De corona periode heeft ons geleerd dat vrijheid een illusie is. Er hoeft maar iets te gebeuren in de wereld en ons kan blijkbaar zomaar onze vrijheden af worden genomen. Eigenlijk is niks meer zeker. Alles wordt duurder. Blijft de zorg nog wel betaalbaar? Kan ik mijn huur straks nog betalen? Of mijn energie rekening? Of mij eten?
Komt er oorlog? Komt er weer een pandemie? Komen er weer lockdowns? Kunnen we straks nog wel betalen als we het teken van het beest weigeren? Enz enz.
Eigenlijk is de enige zekerheid op aarde dat we eens komen te sterven. De rest is onzeker.
Dat kan angstig maken en zorgen geven en spanning, depressie en stress gerelateerde klachten.

Ieder mens verlangt naar vrijheid. Echte vrijheid kun je echter alleen in Jezus vinden.
Galaten 5:1  Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Houdt dus stand en laat u niet weder een slavenjuk opleggen.

Voor mij is de corona periode echter een tijd van dieper ontwaken geworden. Een bewustwording in welke tijd we leven en dat al het aardse zeer tijdelijk en onbetrouwbaar is. Wat je nu hebt kun je zo maar verliezen. Gezondheid, spaargeld, je huis, je baan, je familie, enz.
De wereld lijkt in handen te zijn van de duivel maar dat is schijn. De duivel is overwonnen door Jezus.
We gaan een prachtige toekomst tegemoet.

Er zijn mensen die nu gaan investeren in goud en zilver.
Dat kan verstandig zijn maar Jezus roept ons op om onze zekerheid elders te zoeken.
De nieuwe wereld die gaat komen komt van God en niet door goud of zilver.
Onze zekerheid is namelijk in God. In Hem hebben we eeuwig leven in Zijn Liefde. Voorbij aardse materiële zaken die ons nooit gelukkig kunnen maken.
De beloftes van God gaan voorbij dood en zijn eeuwig. Zijn Koninkrijk is onzichtbaar in is in ons en wil zich door ons manifesteren op aarde.
Als je Bron van liefde, vrede en blijdschap in God is en zich steeds meer verdiept in Zijn Liefde, dan kun je in onzekere tijden schuilen bij God en toch vrede ervaren en vertrouwen.
Want alles is in Gods hand.
Jij bent veilig in Gods hand.
Alles gaat goed komen. Op Gods tijd! Maar het gaat dwars door jou en mij heen.

Als je die vrijheid van binnen ervaart kun je op aarde iets nieuws gaan creëren samen met God vanuit liefde. Voorbij de angst.
Ik denk dat dit de bedoeling is van de tijd waarin we nu leven. Dat de mensheid wakker wordt en het pad van angst, schuld en tekort gaat verlaten en terug gaat naar de onuitputtelijke Bron van Gods liefde om van daaruit een nieuwe wereld te scheppen vanuit Gods liefde waarin Jezus als Heer in en vanuit ons hart zal regeren.

Psalmen 87:7  En zij zingen bij reidans: Al mijn bronnen zijn in u!

Psalmen 36:9  Want bij U is de bron des levens, in uw licht zien wij het licht.

Spreuken 14:27  De vreze des HEREN is een bron des levens, om de strikken des doods te ontwijken.

Jeremia 2:13  want mijn volk heeft twee boze daden bedreven: Mij, de bron van levend water, hebben zij verlaten, om zichzelf bakken uit te houwen, gebroken bakken, die geen water houden.

Jeremia 17:13  hope Israels, HERE, allen die U verlaten, zullen beschaamd worden; wie afwijken, zullen in de aarde geschreven worden, omdat zij de bron van levend water, de HERE, verlieten.

Johannes 4:14  maar wie gedronken heeft van het water, dat Ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid, maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water, dat springt ten eeuwigen leven.

Johannes 7:38  Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.

Tip. Wil je vanuit liefde en kracht samen met God gaan bouwen aan die prachtige nieuwe wereld van God? Dan kan onderstaande cursus een prachtige bron van inspiratie voor je zijn. Klik op de knop voor meer info