De meeste mensen zouden hun leven graag over willen doen maar dan zonder de ellende die ze hebben meegemaakt en zonder de fouten die ze hebben gemaakt met de kennis, wijsheid en inzicht van nu.
Maar ik wil je bemoedigen. HET IS MOGELIJK!

Samen met God kun jij je negatieve ervaringen van het verleden buigen naar kracht en je fouten buigen naar wijsheid en inzicht. Je kunt dat op zo’n wijze doen dat het verleden enkel nog als positief wordt ervaren.
Door het ontvangen van diepe vergeving en schoonwassing van je fouten worden niet alleen je fouten vergeven maar worden ook de gevolgen van je fouten omgebogen naar iets moois.

Hebreeën 8:12  Want Ik zal genadig zijn over hun ongerechtigheden, en hun zonden zal Ik niet meer gedenken.
Jesaja 1:18  Komt toch en laat ons tezamen richten, zegt de HERE; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw; al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol.

Als God zelf onze zonden niet meer gedenkt/herinnert, dan zijn ze dus uitgewist uit heel het universum. Ze zijn niet meer!!!!! Ze zijn zo diep uitgewist dat het geestelijk is alsof ze nooit hebben plaatsgevonden. Want als God ze niet meer KAN herinneren zijn ze echt weg.
Het verleden wordt dus herschreven geestelijk gezien.
Dat betekent ook gelijk dat het heden en de toekomst worden herschreven want als de zonde er niet meer is kunnen de gevolgen van de zonde ook niet langer meer standhouden omdat er geen basis meer voor is.

2 Corinthiërs 5:17  Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.

1 Johannes 1:9  Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.

Als onze verkeerde daden verwijderd zijn door het bloed van Jezus kunnen ze ook geen gevolgen meer hebben geestelijk gezien in het heden.

In de geestelijke wereld is alles voor elkaar. Alles is volbracht door Jezus. De weg is vrij voor een totaal nieuwe start. Het verleden, heden en toekomst is herschreven door Gods Liefde.

Het is nu aan jou om dit te aanvaarden, te geloven en er in te wandelen.

In mijn praktijk help ik mensen als coach/counselor en gebedstherapeut in een proces die ik ‘de helende reis met Jezus’ noem om samen met Jezus hun verleden te herschrijven in een proces van diepe heling.
Laat je verleden niet je kracht wegroven maar transformeer je verleden samen met Jezus tot kracht.

Ervaar je zelf dat je hulp nodig hebt in dit proces van heling van je verleden neem dan gerust contact met me op.