Steeds als we voor een keuze staan in ons leven hebben we twee mogelijkheden.
Kiezen we uit angst, schuld of schaarste of kiezen we vanuit liefde en vertrouwen?
Het gaat daarbij niet zozeer over goed of fout maar meer vanuit welke emotie/overlegging maak je de keuze.
Want als je vanuit angst een keuze maakt ga je de angst voeden en zal angst groter worden ook al zal deze tijdelijk minder kunnen zijn door je keuze. Je geruststelling is dat niet ontstaan vanuit vertrouwen maar je hebt je vertrouwen gesteld op de keuze die je hebt gemaakt door iets te doen om je angst te verminderen. Dat is altijd een externe geruststelling en per definitie niet blijvend. Je maakt je dan eigenlijk een slaaf van het systeem.
Beter is het steeds keuzes te maken vanuit liefde en vertrouwen. Dan is het altijd goed. Je stelt je vertrouwen dan niet op je keuze maar je baseert je keuzes op vertrouwen.
Je vertrouwen is gericht op God die boven alle situaties staat. Er is geen angst. Ook als de keuze achteraf niet goed blijkt uit te pakken kun je altijd terugvallen op je vertrouwen.

Als je echter een keuze uit angst hebt gemaakt en dat pakt niet goed uit ontstaat er paniek. Er is geen basis om op terug te vallen.

Je kunt angst voelen en toch keuzes maken vanuit vertrouwen.
Vertrouwen is namelijk een keuze en niet een emotie.
Je kunt niet op emoties bouwen. Emoties zijn veranderlijk en kunnen in een seconde omslaan.
Vertrouwen is een keuze.
Op wie kun je nu beter vertrouwen dan op God?
God is zoveel betrouwbaarder dan welk aards systeem dan ook.

In de Bijbel staat dat we niet op onze eigen wijsheid (emoties) moeten vertrouwen maar op God.

Spreuken 3:5-8
Vertrouw met je hele hart op de Heer, en vertrouw niet op je eigen wijsheid.
6 Overleg al je plannen met Hem. Dan zal Hij je leven leiden.
7 Verbeeld je niet dat je heel erg wijs bent. Heb diep ontzag voor de Heer en blijf ver bij het kwaad vandaan.
8 Dat zal goed zijn voor je ziel en je lichaam. Het zal goed met je gaan.

We worden in deze tijd enorm uitgedaagd om niet langer te vertrouwen op aardse systemen. Deze lijken allemaal onder onze handen af te brokkelen. Dat is nodig om ons te helpen ons vertrouwen te stellen in God die onwankelbaar is.
Dus geef niet toe aan angst en paniek maar train jezelf in vertrouwen.

We leven in een tijd waarin er via de media heel veel angst wordt gecommuniceerd.
Het is nu heel belangrijk je niet te laten meezuigen in deze angst maar een krachtige keuze te maken om te leven vanuit vertrouwen.

Je mag verstandige stappen zetten en je voorbereiden maar doe alles vanuit vertrouwen en niet uit paniek en angst.
Want alles wat je uit angst en paniek doet gaat je niet redden maar drijft je verder in slavernij.

Het is een keuze.
Je kunt beter nu jezelf trainen in vertrouwen zodat als je in nog moeilijkere situaties komt je een basis hebt om vanuit te leven.
God wankelt nooit.
Al stort heel de wereld in.
Dan nog ben je veilig als je op God je vertrouwen hebt gesteld.

Psalmen 125:1 Als je op de Heer vertrouwt, sta je zo stevig als de berg Sion, die niet wankelt maar voor eeuwig blijft staan.