Gods heiligheid in onsHoe kan het Heilige van God wonen in een onvolmaakte, onzuivere en zondige mensenziel?
Als je iets begrijpt van Gods puurheid begrijp je ook dat het onmogelijk is om ook maar een fractie van Zijn puurheid te ervaren. We zouden ter plekke verbranden. We kunnen Zijn Heiligheid niet aan.
Zijn Licht is te fel voor ons. Zijn Liefde te ontzagwekkend. Zijn Heiligheid te puur en zuiver. Al onze onvolkomenheden, verborgen zonden en fouten, zowel de bewust als de onbewust zouden in een keer in het Licht komen. Degene die denken dat ze het aardig goed doen als mens en aardig tevreden met zichzelf zijn zouden de confrontatie met Gods Heiligheid niet overleven. Alles en werkelijk alles komt aan het Licht. De bewuste en onbewuste daden en gedachten. Denk aan ramen die schoon lijken totdat het zonlicht erop gaan schijnen.

Toch verlangt God in Zijn Heiligheid in ons te wonen. Maar omdat we Zijn Heiligheid vanuit onszelf onmogelijk kunnen overleven heeft God Zijn Zoon gestuurd als beveiliging tegen Zijn Heiligheid.
Als we onze zonden, onze onvolmaaktheid bedekken met het bloed van Jezus, zijn we bestand tegen Gods Heiligheid en kan Hij in ons woning maken.
Het doel van Zijn inwoning in ons is niet dat we doorgaan met onze onvolmaakte levenswandel maar het doel van Zijn inwoning in ons leven is onze heiliging van binnenuit door Zijn Heilige Geest.
Jezus bedekt onze zonden niet met als doel dat we doorgaan met zondigen maar als bescherming tegen de Heiligheid van God met als doel onze genezing en bevrijding.
We leven nu in de tijd van Genade. God geeft ons ruimte en tijd om tot genezing en bevrijding te komen in Zijn Liefde met als doel voor eeuwig verenigd te worden in Zijn Heiligheid.
Het doel is dus heelwording en heiligheid. Als we Gods Genade gebruiken als excuus om te blijven zondigen in plaats van ruimte om tot heling en heiliging te komen, zullen we uiteindelijk geconfronteerd worden met onze eigen onzuivere hartsverlangens en alsnog door het vuur van Gods Heiligheid gaan.
Dat geeft een tweestrijd in onze verbroken ziel en in deze verbroken wereld waarin alles ver van heilig is.
Hoe gaan we om met de onvolkomenheid in onze ziel en in de wereld om ons heen?
We hebben de taak om heel te worden en heilig te leven maar ook om Gods Liefde en Genade uit te dragen. In het proces van heling en heiliging hebben we de ruimte van Gods Liefde en Genade nodig. Ook mensen om ons heen hebben die ruimte nodig. Daarom mogen we niet oordelen. Wel mogen we elkaar aanmoedigen en helpen tot heelwording en heiliging vanuit nederigheid, liefde en genade. Vanuit een diep besef dat we zelf ook onvolmaakt zijn en volkomen afhankelijk van Gods Genade die ons in Jezus geschonken is.

Laten we daarom ieder voor zichzelf heel serieus bezig zijn met heelwording en heiliging en onze naast broeder en zuster alle ruimte geven voor zijn/haar eigen proces zonder oordeel. Laten we elkaar dienen in liefde en vanuit genade en aanmoedigen tot heelheid en heiliging zonder oordeel.

In dat hele proces is het belangrijk dat we ons oog gericht blijven houden op Jezus.
Jezus is de volmaakte afspiegeling van Gods Liefde. In Jezus zien we Gods Heiligheid weerspiegeld.
Jezus is ons doel. Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven.
Laten we op aarde en in ons leven helder benoemen wat Gods weg van heiligheid is. We mogen niet goed praten wat fout is. Gods Waarheid moet verkondigd worden. Anders kunnen we niet groeien in heelheid en heiligheid. Gods verdient onze aanbidding.
Maar met de verkondiging van de waarheid en zuiverheid van God moet er ook de liefde en genade van God bij verkondigd worden opdat een ieder ruimte krijgt te leren en te groeien vanuit liefde, aanvaarding en vergeving.