Als het over gebedsgenezing gaat zijn er veel verschillende vormen en meningen. Ik heb lange tijd van mijn leven in verschillende vormen van gebedsgenezing meegelopen en gepraktiseerd.
Ik heb prachtige resultaten gezien in de name it, take it and claime it, beweging. Toch heb ik daar ook hele nare ervaringen in beleefd van heel dichtbij. Want wat als het niet gebeurt? En helaas gebeurt het vaker niet dan wel. Maar dat mag ik eigenlijk niet zeggen….
Ik ben eens bij een bijeenkomst geweest waarbij tevoren werd gezegd dat iedereen bij deze genezingspredikers geneest. De zaal was stampvol en er was een hoge verwachting. Tevoren stonden rijen mensen te wachten tot de dienst zou beginnen.
Ik heb die avond geen enkele genezing gezien.
Ik weet dat goddelijke genezing bestaat en heb zelf bijzondere genezingen van nabij meegemaakt en veel er over gelezen.
Maar in mijn nabije omgeving heb ik gezien dat mensen die lijden enorm worstelen met het feit dat de genezing bij hen juist niet komt. Ondanks alle gebeden, bezoeken aan genezingsbijeenkomsten, bidden en vasten en nog veel meer.
Je gaat dan twijfelen of je wel goed genoeg gelooft.

Langzaam door de jaren heen ben ik gaan inzien dat Gods wegen soms/vaak anders zijn dan de onze.
Dat lijden een eigen plek heeft in het plan van God en wij God niet voor ons karretje kunnen spannen en God zich ook niet hoeft te verantwoorden waarom sommige wel en anderen niet genezen.

Genezing gaat veel dieper dan het wegnemen van symptomen op de wijze en het tijdstip waarop wij willen.
Ik zie steeds meer het belang van een holistische benaderingswijze. Dat goddelijke genezing, geest, ziel en lichaam omvat en veel dieper gaat dan het wegnemen van symptomen.
Ik zie dat de genezende kracht van overgave, loslaten en vertrouwen vaak dieper gaat dan een instantelijk wonder.
Iemand die door lijden heeft geleerd tot overgave en geloofsvertrouwen te komen is vaak veel meer heel geworden dan iemand die door gebed direct genezing ontvangt. Hoe mooi dat ook is en hoe veel ik dat mensen ook gun.

Ik geloof zeker dat God onze totale genezing voor ogen heeft maar God heeft toch in eerste instantie onze geest op het oog. Van daaruit kan verdere genezing doorstromen.

In mijn praktijk krijg ik regelmatig mensen die al bij veel genezingsbijeenkomsten zijn geweest maar geen genezing hebben ontvangen.
De weg naar genezing gaat vaak door loslaten, overgave en vertrouwen heen waarin ook de factor tijd speelt.
Het is al helend dat iemand te horen krijgt dat lijden er mag zijn en dat je niet minder christen bent of niet goed gelooft.
Maar er zijn ook vaak onderliggende processen die nodig zijn voordat volle genezing kan stromen. En God weet precies wat nodig is.

Leven in overgave en vertrouwen is de basis van veel genezingsprocessen in ons lichaam.
Angst en stress, schuld en minderwaardigheidsgevoel zijn juist destructief.
Daarom kunnen genezingsdiensten soms averechts werken als de genezing uitblijft.

Maandag 3 juli 20:00 uur heb ik een genezingsdienst waarbij de nadruk ligt op loslaten, overgave en vertrouwen vanuit liefde.
Een nieuwe ontspannen vorm van gebedsgenezing waarbij Gods Geest ruimte krijgt in levens van mensen te werken op de wijze waarop God dat wil. Een vorm waarin het proces van genezing er mag zijn en waar geen oordeel is als het lang duurt en waarin je geen minder goed christen bent als resultaat uitblijft. Maar ook een vorm waarin diepe heling kan plaatsvinden in lagen waar je zelf niet bij komt en waar je zelfs niet opkomt om er voor te bidden.
Een vorm waarin de genezende kracht van Gods Liefde centraal staat en niet het door ons gewenste resultaat.

Voor opgave en meer informatie zie knop