Onbewust zoeken we vaak toestemming of bevestiging van mensen om te mogen zijn wie we zijn. We voelen ongemak en onzekerheid om stappen te zetten waardoor we opvallen of die buiten de verwachtingspatronen liggen die mensen in onze omgeving van ons hebben.
Deze onzekerheid en onbewuste angst belemmert ons in onze vooruitgang en ontwikkeling.
Maar er zijn meer zaken die ons tegenhouden in onze kracht te komen.
Het zijn de onbewuste overtuigingen en denken in gebrek en tekort die ons vasthouden in schaarste op elk terrein van ons leven.
We zitten gevangen in onze onbewust overtuigingen.
We geloven in beperkingen in plaats van mogelijkheden.
We geloven in de beperktheid van onze vermogens en mogelijkheden in plaats van de onbeperktheid van God die ons geschapen heeft.
Als we eenmaal gaan zien dat we toegang hebben tot de onbeperkte Bron van God dan begint onze reis van ontwaken en ontwikkelen zonder grenzen.
De enige grens die er nog is, is degene die we zelf aanbrengen vanuit ons beperkt denken.
Ik heb het niet over dromen of onszelf voor de gek houden maar over de creatiekracht van de geest.
Wij zijn geschapen naar het beeld van God.
God is Geest en wij zijn ook geest. Jezus heeft ons bevrijd van de beperktheid van de materie en ons overgebracht in het koninkrijk van Zijn onbeperktheid.
Colossenzen 1:13 Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde,

We hebben geen toestemming nodig van mensen en niemand kan ons tegenhouden in onze kracht te komen als we JA zeggen tegen de Geest van God.
Niemand en niks op aarde kan Gods werk in ons tegenhouden dan onze eigen kleindenken.
Jezus sprak Zijn discipelen aan op hun kleingeloof. Niet bedoeld als veroordeling maar als aanmoediging om geloof te vergroten.
Mattheüs 14:31 Terstond stak Jezus hem de hand toe en greep hem en zeide tot hem: Kleingelovige, waarom zijt gij gaan twijfelen?

We leven in een tijd die vraagt om geloofshelden die in hun kracht gaan staan. Die niet meer om toestemming vragen aan mensen maar vrijmoedig de troon van God bestormen om zegeningen in ontvangst te nemen die God voor ons heeft bedoeld.
We hebben voorbeelden nodig van mensen die in hun kracht gaan staan tegen de stroom in.
Die de weg banen voor anderen die graag willen maar nog niet durven.
Het zijn niet de kwade mensen die de oorzaak zijn van al het kwaad op aarde maar de goede mensen die de kleine groep kwaden hun gang laten gaan…..

Het wordt tijd om wakker te worden en de verantwoording over je eigen leven te nemen en in je kracht te gaan staan. De kracht en autoriteit die je van God hebt gekregen.