We leven in een tijd waarin ieder moment gevuld moet worden door activiteit. En als daar eindelijk een moment van rust is pakken we onze smartphone om te kijken of er nog berichtjes zijn.
We zijn vaak bang voor stilte. Durven we nog wel echt stil te worden en te luisteren naar ons eigen hart. Durven we onze echte zelf te voelen en te beleven? Durven we onze pijn en verdriet en leegte te ervaren?
Juist als we stil durven te worden kan onze echte zelf spreken. Wie ben je als niemand kijkt? Wie ben je als alles stil wordt om je heen en je aan jezelf bent overgeleverd? Kun je gelukkig zijn met jezelf of heb je altijd afleiding nodig als vlucht om je pijn en leegte niet te voelen?
Pas als je echt stil durft te zijn en Gods helende Liefde durft toe te laten in je diepste pijn, kan er diepe genezing van binnenuit plaatsvinden zodat je niet meer hoeft te vluchten voor jezelf maar kunt rusten in Gods vrede.
God wil Zijn Liefde uitstorten in ons hart maar vindt vaak geen ruimte omdat we zo druk zijn om onze leegte te vullen met activiteiten.
Ik nodig je uit om stil te worden en je te richten op Gods Liefde. Laat Gods Liefde maar naar binnen stromen naar die lagen die heling nodig hebben. Durf je pijn en verdriet onder ogen te zien en laat Gods Liefde deze omringen.
Durf naar de stem van je hart te luisteren en durf Gods Liefde te ontvangen.
Ontmoet God door 5 minuten echt stil te zijn en te luisteren naar wat God wil zeggen tot je hart.
Deze video bevat bewust geen geluid. Luister naar de stilte!!