Soms is daar zo’n diepe behoefte aan aanraking. Een arm om je heen. Een knuffel.
Aanraking is een basis behoefte van de mens. Het geeft je het gevoel dat je er mag zijn.
Een aanraking is je gezien en erkend voelen in je diepste zijn. Aanraking is de voeding van je gevoel en emotie.
Je verstand kan liefde en waardering en erkenning begrijpen maar je ziel en gevoel heeft een diepe behoefte om die liefde, waardering en erkenning ook te voelen.
Toch moeten veel mensen die basis behoefte missen. Soms voor korte tijd, soms voor lange tijd.
Er zijn mensen die bijna hun hele leven zonder echte aanraking moeten leven. Van huis uit werd er nauwelijks aangeraakt. En als je dan ook nog een single blijft of alleen overblijft na scheiding of overlijden kan er een chronische behoefte aan aanraking ontstaan.
Maar ook binnen een relatie kun je je diep eenzaam, niet gezien en onaangeraakt voelen.
Dat heeft niks met seks te maken. Het is gewoon een basis behoefte aan intimiteit, voelen dat je leeft, dan je mag zijn. Even aangeraakt worden. Blijft die aanraking afwezig dan kun je makkelijk helemaal in je hoofd gaan zitten en dooft op termijn iets in je leven en kan zelfs afsterven. Het vermogen om te voelen en te ervaren en verbinding te maken met je ziel. Dat kan op termijn weer leiden tot emotionele en/of lichamelijke klachten. Want je kunt de behoefte van je gevoel en je lichaam niet blijven ontkennen.

In de Bijbel was er eens een melaatse man. Melaatse mensen waren volgens de joodse wet onrein en mochten niet aangeraakt worden. Als je melaats was, was je niet alleen ziek. Je werd ook nog eens verstoten uit de samenleving. Zonder aanraking verder door het leven gaan. Eenzaam wachten op je dood.
Maar dan komt Jezus.
Deze melaatse man smeekt Jezus hem te genezen.
En wat doet Jezus. Hij deed het ondenkbare. Hij raakte deze besmettelijke door de samenleving verstote melaatse aan! Jezus had ook enkel kunnen spreken. Wees genezen. Dat deed Jezus ook soms. Maar nu raakte Hij deze melaatse aan. Die aanraking was van wezenlijk belangrijk voor zijn genezing. Hij had niet alleen een lichamelijke genezing nodig. Hij had ook emotionele genezing nodig. Weer voelen dat iemand om hem geeft.
Jezus raakte veel mensen aan en werd door mensen aangeraakt die heling zochten.
Jezus was heel toegankelijk. Zelfs tegen de cultuurregels in. Juist mensen die om wat voor reden ook vereenzamen hebben die erkenning en aanraking des te harder nodig.
Van Franciscus van Assisi, die een volgeling van Jezus was, weten we dat hij eens een melaatse omhelsde om zo de Liefde van Jezus door te geven. Dit met gevaar voor besmetting. Dat is de Liefde van God in praktijk. Soms zegt een aanraking meer dan duizend woorden.

In mijn praktijk werk ik veel met aanraking. Het is eigenlijk begonnen met de Bijbelse handoplegging in Jezus naam. Een korte handoplegging met gebed. Maar gaandeweg ben ik langduriger mensen de handen gaan opleggen in zegening omdat ik merkte dat God werkte door de handoplegging heen en God nog niet klaar was toen ik eigenlijk mijn hand al weer wilde terug trekken. Door aanraking kan God soms meer van Zijn helende Liefde doorgeven dan Hij kan door Zijn Woord. Jezus gebruikte zowel Zijn Woord als Zijn aanraking om mensen te genezen. De ene mens is meer gevoelig voor aanraking dan de ander. God weet wat je nodig hebt en spreekt die taal die jij nodig hebt. En soms is dat een aanraking boven woorden. Voelen boven horen. Zo zijn kinderen veel meer gevoels gericht. Daarom dat Jezus hen ook omarmde terwijl Hij hen zegende.
Markus 10:16 En Hij omarmde ze en hun de handen opleggende, zegende Hij ze.
Maar Jezus nodigt ons uit om te worden als kinderen en weer tot onze essentie te komen, in ons diepste gevoel, en Gods liefde te ontvangen zoals kinderen dat doen.
Genezing heeft ook vaak tijd nodig. Zeker als het om innerlijke genezing gaat.
Daarom heb ik een behandeltafel aangeschaft om het mezelf en de ander comfortabel te maken.
Later ben ik ook met olie zalving gaan werken. Eerst alleen op het hoofd maar later ook op het hele lichaam.
Psalmen 23:5  Gij zalft mijn hoofd met olie.
Jac 5:14 Is er iemand bij u ziek? Laat hij dan de oudsten der gemeente tot zich roepen, opdat zij over hem een gebed uitspreken en hem met olie zalven (zalven betekent letterlijk vanuit de grondtekst: iemand insmeren) in de naam des Heren.
En ik merk zo de helende kracht van zuivere aanraking. Aanraking is de taal van het gevoel en de emotie en gaat voorbij het verstand.
Er komen mensen die zo hunkeren naar aanraking. Die nog nooit liefdevol zijn aangeraakt of al jarenlang niet meer.
Er zijn mensen die het van buiten helemaal voor elkaar lijken te hebben maar van binnen schreeuwen om aanraking, om gezien en erkend te worden. Ze verlangen, soms zonder het zelf te weten, dat er iemand door hun masker heen prikt en de diepere laag van eenzaamheid, verdriet en pijn aanraakt en erkent. Het echt gezien, gehoord en erkend voelen in onze vreugde en verdriet is waar een mens ten diepste naar verlangt. Dan zijn woorden niet altijd toereikend.
Dan doet een liefdevolle aanraking met zegenende woorden zoveel.

