Leg jezelf de handen op in Jezus naam

De laatste tijd laat God me steeds meer de kracht van aanraking/handoplegging zien en ontdekken. En dan niet enkel als symbolisch gebaar maar als daadwerkelijk heling door de liefdevolle verbinding die je maakt en de helende liefde die je kunt doorgeven via aanraking. Geen mystiek maar een door God geschapen natuurlijk proces.
De zuivere menselijk aanraking is al helend maar Jezus onderwijst ons de goddelijke aanraking in Jezus naam waardoor we Gods Liefde en helende kracht mogen doorgeven aan elkaar en aan onszelf!
In mijn praktijk zie ik hoe Gods helende kracht werkt door aanraking in Jezus naam met name bij psychosomatische en spanning en stress gerelateerde lichamelijke klachten. Speciaal voor deze groep lichamelijke klachten heb ik een therapie ontwikkeld die werkt met zegenende aanraking in Jezus naam in combinatie met zalving met olie.
zie ook http://agapecoach.nl/coaching-vormen/helend-lichaamswerk-met-jezus/
Onderaan deze mail staat het getuigenis van Linda die onlangs een sessie helend lichaamswerk met Jezus heeft ondergaan.

Maar je kunt ook jezelf de handen opleggen voor een gebed voor genezing.
Markus 16:18 op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden.
Jac 5:14 Is er iemand bij u ziek? Laat hij dan de oudsten der gemeente tot zich roepen, opdat zij over hem een gebed uitspreken en hem met olie zalven in de naam des Heren. 15 En het gelovige gebed zal de lijder gezond maken, en de Here zal hem oprichten.

Hieronder staat een gebed speciaal voor psychosomatische en spanning en stress gerelateerde klachten. (maar je kunt dit gebed ook voor andere klachten gebruiken)
handoplegging-zelfLeg jezelf de handen op, het liefst op de plek waar je de klachten ervaart. Je kunt dit eventueel combineren met zalving met olie in Jezus naam.
Bid dan onderstaand gebed hardop. Blijf dat indien nodig de komende dagen herhalen totdat je verbetering ervaart.
Het is belangrijk eerlijk en oprecht te zijn en bereid te zijn om te veranderen als God dingen aanwijst in je leven die te maken hebben met de klachten. Gods genezing stroom door geloof en liefde. Heb jezelf lief, heb je lichaam lief, heb dat deel van je lichaam lief wat klachten veroorzaakt.
Voel je dat je hier hulp bij nodig hebt dan kun je uiteraard altijd contact met je opnemen voor een afspraak voor een consult.

Gebed om jezelf Gods genezing door te geven in Jezus naam via handoplegging.

Heer Jezus. Dank U voor Uw volmaakt Liefde.
Dank U dat U ook voor mijn ziekte aan het kruis bent gestorven opdat ik genezing kan ontvangen in Uw naam.
In Jezus naam leg ik mijn handen op mijn lichaam en spreek ik genezing uit over mijn lichaam.
In Jezus naam zegen ik deze plek met Gods helende liefde en kracht en spreek gezondheid en leven uit.
Ik nodig de Heilige Geest uit om mijn leven te onderzoeken naar verstoringen in geest, ziel en lichaam die deze klachten hebben veroorzaakt. Ik sta Jezus toe mijn leven te helen en ook de onderliggende verkeerde patronen in mijn leven te helen die ten grondslag liggen van deze kwaal.
Ik dank U Jezus dat U nu in mijn leven werkt met Uw helende Liefde en ik vertrouw op Uw genezende kracht.

Amen