De grootste belemmering voor onze groei zijn we zelf. Zelfkritiek, zelf beoordeling en zelfbestraffing zijn voor velen grote blokkades om in je grootsheid te wandelen.
Onbewuste overtuigingen dat je iets niet kunt, dan je minder bent en niet goed genoeg zorgen ervoor dat je het niet eens probeert.
Angst voor afwijzing omdat je je afhankelijk maakt van mening van mensen is de grootste valkuil in ons leven.
Maar waarom doen we dit onszelf aan?
Durf je oordeel over jezelf los te laten en durf te zijn.
Durf te leven wie je bent!
Durf los te laten die jij denkt dat je bent.
Je denkt jezelf veel te klein.
God heeft je gemaakt zoals je bent en alleen God weet wie en wat je bent.
Hij kent je door en door en kent je kwaliteiten, gaven, talenten en mogelijkheden.
God heeft geloof in je anders had Hij je niet gemaakt.
Je hoeft alleen te aanvaarden dat wat God over je zegt waar is.
Dan vallen gelijk alle beperkingen weg.
Schuldgevoel en minderwaardigheid vallen van je af.
Ongekende mogelijkheden dienen zich aan.
Er zijn geen belemmeringen meer.
Want God staat boven alles.
Als Hij jouw schoonheid en kracht over je uitspreekt dan mag je dat aanvaarden.
Wat een ander daar van vindt is niet belangrijk.
God is je Schepper.
Hij heeft het voor het zeggen.
Alleen Hij kan je waarde bepalen.
Jezus heeft de hoogste prijs voor je betaald.
Durf je zelfbeoordeling los te laten.
Durf God te geloven.
Durf ja te zeggen tegen je grootsheid

Efeziërs 3:20  God is in staat om eindeloos veel meer te doen dan wij kunnen bidden of bedenken. Dat doet Hij door de kracht die in ons werkt.

Mis niks en volg me op telegram kanaal
https://t.me/leveningod