Het is nu al heel lang warm en droog in ons land. Overal verdort het gras en planten en zelfs bomen hebben het moeilijk om te overleven.
In het grasveld voor ons huis is ook het grasveld helemaal verdord. Toch zijn er nog plantjes die groen zijn. Zoals paardenbloem in de foto.
De paardenbloem heeft een zeer lange penwortel waarmee hij tot zeer diep in de grond zijn water kan opzuigen. Hierdoor blijft de paardenbloem groen terwijl al het gras om zich heen verdroogd is.
Daarnaast heeft de paardenbloem ook veel geneeskrachtige werkingen en is eetbaar als sla.
Als je een paardenbloem probeert te verwijderen breekt deze bijna altijd af bij de wortel zodat deze weer opnieuw gaat groeien.

De paardenbloem is een mooi voorbeeld van hoe wij als kinderen van God mogen zijn. Wij mogen onze wortels diep uitslaan in Gods liefde door geloof en vertrouwen. In periodes waarin de uiterlijke omstandigheden moeilijk en zwaar zijn kunnen we nog steeds onze voeding halen uit de Bron zelf waardoor we niet verdorren maar veerkrachtig blijven, vast in het geloof.
Daarnaast mogen onze bladeren tot genezing zijn voor anderen die ziek zijn.

Jeremia 17:8 hij toch zal zijn als een boom, aan het water geplant, die zijn wortels tot aan een beek uitslaat, en het niet merkt, als er hitte komt, maar welks loof groen blijft, die in een jaar van droogte geen zorg heeft en niet nalaat vrucht te dragen.
Openbaring 22:2  Midden op haar straat en aan weerszijden van de rivier staat het geboomte des levens, dat twaalfmaal vrucht draagt, iedere maand zijn vrucht gevende; en de bladeren van het geboomte zijn tot genezing der volkeren.