ontpoppenHet leven kent verschillende seizoenen. Veel mensen ervaren blokkades en belemmeringen omdat ze de seizoenen in hun leven niet of niet goed afsluiten zodat het verleden hen blijft lastig vallen.
Als je een seizoen goed afsluit kun je verder trekken en komt er ruimte voor een nieuw seizoen.
Het kan gaan om (gebroken)relaties, nieuw werk, kinderen loslaten, verhuizing, kiezen voor een andere kerk, gezondheidsproblemen, enz. Maar het kan te maken hebben met verwerking van trauma’s of jezelf of anderen vergeven voor dingen die zijn gebeurd.

Wat het ook is. Het is altijd belangrijk om iets goed af te sluiten zodat je het achter je kunt laten.
Voordat je iets goed kunt afsluiten is het belangrijk om tot diepe aanvaarding te komen dat het is zoals het is. Door ontkenning, wegdrukken of blijven vechten tegen iets dat onvechtbaar is, kun je niet afsluiten en verder gaan.
Soms kan het goed zijn om iets af te sluiten met een ritueel. Dat ritueel kan je zelf bedenken.
Zoek iets dat bij je past maar kies ervoor om de afsluiting te bekrachtigen zodat je verder kunt met je leven.

In de Bijbel is een mooi symbool voor het afsluiten van een periode zonder God de doop.
Door de doop geef je aan samen met God een nieuwe start te maken in je leven.
Door te officieel te trouwen bekrachtig je ook een nieuwe fase in je leven en sluit je iets af. Je bent niet langer beschikbaar maar hoort nu officieel bij je partner.
Zo zijn er veel rituelen om een periode af te sluiten en een nieuwe periode in te luiden.

Maar je kunt ook een ritueel bedenken om te stoppen met roken, een rouwperiode af te sluiten of een krachtige keuze voor jezelf te maken.

Je kunt ook iets met je uiterlijk doen. Ik heb zelf ooit mijn baard laten staan om een nieuwe periode in te luiden.

De katholieke kerk kent nog de biecht. Helaas is dit in andere kerken bijna niet meer in gebruik. Toch kan de biecht een krachtig middel zijn om je oude schuld en schaamte en/of geheim die je zo lang meedraagt af te leggen. Door te biechten vertel je aan een vertrouwenspersoon je zonden zodat je ze niet langer zelf hoeft te dragen. Samen breng je de zonden bij het kruis bij Jezus en mag je vergeving ontvangen. Soms is de biecht echt nodig om je vrij van schuld te voelen. Als iets aan het licht gebracht wordt is het geen geheim maar en kan er heling komen.

Merk je dat je graag iets wilt afsluiten in je leven maar kom je er zelf niet goed uit?
Neem gerust contact met me op. Wellicht dat ik je kan helpen om een periode samen met God af te sluiten zodat je verder kan.

2 Corinthiërs 5:17  Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.
Jesaja 43:19  zie, Ik maak iets nieuws, nu zal het uitspruiten; zult gij er geen acht op slaan? Ja, Ik zal een weg in de woestijn maken, rivieren in de wildernis.
Lukas 9:62  Maar Jezus zeide tot hem: Niemand, die de hand aan de ploeg slaat en ziet naar hetgeen achter hem ligt, is geschikt voor het Koninkrijk Gods.
Jesaja 1:18  Komt toch en laat ons tezamen richten, zegt de HERE; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw; al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol.
Jakobus 5:16  Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander, opdat gij genezing ontvangt. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt.

Contact
https://agapecoach.nl/contactformulier-agape-coach/