Veel, vooral hooggevoelige mensen, willen graag geloven dat iedereen het goede met ons voor heeft.
We kunnen en willen niet geloven dat mensen kwade bedoelingen hebben totdat het soms te laat is.
Er bestaan wel kwade mensen maar die zitten in criminele benden en dat lost de politie wel voor ons op. Mensen met kwade bedoelingen zitten niet in door ons gerespecteerde posities denken of hopen we.
We zijn zo geprogrammeerd dat we de leugen niet meer herkennen in en om ons heen.

Dit komt omdat ons van geboorte niet wordt geleerd ons te verankeren in onze innerlijke Waarheid die uit God komt.
Gods Geest wordt ook de Geest van Waarheid genoemd.
Jezus zelf zegt van Zichzelf dat Hij de Waarheid is.

Maar wij worden geleerd dat we naar anderen moeten luisteren en dat anderen de waarheid hebben. Thuis zijn dat onze ouders. Op school de leraars, op werk onze baas, in de kerk de dominee of priester, in de gezondheidszorg de arts, in de wetenschap de wetenschappers, in de politiek onze politieke leiders, enz enz.
Via vele kanalen wordt ons gezegd wat de waarheid is en er zijn consequenties als we kritische vragen stellen. Als we buigen en netjes in pas lopen worden we beloond. Als we zelf onderzoek doen en er achter komen dat dingen anders zijn dan komen we in conflict met degene die ons voorspiegelt hoe we moeten denken.
Dit gaat al heel ons leven zo en dat lijkt in deze tijd te worden versterkt.
Ons wordt voorgeschreven hoe we moeten denken en handelen.

Maar in de Bijbel staan twee heel belangrijke Waarheden die met elkaar verbonden zijn, om ons te waarschuwen dat de wereld niet in de Waarheid staat en we dus niet goed-gelovig moeten zijn maar in onze eigen kracht moeten komen en ons in ons innerlijk moeten verbinden met de Waarheid die uit God is.
We moeten weer leren vanuit God waar te nemen en niet goed-gelovig te zijn naar mensen en systemen toe die zich in de leugen hebben verankerd.

De Bijbel leert ons dat de duivel de leugenaar van den beginne is en niet anders kan dan liegen om aan de macht te komen en te blijven.

Johannes 8:44  De duivel is jullie vader en jullie doen dezelfde dingen als jullie vader. Hij is altijd een moordenaar geweest. Hij kan niets goeds doen, want er is helemaal geen waarheid in hem. Hij is een leugenaar en kan niets anders dan liegen. Hij is de bron van alle leugens.

Verder leert de Bijbel ons dat het verlangen naar geld (lees ook, eer, roem en macht) de wortel is van alle kwaad.

1 Timotheüs 6:10  Want het verlangen naar geld is de bron van al het kwaad. Sommige mensen zijn het geloof kwijtgeraakt en in allerlei ellende terecht gekomen, doordat ze zo graag rijk wilden worden.

Dat betekent dus dat we extra waakzaam moeten zijn als mensen en systemen uit zijn op geld, macht, invloed en controle. Zeer grote kans dat daar de misleidende macht van de leugen werkt.
Want alleen via leugen kan macht en invloed vergroot worden want de Waarheid van God is liefde en dienend en helpt mensen juist in hun kracht te komen.

Het wereldse systeem wil van ons onnadenkende slaven maken die mee buigen met elke leugen om zich zelf te kunnen verrijken via onwetende mensen.
Dit vind je terug in hele grote systemen maar ook in het klein in ons eigen hart en binnen relaties.

Om de leugen en slavernij in stand te houden is het van belang dat slaven niet door hebben dat ze slaven zijn en dus niet zelf mogen gaan nadenken maar als goed-gelovige mee te buigen met de leugen. Vooral hooggevoelige mensen zijn vaak makkelijk te manipuleren omdat ze liever zichzelf verloochenen dan een confrontatie aangaan.
Daar schuilt een groot gevaar in omdat je dan steeds een stukje van je ziel verliest aan de leugen.

