hortensia1Mijn kleindochter van anderhalf had een bloemetje geplukt uit mijn tuin en kwam mij dit brengen. Ze bracht echter niet alleen een bloemetje maar ze gaf mij een nieuwe openbaring. Ik zag dat ze een bloemetje plukte van de mooie hortensia maar had mij nooit gerealiseerd dat de mooie grote bollen van deze plant bestonden uit allemaal kleine volmaakte bloemetjes die op zichzelf ook al heel mooi zijn. Ik zag ineens de geestelijke parallel. Als mens maken we allemaal deel uit van een groter geheel. Met elkaar vormen we die mooie grote bloem. hortensia2We hoeven het niet alleen te doen. God verbindt ons met elkaar en samen zijn we sterk en weerspiegelen we Gods grootheid. Maar ook alleen ben je mooi en fantastisch. Dat is kenmerkend voor God. Het geheel is mooi maar ook ieder detail van ons leven.
Ook de wetenschap dat je in alle eenvoud mag bloeien en je schoonheid mag laten zien maar mag weten dat je onderdeel uitmaakt van het groter geheel en dat God alles overziet en voor het grote geheel zorgt, geeft innerlijke rust en vertrouwen. Je hoeft niet heel de wereld te redden. Je mag gewoon dat eenvoudige bloemetje zijn in je eigen omgeving. God zorgt voor het grote geheel.

Ieder mensen maakt onderdeel uit van meerdere systemen. Je komt uit een gezin en maakt onderdeel uit van je familie, je werk/school, je club/sport, je kerk, je straat, je land enz enz. Op al die plaatsen mag jij gewoon jij zijn. Je schoonheid in alle eenvoud zijn. Als iedereen dat doet wordt het geheel fantastisch. Maar dat is Gods werk.

hortensia3

Efeziërs 3:18  En dan zullen jullie samen met alle andere gelovigen gaan zien hoe breed en hoe lang, hoe hoog en hoe diep de liefde van Christus is.
1 Cor 12:27  Jullie zijn dus samen het Lichaam van Christus. En ieder van jullie is een lichaamsdeel van dat Lichaam.