Vandaag is het Witte Donderdag, de dag voor Goede Vrijdag. Wat is de diepe betekenis van Witte Donderdag?
Op deze dag herdenken we dat Jezus het laatste avondmaal viert met Zijn leerlingen. Dat is de laatste keer dat Jezus het Paasfeest viert vlak voordat Hij zou sterven. Het is dus een afscheidsmaaltijd.
Jezus wist dat. De leerlingen nog niet.
We noemen het Witte Donderdag omdat de katholieke kerk het kruis en de beelden deze dag afdekt met witte doeken. Wit is ook den kleur van reinheid. Jezus is het smetteloos Lam.
In de Bijbel staat dat Jezus er ‘vurig’ naar heeft verlangd die Pascha met Zijn leerlingen te vieren.
Lukas 22: 15  En Hij zei tegen hen: Ik heb er vurig naar verlangd dit Pascha met u te eten, voordat Ik ga lijden.
Voor Jezus was het dus een heel spannende maaltijd. Het joodse Paasfeest is in alle details een heenwijzing op het sterven van Jezus. Jezus is het Lam wat voor de wereld wordt geslacht zoals tijdens het joods Paasfeest een lammetje moest worden geslacht om de bevrijding uit Egypte te vieren. Jezus gaf Zichzelf om de mensheid te verlossen uit de gevangenis van ziekte, zonde en dood.
Jezus wist dat Hij na deze maaltijd verraden zou worden door een van Zijn leerlingen en gevangen genomen zou worden. Hij wist dat Hij gemarteld en gekruisigd zou worden. De leerlingen wisten van niks. Jezus had nog maar een hele korte tijd om voor de laatste keer samen te zijn met Zijn leerlingen voordat Hij zou lijden en sterven.
Die korte tijd gebruikte Jezus niet veel woorden maar Hij deelde Zichzelf via Symbolische handelingen die meer konden vertellen dan duizenden woorden.
Jezus deed Zijn bovenkleren uit en deed een schort om als een slaaf en ging de voeten van Zijn leerlingen wassen als voorbeeld van dienend leiderschap. Hij liet niet alleen zien hoe Hij er voor ons is om ons te dienen maar ook om ons te leren om ook elkaar te dienen in nederigheid. (Johannes 13:4)
Even later zou Jezus naakt, volkomen onschuldig voor ons sterven aan het kruis.
Maar ook de Paasmaaltijd zelf zit vol symboliek.
De brood en de wijn symboliseren het Lichaam en het Bloed van Jezus die Hij voor ons zou offeren uit liefde. Door het Brood te eten en de Wijn te drinken ontvingen de leerlingen de Liefde en Genade van God en kregen deel aan het goddelijk verbond.
De leerlingen begrepen het nog niet maar zouden het korte tijd daarna gaan begrijpen.
Het hele universum heeft uitgekeken naar dit Heilig moment. Dit is de dag die God zeer zorgvuldig heeft voorbereid. Nu mag niks misgaan. Vanaf dit heilig avondmaal tot aan de kruisdood was alles tot in detail voorspeld in de Bijbel. Het goddelijk script ging nu lopen.
De engelen en demonen keken gespannen toe. Het is erop of eronder. Nu of nooit.
Maar Gods plannen falen nooit.
Want net als bij het joodse Paasfeest waarbij het slachten van het lammetje vooraf ging aan de uittocht, de grote bevrijding, zo wist Jezus ook dat Hij de derde dag zou opstaan uit de dood en daarmee de mensheid zou bevrijden uit de macht van de duisternis.
Jezus wist dat Hij via dit laatste avondmaal Zijn Liefde voor Zijn leerlingen symbolisch kon uitbeelden zodat ze zouden begrijpen wat er daarna in werkelijkheid zou gebeuren tijdens Zijn lijden en opstanding.
Maar dit laatste avondmaal is tijdloos.
Jezus verlangt ook vurig dit avondmaal met jou te vieren.
Jezus verlangt Zijn Liefde aan jou kenbaar te maken en nodigt ook jou uit om deel te nemen aan Zijn Offer voor jou en Zijn Liefde en Genade te aanvaarden.