Dat is ook de reden waarom mensen zoveel strijd ervaren als ze ontwaken uit hun coma en door krijgen dat de wereld om hen heen helemaal niet altijd en zelfs heel vaak niet het goede met ons voorheeft.
We moeten leren onderzoeken en te toetsen en in onze eigen kracht gaan staan verbonden met de Waarheid die God van binnenuit ons openbaart.

Dat betekent dat het tijd gaat worden in je eigen kracht te gaan staan en de confrontatie, hoe moeilijk ook, aan te gaan door niet meer mee te buigen voor datgene wat niet klopt.

Dat betekent dat we niet langer meer goed-gelovige zijn maar ons steeds dieper verankeren in Gods Waarheid die we zelf rechtstreeks via openbaring van God ontvangen vanuit onze persoonlijke relatie met God.

We mogen weer leren te luisteren naar onze intuïtie, ons hart, ons gevoel en van daaruit samen met God toetsen wat er om ons heen gebeurd.
God is liefde. Alles wat ons uit verbinding met God, onszelf, onze naaste en de schepping haalt, is uit de leugen.
Alle systemen die ons afhankelijk maken van het systeem zijn uit de leugen.
De Waarheid maakt ons vrij.

Waarheid versus leugen

Waarheid maakt vrij Leugen maakt slaaf
Waarheid regeert door liefde Leugen regeert door angst en straf
Waarheid mag gezien worden Leugen mag niet ontmaskerd worden en doet daar alles aan
Waarheid geeft vrede Leugen geeft onrust
Waarheid is stabiel Leugen is zeer onstabiel en moet is stand worden gehouden door steeds meer leugens
Waarheid bevestigt zichzelf Leugen ontmaskert zichzelf altijd op termijn
Waarheid verbindt met God Leugen verbindt met de duivel
Waarheid maakt gezond Leugen maakt ziek
Waarheid wordt herkend van binnen en geeft rust Leugen brengt verwarring en twijfel en onrust
Waarheid geeft ruimte Leugen verkleint de ruimte
Waarheid vertrouwt Leugen wantrouwt en controleert
Waarheid stimuleert verbindingen in liefde Leugen brengt scheiding en eenzaam
Waarheid is verbonden met de schepping en de goddelijke orde die daarin is. Leugen gaat in tegen de scheppingsorde en probeert deze te manipuleren
Waarheid erkent de innerlijke waarde van ieder mens Leugen erkent geen waarde aan de mens zelf, alleen aan uiterlijk gedrag die beantwoord aan de leugen.
Waarheid zet mensen in hun kracht Leugen ontneemt mensen hun zelfstandigheid en uniek zijn
Waarheid stimuleert ontwikkeling eigen denken en onderzoek en laat mensen hun eigen waarheid ontdekken. Leugen manipuleert eigen denken via subtiel mind control. Anders denken mag niet.

 

De weg naar vrijheid is niet de leugen bestrijden maar in de Waarheid gaan wandelen.
Want als je strijd gaat aanbinden met de leugen ga je verliezen omdat de leugen zo geraffineerd is dat je als je niet oppast zelf weer gaat twijfelen.
De duivel is heel sluw.
De leugen kan echter niet tegen de Waarheid.
Door in Gods Waarheid te wandelen en niet te buigen voor de leugen wordt deze ontkracht.
Want de leugen kan alleen regeren en in stand blijven doordat mensen in haar blijven geloven of tegen haar strijden in eigen kracht.
De leugen krijgt voeding door angst en aandacht.

Jezus roept ons daarom ook op: Blijft in Mij.
Jezus Christus heeft de Geest der Waarheid gezonden die IN ons woont.

1 Johannes 2:27  Maar jullie zijn gezalfd met de Heilige Geest. En Hij woont in jullie. Het is niet nodig dat iemand jullie leert wat God van jullie wil: de Heilige Geest leert jullie alles. Wat Hij zegt, is de waarheid. Hij liegt niet. Daarom moeten jullie één met Hem blijven, zoals Hij jullie heeft geleerd.