Hooggevoelige mensen zijn vaak zo bezig met gevoelens van anderen dat ze vergeten goed voor zichzelf te zorgen.
Maar jij mag er ook zijn.
God heeft jou geschapen om gelukkig te zijn. Dat kun je alleen als je leert te ontvangen.
Jij bent net zo waardevol om te ontvangen dan de ander.
In Gods koninkrijk kun je alleen goed functioneren als je leert ontvangen.
Gods liefde en genade kun je namelijk niet verdienen.
Dus leren ontvangen is een van levensbelang.
Je kunt alleen datgene weg geven wat je eerst zelf hebt ontvangen.
Als je niet leert ontvangen droog je snel op.

God geeft geschenken aan je en zegent je vaak via anderen.
Geven is vaak makkelijker dan ontvangen.
Ontvangen maakt kwetsbaar en geef een gevoel van de ander iets schuldig zijn.
Het kan je een gevoel van verantwoordelijkheid geven wat je niet wilt.
Maar dan heb je niet echt leren ontvangen.
Als je iets krijgt is het van jou. Je bent de ander niets schuldig. Pas als je die schuld kunt loslaten kun je oprecht dankbaar zijn.
Dankbaarheid is met open handen kunnen ontvangen zonder angst.
Zonder het gevoel iets terug te MOETEN doen.
Vaak ontstaat er van binnenuit een verlangen om iets terug te doen. Maar dat is oké. Dan is het echte liefde.

Moeite met ontvangen kan ook betekenen dat je bang bent te verliezen. Omdat je bang bent de pijn te ervaren van iets verliezen neem je bij voorbaat maar niks aan.
Maar dan doe je jezelf tekort en blijf je in de pijn van het verleden hangen. Bovendien doe je ook de gever tekort omdat je de gever de vreugde van het geven ontneemt.

Het kan ook zijn dat je bang bent te ontvangen omdat je bang bent dat het motief van de ander niet zuiver is. Maar het motief van de ander is niet jouw probleem. Dat is iets tussen die persoon en God. Je hoeft daar niet altijd mee bezig te zijn. Maar soms voelt het gewoon niet goed iets aan te nemen omdat je weet dat het motief niet goed is. Dan is het goed te weigeren. Maar dat is dan niet uit angst maar uit kracht.

Durf te ontvangen met een open hart van dankbaarheid
Durf te ontvangen met open handen zonder het vast te houden.

Je kunt pas dienen als je eerst hebt leren ontvangen!

1 Petrus 4:10  Dient elkander, een ieder naar de genadegave, die hij ontvangen heeft, als goede rentmeesters over de velerlei genade Gods.