Veel mensen zijn als ze echt heel eerlijk zijn toch teleurgesteld in God. Ze durven het niet te zeggen maar diep van binnen is er toch een boosheid en teleurstelling.
Waar was God?
Waarom greep God niet in?
Waarom verhoort God mijn gebed niet?
Waarom laat God zoveel onrecht toe?

Veel van onze teleurstelling komt voort uit een verkeerd Godsbeeld en een verkeerd verwachtingspatroon van God.
We zien God als degene die liefst zo snel mogelijk onze problemen moet oplossen.
Als we pijn hebben, lichamelijk of geestelijk, willen we zo snel mogelijk van de pijn af. We denken dat God dat ook wil. God wil immers niet dat wij lijden. Zo wordt ons geleerd in de kerk.
God is immers liefde.

We vergeten echter een belangrijk ding. God heeft niet als doel om ons op korte termijn gelukkig te maken maar God heeft een lange termijn visie.
Kortstondig en makkelijk geluk staat vaak langdurig geluk in de weg.
God gaat voor degelijkheid en langdurig geluk.
Dat betekent op korte termijn soms even doorbijten. Je moet dingen leren en skills ontwikkelen voor de toekomst, het eeuwige leven.
Wij hebben een goddelijke eeuwige bestemming. Ons leven op aarde is om ons klaar te maken voor die hemelse bestemming. Dat betekent dat we hier op aarde dingen moeten leren.
God is niet uit op instant oplossingen in ons leven. Hij zoekt naar heelheid van onze geest en ziel. God wil dat we geestelijk volwassen worden en dat gaat door moeilijkheden en tegenslag heen.
Jezus zelf heeft gehoorzaamheid moeten leren dwars door het lijden heen.
Hebreeën 5:8  en zo heeft Hij, hoewel Hij de Zoon was, de gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen Hij heeft geleden

God kan niet altijd onze gebeden verhoren omdat we dan onze lessen niet gaan leren. God wil dat wij de verantwoordelijkheid van ons leven oppakken. Veel van de dingen die wij God vragen zijn gericht op instant oplossingen.
Als we zouden bidden, ‘Heer help mij door deze situatie te groeien naar Uw beeld’, zouden er veel meer gebeden verhoord kunnen worden.

Als we God niet zoveel meer gaan voorschrijven hoe Hij onze gebeden moet verhoren maar meer bereid zijn gevormd te worden naar Zijn beeld dwars door moeilijke situaties heen zullen we veel meer gebedsverhoringen gaan zien.
Leren bidden. Niet mijn wil maar Uw wil geschiede.

God weet het echt beter. Hij is de Baas. Hij is Liefde en bereidt ons voor op de eeuwigheid. God weet wat daarvoor nodig is. Wij weten dat niet.
Leven in vertrouwen, overgave en nederigheid geeft een diepe verborgen omgang met God.
Gebeden die ontstaan vanuit die verborgen omgang worden altijd verhoord.
Die gebeden komen van God.

Wil je meer weten over waarachtig gebed?
Wellicht dat de cursus leren bidden iets voor je is.

https://shop.agapecoach.nl/cursus-leren-bidden/