Wat is het dan fijn en helend om aangeraakt te worden. Te ervaren dat God je diepste pijn, nood en verdriet ziet en daar Zijn liefdevolle helende aandacht heen laat stromen. Je lichaam heeft een eigen geheugen en is verbonden met gevoelens en emoties. Daarom kan lichamelijke aanraking tijdens het zegenend gebed soms veel dieper doordringen dan alleen woorden dat kunnen.
De gebeden brengen een veilige sfeer waarin Jezus aanwezig is.
Die hardop gesproken gebeden helpen zowel mij doorgever van Gods helende Liefde in zegening als de ontvanger om zuiver te blijven. Het is de combinatie van aanraking, helende woorden, gebeden, worship muziek en de heerlijke geur van olie die een diepe helende werking hebben.

Maar soms is die huidhonger zo groot en zijn mensen zo lang niet meer fysiek aangeraakt dat het ook eng is om aangeraakt te worden.
Soms zijn er traumatisch ervaringen met aanraking.
In beide gevallen is juist therapie waarin aanraking een rol speelt diep helend.
Als je emotioneel op slot zit en het moeilijk vind om mensen dichtbij te laten komen is het ook vaak moeilijk om Gods Liefde diep te voelen. Woorden dringen moeilijk door tot je gevoel. Dan kan juist die aanraking een mooie ondersteuning zijn in het proces van heling.
In goede afstemming kijken we wat dienend is en wat kan en mag in de aanraking.

Ieder mens is anders. De een vindt het heerlijk om een gebedsmassage te ontvangen op de huid en kan zich daarin overgeven en openen. De ander vindt het al heel wat om volledig gekleed een zegening te ontvangen met handoplegging.
In beide gevallen kan de helende uitwerking hetzelfde zijn. Het gaat erom dat de vorm bij jou past.
Als de blokkades diep en groot zijn. Zijn er vaak meerdere sessies nodig. Tijd is een belangrijke factor in heling van emotionele blokkades en angsten.
Bij een traject ontstaat er ook een vertrouwensband waardoor mensen zich makkelijker kunnen openen en ontvangen.

En hoewel ik regelmatig mag ervaren dat door aanraking in Jezus naam ook lichamelijke klachten verminderen of verdwijnen, ben ik toch het meest onder de indruk van de diepe innerlijke genezing die mensen mogen ervaren tijdens de zegening.
Vaak krijg ik te horen dat mensen een hele diepe ervaring met Jezus hebben gehad en ik alleen nog maar op de achtergrond als kanaal aanwezig was. Dat vind ik het mooiste.

