We leven in een wereld waarin alles lijkt te draaien om succes, roem en gezondheid. Als die dingen uitblijven, moeten we er alles aan doen om weer succesvol en gezond te worden. Lukt dat niet dan tel je niet mee en is je leven zinloos.
Die mentaliteit is niet alleen in de wereld maar kom je ook tegen in de kerk. Ook daar gaat het vaak om succes. Gebedsverhoring, aantallen bekeringen, bediening, podium, geld, uiterlijke manifestaties en het krijgen van erkenning en in sommige stromingen wordt er veel waarde gehecht aan een titel van voorganger, pastor of bisschop.
De Bijbel laat echter een ander beeld zien. Als we het onderwijs van Jezus bestuderen dan heeft niet het uiterlijk succes waarde voor God maar een rein en zuiver hart aan God toegewijd.
Het gevaar van succes is dat het hart gaat afwijken van God. Diverse koningen in het Oude Testament zijn gevallen door hun eigen succes. Denk aan koning Salomo. Hij begon zuiver en was trouw aan God totdat hij zoveel succes, eer en roem kreeg dat zijn hart begon af te wijken van God. Hij eindige van God verlaten. Zo zijn er meer koningen die door hun succes van God afweken terwijl ze goed begonnen. We zien dat ook vandaag de dag. Veel leiders krijgen te maken met verleidingen waar ze niet goed mee om blijken te kunnen gaan. Het succes is hun ondergang.

Je kunt je dan ook afvragen of we wel moeten streven naar uiterlijk succes.
In de Bijbel is niet succes maar innerlijke en geestelijke groei en heiliging belangrijk. Dat ons karakter gevormd wordt naar Gods beeld en dat de vrucht van de Heilige Geest in ons leven toeneemt. Liefde, blijdschap, vrede, zachtmoedigheid, geduld, zelfbeheersing, nederigheid enz. En laten die vruchten nu met name groeien dwars door mislukking, lijden en tegenslag heen.
Paulus kreeg niet voor niks een doorn in het vlees opdat hij zich niet zozeer zou verheffen.
Wij hebben lijden en mislukking nodig in ons leven om ons nederig te houden en ons karakter te zuiveren van hoogmoed en trots en ons te brengen in nederigheid en afhankelijkheid van God.

Mensen die heel veel meemaken in hun leven en te maken krijgen met mislukking, onrecht, tegenslag en lijden en hier samen met God doorheen gaan ontwikkelen een Godsvrucht die hen meer winst geeft dan menig uiterlijk succesvol dienaar van God die gaat voor roem, eer, aantallen en uiterlijk succes.

In onze ogen is een christen die worstelt met ziekte, angst, depressie, tegenslag, schuld, verslaving, mislukt huwelijk een mislukking. We willen voor hen bidden maar als ze niet tot overwinning komen worden ze lastig en aan de kant geschoven en hebben geen plaats meer in de gemeenschap.
Maar Jezus kijkt niet zo. Jezus ziet de onderliggende worsteling van Zijn kinderen en weet de zware last waar ze onder gebukt gaan die niemand kent dan Jezus alleen. Jezus ziet hoe deze mensen soms bijna onmenselijke worstelingen doorstaan en hoe ze daarin trouw aan God blijven. Deze mensen ontwikkelen soms veel meer Godsvrucht in trouw, volharding, geduld en liefde dan menig succesvol christen die geen lijden kent in zijn leven. Wij hebben de neiging om onbewust hen te minachten die niet tot overwinning lijken te komen in hun leven. Maar God kijkt anders.
Jezus vertelt hier een verhaal over. Twee mensen overlijden en komen voor de troon van God. De een was rijk en de ander een arme bedelaar genaamd Lazarus.
Luk 16: 25  Maar Abraham zei: ‘Zoon, weet je nog hoe goed jij het hebt gehad tijdens je leven, en hoe slecht Lazarus het had? Nu wordt híj hier getroost en heb jíj pijn.

We moeten ons realiseren dat ons leven hier op aarde zeer kort is in vergelijking met de eeuwigheid. Het gaat niet om ons leven hier op aarde. Dat is niet ons einddoel. Het leven op aarde is een leerschool om geestelijk te groeien. Niet om uiterlijk succesvol te zijn. We mogen succesvol zijn en genieten als we maar realiseren dat daar ook een groot gevaar in schuilt. Zolang we ons van dat gevaar bewust zijn en heel bewust kiezen onszelf te blijven verootmoedigen en niet te verheffen boven hen die door een diep lijden gaan, zullen we in staat zijn succes te dragen zonder onze ziel schade toe te brengen. Maar hier zit een spanningsveld in. Want als je dicht bij God schuilt en wandelt in Zijn wegen en in lijden en tegenslag bereid bent diep in jezelf te kijken en de lessen te leren die nodig zijn, zal het licht doorbreken en zul je in veel gevallen doorbraken ervaren die ook leiden tot uiterlijk succes. Zodra dat succes echter gaat leiden tot hoogmoed en trots en we gaan denken dat we dat succes aan onszelf te danken hebben, zal ons hart afwijken en verliezen we de geestelijke winst. Het is namelijk allemaal Genade die we van God ontvangen. Niemand kan en mag roemen in zichzelf als hij door Gods genade zegen en succes mag ervaren in zijn leven. Als we succes ervaren in ons leven heeft dat als doel dat we anderen daarmee tot zegen mogen zijn. Het is geen verdiensten maar ons geschonken genade.

Samengevat.
Het leven gaat niet om uiterlijk succes maar om onze geestelijke groei. Niet wat we meemaken en ons uiterlijk succes bepaalt hoe geestelijk we zijn maar hoe we er mee omgaan. Het goed omgaan met tegenslag, mislukking, onrecht en lijden brengt ons geestelijk meer rijkdom dan het hebben van continu succes.