel. God geeft en soms ook niet, dat hebben wij niet in de hand.
   Ik denk zelf dat wij moeten leven in een gebroken wereld, waar niks meer volmaakt is. Als ik het verhaal van Job lees, dan wordt daar zelfs een mens gebruikt voor het gevecht tussen God en de duivel. God de rug toekeren omdat je niet krijgt wat je graag wilt hebben is nooit de goede weg. Hij heeft ons gemaakt en kan met ons doen wat Hij goed vindt, maar altijd in liefde.Zijn liefde is dan anders dan die van ons. Wij kunnen dat niet begrijpen, omdat wij niet zien wat God wel ziet. Eens zal het anders worden en tot zo lang moeten wij het hier proberen uit te houden. Voor de één is dat een makkelijke weg, voor de ander niet. Dat lijkt niet eerlijk in onze ogen, maar wij zijn maar kleine mensen met een beperkt zicht. Veel sterkte gewenst en God kan een mantel zijn om u heen geslagen en bestorm Hem dan maar met uw vragen. Misschien komt er antwoord.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *