ParelHet is altijd mogelijk je verleden te helen en te gebruiken als kracht voor je heden en toekomst.
Het leven is een leerschool. Als je de lessen omarmt komen er parels tevoorschijn. Je kunt van alle ervaringen leren en wijzer en rijker worden. Je kunt van positieve ervaringen leren maar ook van hele negatieve. Je kunt van je fouten leren maar ook van wat andere mensen jou aandoen of wat je overkomt in het leven. Zodra je gaat wijzen met je vinger naar de ander, God of omstandigheden, leer je niet de les die je kunt leren en blijf je steken in je slachtoffer rol.
Kenmerk van je les niet willen leren is boosheid, onvergevingsgezindheid, neerslachtigheid, verlamming, trots, hoogmoed, arrogantie, narcisme, over problemen willen blijven praten, zielig voordoen, zelfmedelijden, terug trekken, gelijk willen krijgen, hardheid, bitterheid, roddel, kwaadsprekerij, kritiek, negatief, somber, depressief, weinig veerkracht, lamgeslagen,

Zodra je echter gaat begrijpen dat werkelijk alle ervaringen tot lering kunnen zijn als jij je er voor opent, ga je groeien en worden deze ervaringen bouwstenen in je leven die je een steeds mooier mens maken gelijkvormig aan Gods beeld.
Ik nodig je uit om je ‘jamaars’, schuld, schaamte, zelfveroordeling, boosheid, en waarom vragen los te laten en te gaan ontdekken wat je kunt leren van al je ervaringen.

Ik heb begrepen dat in veel vechtsporten wordt geleerd hoe je de kracht van de aanval van je tegenstander kunt ombuigen om hem te verslaan.
Precies zo kunnen we de kracht van negatieve ervaringen in ons leven ombuigen tot winst.

Een mooi voorbeeld in de natuur is de vorming van een parel in een oester.
Als er een zandkorreltje in de oester komt gaan de scherpe kantjes de oester irriteren. Deze irritatie zorgt ervoor dat de oester een dun laagje parelmoer om het zandkorreltje gaat aanbrengen waardoor deze minder scherp wordt. Laagje voor laagje wordt het zandkorreltje omgetoverd tot een prachtige kostbare parel.

Zo kunnen negatieve ervaringen in ons leven omgebogen en omgevormd worden tot kostbare parels als we deze omarmen en omringen met Gods liefde.

Laagjes parelmoer komen door vergeving, aanvaarding, zegenen, liefhebben, loslaten, vertrouwen en geloof. Hierdoor ontstaat er godsvrucht in ons leven dwars door lijden heen.

Mensen die nauwelijks lijden meemaken vormen ook nauwelijks parels in hun leven.
De mooiste mensen die ik ken zijn mensen die samen met Jezus door lijden heen gegaan.
Ze zijn mild, liefdevol, vriendelijk, zonder oordeel en vol begrip. Het karakter van God is dwars door lijden heen zichtbaar geworden in hun leven.

De keus is aan jou.
Blijf je in bitterheid en zelfmedelijden of kies je voor Godsvrucht en vorming van parels?