Ik krijg wel eens de vraag of het wel verstandig is dat ik als man een vrouw aanraak.
Ik zelf heb daar geen probleem mee en Jezus had er ook geen probleem mee. Hij raakte mannen en vrouwen aan. Ook zijn discipelen gaf Hij geen instructie mee om alleen mannen aan te raken.
In de geestelijke laag waarin we bezig zijn is er geen onderscheid tussen man en vrouw. Elk mens verlangt naar de helende aanraking van God.
Galaten 3:28 Hierbij is geen sprake….., van mannelijk en vrouwelijk: gij allen zijt immers een in Christus Jezus.
Het is juist de angst cultuur rondom de omgang tussen mannen en vrouwen in bepaalde christelijke kringen die juist spanning en daardoor ook misstanden veroorzaken.
Natuurlijk moet je zorgvuldig en waakzaam blijven. Maar dat is in veel beroepen zo. Het gaat om integriteit en vertrouwen.
Want ook als je als vrouw alleen vrouwen aanraakt en bid of als man alleen mannen kan het net zo goed fout gaan. Je hebt immers ook homoseksuele en biseksuele mensen. Je kunt dan eigenlijk niks meer doen als je door angst laat leiden.
Ik geloof dat het zelfs soms belangrijk is dat ik man ben omdat ik als man een andere energie heb dan een vrouw. God gebruikt dat dan juist. Het is belangrijk dat er vertrouwen en openheid is.
Want hoewel ik altijd zegen in Jezus naam, werkt God wel door mijn persoonlijkheid heen.
Maar omdat ik van nature een heel gevoelige man ben met een zacht karakter, merk ik dat ik zowel de moederliefde als vaderliefde van God kan doorgeven.
Maar ik werk zowel met mannen als vrouwen. Geaardheid is niet van belang.
Ik ben transparant en zeg wat ik doe. Als mensen dat aanspreekt is dat hun keuze en kiezen we daar samen voor. Dat is veilig. Het gaat mis als er geheimzinnigheid en geen openheid is.
Soms nemen mensen een vertrouwenspersoon mee. Een partner of een vriendin. Dat is geen probleem en kan soms ondersteunend zijn. Het is belangrijk dat iemand zich veilig voelt.
Maar ik merk dat juist omdat ik continu hardop gebeden uitspreek terwijl ik zegen, dat Jezus er bij is en mensen, ook vrouwen het als heel veilig en zuiver ervaren. Het gaat uiteindelijk niet om mij. Ik ben helpend en ondersteunend om mensen te helpen Gods Liefde te ervaren en in een liefdevolle verbinding met zichzelf te komen.
De angst waar het over gaat in het spanningsveld tussen man en vrouw is de angst voor seksuele gevoelens. We zijn bang om gevoelens te ervaren die er voor ons gevoel niet mogen zijn van onszelf of van God. Een aanraking kan gevoelens opwekking waar we bang voor zijn.
Ik heb het niet over specifieke seksuele aanraking. Elke aanraking kan gevoelens opwekken. Zelfs een hand vasthouden kan al gevoelens opwekken.
Maar het is juist die angst die ons blokkeert en belemmert. Gevoelens zijn niet goed of fout. We zijn seksuele wezens en we mogen genieten van aanraking. Aanraking is niet hetzelfde als seks. Aanraking behoort tot het brede spectrum van de seksualiteit. Een gezonde aanraking brengt juist de seksualiteit tot rust. Iemand die regelmatig liefdevol wordt aangeraakt op een gezonde manier zal veel minder snel vervallen in negatief seksueel gedrag. Het ontvangen van gezonde aanraking brengt je seksuele behoeftes tot rust. Daarom is het juist voor hen die geen seksuele relatie hebben van belang om wel regelmatig op een gezonde wijze aangeraakt te worden.
Als je heel lang niet bent aangeraakt kan een aanraking bepaalde gevoelens oproepen. Maar juist als die gevoelens er gewoon mogen zijn zonder er bang voor te zijn of er specifiek aandacht aan te geven ga je door de angst heen en komt er genezing. Gevoelens zijn niet verkeerd of zondig. Ze zijn onderdeel van wie je bent. Juist het leren omarmen, voelen en aanvaarden van je gevoelens brengt heling en evenwicht.
Gevoelens leren voelen en omarmen en aanvaarden helpt juist om in balans te komen en lust en begeerte voor te zijn. Want juist als gevoelens er niet mogen zijn worden ze onderdrukt en is de kans dat opgekropte seksuele gevoelens op ongewenste momenten zich onbeheersbaar opdringen als lust en begeerte vele malen groter. Niet erkende en weggedrukte seksuele gevoelens is juist een voedingsbodem voor seksuele verslaving of ongezond seksueel gedrag.
Ik heb zelf jaren geworsteld met angst voor mijn seksuele gevoelens waardoor ik heel moeilijk met aanraking om kon gaan. Ik heb juist ervaren dat door het ondergaan van therapie met aanraking ik door deze angst heen kon gaan en het samen met Jezus heb mogen overwinnen. Het heeft mij zoveel heling en bevrijding gegeven waar ik intens dankbaar voor ben.
Juist door die genezing en bevrijding die ik zelf heb mogen ervaren mag ik nu andere mensen helpen door middel van aanraking.

Herken jij je in dit verhaal en heb jij ook een intense huidhonger, een diep verlangen naar aanraking? Om gezien en erkend te voelen in wie je echt bent achter je masker.
Om even bij te tanken in Gods liefde?
Schroom niet en neem contact met me op.
Spreekt de zegenende aanraking je erg aan maar durf je een gebedsmassage (nog) niet aan of past het niet bij je?
Neem gerust contact op. Dan zoeken we een vorm die bij jou past. Het gaat erom dat jij jezelf weer gaat voelen en in een liefdevolle verbinding met jezelf leert komen vanuit Gods Liefde. Dat die lagen gezien, gevoeld en aangeraakt mogen worden die zo lang er niet mochten zijn maar schreeuwen om aandacht.

Meer informatie over gebedsmassage/helend lichaamswerk klik hier
http://agapecoach.nl/coaching-vormen/helend-lichaamswerk-met-jezus/

Neem contact op voor een kennismakingsgesprek. Klik hier.

Helende reis met Jezus